China Game Change - เคล็ดวิชาแดนมังกร พลิกเกมส์ธุรกิจยุคดิจิทัล Zipevent

China Game Change - เคล็ดวิชาแดนมังกร พลิกเกมส์ธุรกิจยุคดิจิทัล

26 Mar 2020
14:00 - 19:00 (GMT+7)
The Bazaar theatre (The Bazaar Hotel Bangkok)
Business

Event Information


TeC Talk of the Town:

“Alibaba Master CEO x TeC Presents
 - Game Changer to build high growth business with China case study”

“อาลีบาบา มาสเตอร์ ซีอีโอ x TeC เสนอ
- พลิกเกมส์ชนะธุรกิจด้วยวิถีมังกรยุคดิจิทัลของประเทศจีน” 

Highlight:
- พบกับผู้บริหารระดับสูงองค์กรชั้นนำระดับประเทศที่ผ่าน Alibaba Master CEO program จาก Alibaba Business School x TeC มาแชร์ประสบการณ์จริงที่ไปสัมผัสและเรียนรู้แวดวงธุรกิจต่างๆ, e-Commerce, marketing, management และ technology ที่ตื่นตาตื่นใจจากประเทศจีน
- e-Dragon ทำไมจีนถึงเป็นที่ 1 แทบทุกเรื่อง? มาปิ๊งไอเดียธุรกิจและว้าวไปกับเทคโนโลยีจีนที่ทั่วโลกต่างยอมรับ การที่จีนมีประชากรกว่า 1,000+ คนกลายเป็น Digital citizen ไม่ใช่เรื่องง่าย
- “e-Selling to China ขายของไปประเทศจีนอย่างไรไม่ให้เจ็บ”
- เล่าประสบการณ์การเปิดธุรกิจในจีน ฮ่องกง มาเก๊า รวมถึงการขายของไทยไปสู้กับ e-Commerce ใน e-market place ชื่อดังของจีน อาทิ Taobao, Tmall, JD, Xiao hong shu เป็นต้น
- ว่ากันด้วย Branding ที่จะทำให้แบรนด์ของคุณเป็น “ที่รัก”ในโลก Social โลกธุรกิจ และโลกของพนักงาน เสริมสร้างคุณค่า ความเชื่อมั่นและรายได้ รวมไปถึงเรียนรู้กลยุทธ์แบรนด์จีน
- พบกับเรื่องจริงไม่อิงนิยายกับสุดยอดคนไทยที่ทำงานโกอินเตอร์มาพูดคุยเบื้องลึกในการทำงาน Alibaba Style ที่ต้องเรียกว่า Crazy Rich Asian ของจริง e-DNA จาก Jack ma ที่ทำให้ทุกคนมีความสุข สนุกและพร้อมใจกันทำงานกัน ด้วยรหัส “996” มารู้คำตอบงานนี้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียนรู้จาก e-Dragon “Why China is No.1 today and how we bring China Secret recipe to build Digital disruptive and new ideas to Business in our company/organization”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panel Seminar:
 “e-Dragon DNA, The Way of No.1 by China Technology”
มาฟังเรื่องราว e-Dragon ทำไมจีนถึงเป็นที่ 1 แทบทุกเรื่อง? มาปิ๊งไอเดียธุรกิจและว้าวไปกับเทคโนโลยีจีนที่ทั่วโลกต่างยอมรับ


โดย คุณณัฐพร วุ่นกลิ่นหอม
- Co-Founder, TeC Thailand e-Business Center, Alibaba Business School collaboration
- Alibaba Master CEO Certification Program #1      
- President, Thailand Digital Trade Association
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“e-Selling to China ขายของไปประเทศจีนอย่างไรไม่ให้เจ็บ”
เล่าประสบการณ์การเปิดธุรกิจในจีน ฮ่องกง มาเก๊า รวมถึงการขายของไทยไปสู้กับ e-Commerce ใน e-market place ชื่อดังของจีน อาทิ Taobao, Tmall, JD, Xiao hong shu เป็นต้น


โดย คุณกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ
- CEO & Co-Founder, TeC Thailand e-Business Center, Alibaba Business School collaboration
- Alibaba Master CEO Certification Program #1      
- Committee, Thai e-Commerce association
- Co-founder แบรนด์ Skincare, Lifestyle สัญชาติไทย และ Spa “ERB ที่มาเก๊า”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Crazy. Rich. Asian. with Alibaba Smart Style”
พบกับเรื่องจริงไม่อิงนิยายกับสุดยอดคนไทยที่ทำงานโกอินเตอร์มาพูดคุยเบื้องลึกในการทำงาน Alibaba Group ที่ต้องเรียกว่า Crazy Rich Asian ของจริง e-DNA จาก Jack ma ที่ทำให้ทุกคนมีความสุข สนุกและพร้อมใจกันทำงานกัน ด้วยรหัส “996” มารู้คำตอบงานนี้
 

