CMDW19 Talks “เป็นอยู่อย่างภูมิใจ เก๋ไก๋สไตล์ชาวดอย : Proud to be Highlander, DoiSter wannabe” Zipevent

CMDW19 Talks “เป็นอยู่อย่างภูมิใจ เก๋ไก๋สไตล์ชาวดอย : Proud to be Highlander, DoiSter wannabe”

7 Dec 2019
13:00 - 14:00 (GMT+7)
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
Art & Design
Business
Self-Improvement
Education
Social Causes
Industrial

Event Information


CMDW19 Talks: สนทนาแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ กับ สมภพ ยี่จอหอ 

ในหัวข้อ "เป็นอยู่อย่างภูมิใจ เก๋ไก๋สไตล์ชาวดอย: Proud to be Highlander, DoiSter wannabe"

การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวดอยสู่ผู้คนต่างวัฒนธรรมในพื้นที่ต่าง ๆ ของสังคมไทยผ่านการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ แล้ว  มุ่งเน้นสร้างความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง จนเกิดการรักษาอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่งดงามเอาไว้ เพื่อส่งต่อให้กับลูกหลาน เพื่อนำไปต่อยอดสร้างรายได้เสริมเศรษฐกิจ ผ่านผลิตภัณฑ์ งานหัตถศิลป์ของชุมชน รวมไปถึงการจัดการท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชน 

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 

เวลา 13:00 - 14:00 น. 

ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ 

ลงทะเบียนฟรี | เปิดรับสมัครจำนวน 50 ที่นั่ง เท่านั้น

 

เกี่ยวกับวิทยากร

สมภพ ยี่จอหอ 

อดีตครู ลูกจ้างป่าไม้ สถาปนิก ก่อนผันตัวเองมาเป็นอาสาสมัครเต็มเวลา เป็น NGO เรียนรู้และทำงานพัฒนาชุมชน ประเด็น "การท่องเที่ยวโดยชุมชน" (Community Based Tourism : CBT) ที่ CBT-I มาเกือบ 10 ปี เคยทำแคมเปญและแบรนด์ "รสนิยมดี" เพื่อรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยหันมาท่องเที่ยววิถีชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น จนเมื่อ ททท. หันมาส่งเสริมเรื่องนี้ จึงเริ่มทบทวนว่ายังมีประเด็นไหนบ้างที่ยังขาดการสื่อสารกับสังคม จึงเกิดแคมเปญ "ดอยสเตอร์ : รู้จักกันไว้ แล้วไปด้วยกัน" ขึ้น 

งานของดอยสเตอร์ คือการสร้างให้คนในภาคภูมิใจในวิถีชีวิตของตัวเอง  และสื่อสารให้คนนอกได้รู้ได้เข้าใจ ได้ชื่นชมความงดงามในวิถี และอยากน้อมนำแนวคิดแบบชาวดอยมาปรับใช้ในชีวิต ดั่งสโลแกนที่ว่า "เป็นอยู่อย่างภูมิใจ เก๋ไก๋สไตล์ชาวดอย : Proud to be Highlander, DoiSter wannabe" 

 

 


Non member


Ticket Type Status Price (THB) Quantity

CMDW19 Talks: Proud to be Highlander, DoiSter wannabe

Sales until
07 Dec 2019 13:00

FREE

Sales ended

Sales until: 07 Dec 2019 13:00

Promo Code:


Location Details


หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

LOCATION

หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 Chiang Mai, 50200 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


TCDC เชียงใหม่

TCDC เชียงใหม่ ศูนย์กลางความรู้ด้านการออกแบบ และบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ครบวงจรแห่งแรก ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน