งานจัดแสดงผลิตภัณฑ์เทียนหอม Creative & Design Showcase Zipevent

งานจัดแสดงผลิตภัณฑ์เทียนหอม Creative & Design Showcase

12 Oct - 30 Dec 2021
10:30 - 19:00 (UTC+7)
TCDC Bangkok

Event Information


เปิดพื้นที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์เทียนหอม ในโครงการ Creative & Design Showcase ฟรี!

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมสนับสนุนนักออกแบบ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ให้มีช่องทางสำหรับจัดแสดงผลงาน พร้อมบอกเล่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มโอกาสในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจในโครงการ Creative & Design Showcase ครั้งที่ 1

ขอเชิญนักออกแบบและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เทียนมาร่วมจัดแสดงผลงานที่ Creative Space ชั้น 5 TCDC กรุงเทพฯ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2564*

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ TCDC กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าบริการและค่าเช่าสถานที่ และการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Thailand Creative & Design Center (TCDC) รวมถึงการ เข้าร่วมใน Connect by CEA แพลตฟอร์มออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลนักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

หมดเขตรับสมัคร 30 ตุลาคม 2564

วิธีสมัครส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม
1. ผู้ประกอบการสร้างโปรไฟล์ผ่านเว็บไซต์ connect.cea.or.th
โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดพื้นฐานและภาพผลงานให้ครบถ้วน

2.ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทาง Google Form คลิกที่นี่
พร้อมแนบ URL โปรไฟล์ใน Connect by CEA และ Portfolio ผลงานที่ต้องการนำเสนอ

3. ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำตัวอย่างผลงานมาจัดแสดงในพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

เงื่อนไขและเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
1. เป็นผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ ที่ไม่ละเมิด คัดลอก หรือเลียนแบบเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิทางปัญญาใด ๆ
2. เป็นผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ และใช้การออกแบบเพื่อ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
3. ผู้สมัครสามารถออกแบบการจัดแสดงผลงาน รวมถึงดูแลรับผิดชอบการติดตั้งและรื้อถอนการจัดแสดงได้ด้วยตนเอง
4. ผู้สมัครสามารถดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตั้งและรื้อถอนการจัดแสดงด้วยตนเอง
5. ผู้สมัครต้องจัดทำเนื้อหาประกอบกิจกรรม งานออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยให้สอดคล้องกับ
ภาพลักษณ์และทิศทางด้านการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของสำนักงานฯ

*วันและเวลาจัดแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โควิด-19

#CreativeDesignShowcase #เทียนหอม #TCDC #CEA

Location Details


TCDC Bangkok

LOCATION

The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.