การจัดแสดงผลงาน Compoze Stellar-จัดจรัส: From Scrap to Splendor Zipevent

การจัดแสดงผลงาน Compoze Stellar-จัดจรัส: From Scrap to Splendor

1 - 31 Oct 2021
10:30 - 18:00 (UTC+7)
TCDC Bangkok

Event Information


การนำชิ้นส่วนเหล็กที่ไม่ได้ใช้งานแล้วจากโรงงานผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง มาจัดองค์และประกอบขึ้นใหม่เป็นชิ้นงานเชิงศิลปะ (Work of Art) เพื่อใช้เป็นของประดับตกแต่ง (Decoration) หรืออุปกรณ์ของใช้ (Appliance) อันเป็นการสร้างมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้เหล่านั้น  การสร้างสรรค์ผลงานเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดและแรงบันดาลใจด้วยวิธีการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ (Composition) เพื่อเกิดเป็นชิ้นงานที่มีเนื้อหาเรื่องราว แฝงความหมาย มีเอกลักษณ์  สะท้อนภาพนามธรรมของชีวิต  ท้องถิ่น ธรรมชาติ และเน้นความเป็นเนื้อแท้ของวัสดุ 

"Compoze Stellar-จัดจรัส" จัดแสดงระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 (ปิดวันจันทร์)
เวลา 10.30 - 18.00 น. (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการเปิด-ปิดของศูนย์) บริเวณ Front Lobby ชั้น 1 และ Creative Space ชั้น 5 TCDC กรุงเทพฯ
(เข้าชมฟรี)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและผลงานอื่น ๆ ได้ที่ เหล็กซิ่งทีมสตูดิโอ

หมายเหตุ สามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถ CAT Tower ในอัตรา 20 บาท/ชั่วโมง

"Compoze Stellar-จัดจรัส" เป็นหนึ่งในกิจกรรมในโครงการ Open Space @TCDC ที่เปิดพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เพื่อจัดกิจกรรม โดยไม่คิดค่าบริการและค่าเช่าสถานที่ เพื่อสนับสนุนพลังแห่งกลุ่มคนครีเอทีฟให้มาแสดงศักยภาพ

Location Details


TCDC Bangkok

LOCATION

The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.