โดย คุณปิยวัฒน์ พิทักษ์ภวัตกุล
- Regional Technical Manager of Lazada-Alibaba group
- Former Accenture & Microsoft person
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Branding Core Value to Shape Your Culture & Social network & Inspire Your Employees and learning brand strategy from China ”
ว่ากันด้วย Branding ที่จะทำให้แบรนด์ของคุณเป็น “ที่รัก”ในโลก Social โลกธุรกิจ และโลกของพนักงาน เสริมสร้างคุณค่า ความเชื่อมั่นและรายได้ รวมไปถึงเรียนรู้กลยุทธ์แบรนด์จีน
 

โดย อาจารย์กอล์ฟ คุณฐิริญะ พงศ์อัศวดีกูล
- Founder, Ruamsrang Consulting Company limited
- Alibaba Master CEO Certification Program #3
- Advisory for Brand building to Top companies and organization in Thailand
  (ที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ ให้บริษัทชั้นนำของประเทศ)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panel Discussion:

“China Secret Recipe as a world leader!”
- Game Changer to build high growth business with China case study -
How it build the digital disruptive and new business ideas to your company
“อาลีบาบา มาสเตอร์ ซีอีโอ x TeC เสนอ - พลิกเกมส์ชนะธุรกิจด้วยวิถีมังกรยุคดิจิทัลของประเทศจีน”
สูตรวิถีจีนที่ทั่วโลกต้องยกให้เป็นผู้นำ

กับ 3 มุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำของประเทศ และ 1 ผู้ดำเนินรายการคนเก่งที่ทุกคนต้องจำเสียงอันไพเราะได้
 

โดย
ครูทิป คุณมัณฑิตา จินดา
- Vice President of Digital Marketing and Brand Communication, Thai Broadcasting Company limited
- LINE Certified Coach (1 ใน 5 Recommended List 2018-2019)
- Founder and MD of Digital Tips Academy
- เจ้าของแฟนเพจ Digital Tips Academy (ที่มียอดคนติดตาม 340,000 คน)
- Alibaba Master CEO Certification Program #3  
 
โค้ชแบงค์ คุณสุภกฤษ กุลชาติวิจิตร
- CEO, Superkit and Marketing Company Limited
- เจ้าของเพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจ (เพจสอนทำธุรกิจ ที่มียอดคนติดตาม 700,000 คน และคนที่ติดตามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักธุรกิจ)
- วิทยากรบรรยายที่ปรึกษาทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน อาทิ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDTA) และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นต้น
- Alibaba Master CEO Certification Program #3  
 
คุณนลพันลพ สวันตรัจฉ์
- Global Marketing Department Manager,
- T.C. Pharmaceutical Industries Company Limited (Redbull)
- Brand Manager, Berli Jucker Public Company Limited
- Alibaba Master CEO Certification Program #3
 
ดำเนินรายการโดย
คุณศิริวรรณ นพรัตน์
- นักจัดรายการที่คลื่น 96.5 FM “ECON BIZZ และ STARTUP TO GROWTH”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
e-mail : info@tec.work
phone : 098-284-5171
lineOA : @tecworld

Accepted payments


Credit/Debit Card

Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment

QR Payment

Zipevent_payment Zipevent_payment

Over the counter / Bank Channels (Internet Banking/ATM)

Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment

Rabbit Line Pay

Zipevent_payment

Register


Ticket Type Status Price (THB) Quantity

Early bird

Sales until
07 Mar 2020 23:59

1,990.00 /Ticket

Sales ended

Sales until: 07 Mar 2020 23:59

Regular

Sales until
26 Mar 2020 17:00

2,590.00 /Ticket

Sales ended

Sales until: 26 Mar 2020 17:00

Promo Code:


Location Details


The Bazaar theatre (The Bazaar Hotel Bangkok)

LOCATION

5 Ratchadaphisek Rd, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok, 10900 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


tec.work

“We aim to help entrepreneurs across the world to go Online, e-Commerce and e-Business.
TeC Key focus area is to be an e-Business bridge among International, China and Thailand markets.