มิวเซียมสยาม ชวนย้อนวันวานชีวิตวิถีบนเกาะรัตนโกสินทร์ Zipevent

มิวเซียมสยาม ชวนย้อนวันวานชีวิตวิถีบนเกาะรัตนโกสินทร์

4 Oct - 6 Dec 2021
00:00 - 00:00 (UTC+7)
Online Event

Event Information


มิวเซียมสยาม ชวนย้อนวันวานชีวิตวิถีบนเกาะรัตนโกสินทร์
กับเสวนาออนไลน์ก่อนสิ้นปี ที่เฟซบุ๊กเพจ
Cultural District 2021

           

กรุงเทพฯ 12 พฤศจิกายน 2564 – มิวเซียมสยาม ชวนเปิดผัสสะย้อนวันวานชีวิตวิถีบนเกาะรัตนโกสินทร์ไปกับเสวนาออนไลน์ ในโปรเจค “Cultural District 2021 เทศกาลศิลปะเปิดกาะรัตนโกสินทร์” ที่จัดขึ้นในคอนเซป “ติดเกาะกับตึกเก่า” ใน 4 หัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้ รส: อาหารไทยแท้ แน่จริงหรือ? รู้จักอาหารไทย สำรับวังและตำรับบ้าน โดยคุณดวงฤทธิ์ แคล้วปลอดทุกข์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมรดกวัฒนธรรมอาหาร ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564, กลิ่น-กรุง: การทดลองประกอบสร้างผัสสะในประวัติศาสตร์ โดยคุณศรัณย์ ทองปาน นักเขียนสารคดี เมืองโบราณ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564, เสียง-นคร: ตามหาเสียงเสนาะในเกาะรัตนโกสินทร์ โดยอาจารย์อัษฎาวุธ สาคริก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564, และ พัฒนาย่าน: สร้าง(สรรค์) เมืองกรุงเทพฯ กับการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม โดย ผศ. ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และร้อยตำรวจเอกพงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 6 ธันวาคม 2564

 

หมายเหตุถึงกองบรรณาธิการ

  • เกี่ยวกับมิวเซียม สยาม (Museum Siam) มิวเซียม สยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ภายใต้ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรกที่เน้น การสร้างประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ ที่น่ารื่นรมย์ และช่วยยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ให้กับประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยเกี่ยวกับการสร้างสำนึกในการรู้จักตนเอง รู้จักเพื่อนบ้าน และรู้จักโลก รวมถึงการสร้าง “แนวคิดและภาพลักษณ์ใหม่” ของพิพิธภัณฑ์ในสังคมแห่ง การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และเรื่องราวต่าง ๆ เป็นไปอย่างสนุกสนานยิ่งขึ้น
  • เกี่ยวกับงาน เทศกาลศิลปะเปิดเกาะรัตนโกสินทร์ Cultural District 2021 งานเทศกาล ศิลปะเปิดเกาะรัตนโกสินทร์ Cultural District 2021 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพื้นฟูพื้นที่ ประวัติศาสตร์ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้หรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีค่าอีกครั้ง เพื่อสร้างสรรค์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เกาะรัตนโกสินทร์ ผ่านงานศิลปะที่ หลากหลาย เพื่อให้คนในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์เห็นถึงคุณค่าพื้นที่ตนเองและรู้สึกภาค ภูมิใจในประวัติศาสตร์ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เอื้อต่อกิจการตนเองในอนาคตและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่