ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย / Creative economy and contemporary art & culture Zipevent

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย / Creative economy and contemporary art & culture

8 Feb 2020
18:30 - 19:30 (GMT+7)
TCDC Bangkok
Money & Wealth
IT & Tech
Music & Performance
Art & Design
Sports & Leisure
Business
Self-Improvement
Festival
Job & Career
Industrial

Event Information


ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.30 - 19.30 น.

ห้องฟังก์ชั่นชั้น 4 TCDC กรุงเทพฯ

________________________________________________________________

ฟรี ไม่เสียค่าเข้าชม

บรรยายเป็นไทย

อุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์นำรายได้สู่ประเทศไทย เครือข่ายจัดตั้งสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจึงอยากชวนมาหาคำตอบว่า “ศิลป์-กิน-ได้" อย่างไร

การฟูมฟักและต่อยอดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกลายเป็นการลงทุนที่รัฐบาลทั่วโลกมองว่าคุ้มค่า ทั้งในระยะสั้นในแง่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และระยะยาวในแง่การสร้างภาพลักษณ์ของประเทศและแผ่อิทธิพลทางความคิดไปยังสังคมอื่น ๆ ดังนั้น เราควรลงมือทำอะไรเพื่อก้าวต่อไป นโยบายแบบไหนที่จะช่วยให้เราเติบโตอย่างยั่งยืน และมีโอกาสใดรออยู่ข้างหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

เครือข่ายจัดตั้งสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (CAPT Working Group) ตั้งเมื่อเดือนมกราคม 2562 โดยมีเป้าประสงค์ในการเป็นตัวแทนภาคเอกชนของกลุ่มอุตสาหกรรมศิลปการแสดง ทัศนศิลป์ และดนตรี เพื่อการพัฒนาที่สอดคล้องกัน และเพื่อสร้างความตระหนักรู้ของสังคม ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เศรษฐกิจสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญา ให้กับสาธารณะ รวมถึงหน้าที่ในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเหล่านี้อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและระดับสากล

วิทยากร
ผศ.ดร.ปวิตร มหาสารินันทน์ CEO, Art4D


เวลา อมตธรรมชาติ Producer, Low Fat Art Fest

ผู้ดำเนินการเสวนา
สิรี ริ้วไพบูลย์ Producer, Bangkok International Performing Arts Meeting

 

---------------------


Saturday, February 8th, 18.30 - 19.30 hrs.

at Function Room ,4th Fl.

__________________________________________________________________________

Free Admission

Conducted in Thai 

Contemporary art and culture industry is one of the forces driving Thailand’s economics, yet how this creative sector engages this income earning of the country?

Since contemporary art and culture is now such a worthy investment around the globe, the industry has influenced in tourism promotions for stimulating economic growth, also a long-run projects in national image management and social impacts creation. Would it be great to discuss about our direction and opportunities await in this industry?

About CAPT

The Association of Contemporary Art and Culture: CAPT Working Group, established in 2019, has represented performing arts, visual arts, and music industries of the public sector. The organization aims at managing, developing and creating social awareness ofcontemporary art & culture, creative economy and intellectual properties among public to gain competitive advantages both in national and international phases.

Speakers
- Assist. Prof. Dr. Pawit Mahasarinand : CEO, Art4D

- Wayla Amatathammachat : Low Fat Art Fest

Moderator
- Siree Riewpaiboon : Bangkok International Performing Arts Meeting

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

การจอดรถ

-รถส่วนตัว จอดรถได้ที่อาคาร CAT ในอัตราค่าจอดรถชั่วโมงละ 20 บาท
-รถจักรยานยนต์ จอดได้ที่ด้านข้างอาคารไปรษณีย์กลาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 105 7425 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 17.30 (ตามเวลาทำการ)

 


Non member


Ticket Type Status Price (THB) Quantity

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย / Creative economy and contemporary art & culture

Sales until
08 Feb 2020 19:00

FREE

Sales ended

Sales until: 08 Feb 2020 19:00

Promo Code:


Location Details


TCDC Bangkok

LOCATION

The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.