CREATIVE PLASTIC ACADEMY Zipevent

CREATIVE PLASTIC ACADEMY

27 Aug - 31 Dec 2021
10:00 - 17:00 (UTC+7)
Online Event

Event Information


เมื่อภัยพิบัติเป็นเรื่องใกล้ตัว การป้องกันไวรัสเป็นเรื่องจำเป็น และการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นสังคมที่เราต้องเผชิญ... 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เชิญชวนนักออกแบบและนักสร้างสรรค์มาร่วมกันพัฒนาแนวคิดเพื่อการอยู่อาศัยในอนาคต ด้วยการออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกผ่านกระบวนการผลิตและวัตถุดิบ ในเวิร์กช็อป Creative Plastic Academy

********************************************************** 

ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับ “บ้านในอนาคต” โดยมี 3 หัวข้อ ดังนี้ 

การอยู่อาศัยที่ตอบสนองคนหลายรุ่น (Universal Design)

อ.พงศธร ละเอียดอ่อน 
ผู้อำนวยการบริหาร FiF DESIGN studio

ที่ปรึกษาและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ชั่วโมงบินสูงแห่ง FiF DESIGN studio มีผลงานมากมายทั้งในด้านการให้คำปรึกษา
การออกแบบผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการแบรนด์ รวมไปถึงการดำเนินธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์แบบบูรณาการ 

********************************************************** 

การอยู่อาศัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส (Hygienic House) 

ดร.จิตพัต ฉอเรืองวิวัฒน์ 
ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)

ผู้เชี่ยวชาญและผู้รับผิดชอบโครงการ และรวบรวมงานวิจัย เพื่อการวางแผนแนวทาง
การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อระบบนิเวศที่มีสุขภาวะที่ดี

และ

ดร. สฤกกา พงษ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)

ผู้เชี่ยวชาญด้านความรู้หลักทางด้านสถาปัตยกรรม เน้นการออกแบบที่อยู่อาศัย จากความรู้และเชี่ยวชาญ
ทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประสานกับความรู้ศาสตร์ต่างๆ ด้านพฤติกรรมและจิตวิทยา สุขภาพและความปลอดภัย 

********************************************************** 

การอยู่อาศัยเพื่อรับมือภัยพิบัติ (Preventive House)

อ.กิตติเศรษฐ์ เก่งการค้า
ผู้จัดการศูนย์นวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (IDIC)

อาจารย์ที่คร่ำหวอดในวงการออกแบบผลิตภัณฑ์ กว่า 10 ปี เป็นทั้งนักออกแบบ และอาจารย์ภาควิชาการออกแบบประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ และกรรมการผู้ตัดสินทั้งรายการ DeMark และ Prime Minister Award

และ

ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ เตชะกิตต์
อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาฯ

อาจารย์ประจำคณะสถาปัตย์ฯ ที่มีประสบการณ์ และคร่ำหวอดในงานสถาปัตย์ ทั้งในด้าน
การวิจัยด้านเทคโนโลยีอาคาร และการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมโบราณ เพื่อประยุกต์ใช้ในบริบทปัจจุบัน

********************************************************** 

พร้อมโอกาสพัฒนาต้นแบบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในความรู้ด้านพลาสติก จาก GC และนักออกแบบมืออาชีพ
สู่ Production การผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก

โดย 3 ทีมที่ได้รับคัดเลือกพัฒนาไอเดียสู่ผลิตภัณฑ์ต้นแบบพลาสติก
จะได้รับเงินรางวัลรวม 100,000 บาท

********************************************************** 

การรับสมัคร

ฟอร์มทีมของท่านให้พร้อม อย่างน้อย 3 คน (โดยต้องมีนักออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 คน และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน Data Analysis | การขึ้นรูป 3 มิติเพื่อเคลียร์โมเดล| และการนำเสนอที่เข้าใจง่าย (Presentation)

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 18 สิงหาคม 2564 


กำหนดการ

  • ประกาศผลผู้เข้าร่วม : 20 ส.ค. 64 (ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกทางอีเมล์)
  • Orientation Day ทาง Microsoft Team: 27 ส.ค. 64
  • ระยะเวลาสำหรับเวิร์กชอป : ก.ย. - ต.ค. 64
  • (กรณีได้รับคัดเลือก) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบพลาสติก : พ.ย. - ธ.ค. 64
  • ผลงานทั้งหมดที่ได้รับคัดเลือก จะถูกนำไปจัดแสดงนิทรรศการ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) : ม.ค. - ก.พ. 65 


รายละเอียด
การเวิร์กช็อปเป็นรูปแบบออนไลน์ รายละเอียดจะได้รับในวัน Orientation Day (27 ส.ค. 64)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
E-mail: nattapon.s@cea.or.th, pubate.v@cea.or.th, chonnakarn.k@cea.or.th
หรือ โทร 098-822-9746

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
เวลาทำการ 10.00 - 17.30 น. (วันจันทร์ - ศุกร์)

#PlasticforFuture #GC #CEA

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.