โครงการสร้างรายได้ / สร้างธุรกิจ จากการสร้างสรรค์คาแรคเตอร์ใหม่ ให้โดนใจกลุ่มผู้บริโภค Zipevent

โครงการสร้างรายได้ / สร้างธุรกิจ จากการสร้างสรรค์คาแรคเตอร์ใหม่ ให้โดนใจกลุ่มผู้บริโภค

27 Mar - 30 Apr 2021
09:00 - 00:00 (UTC+7)
TCDC Bangkok

Event Information


โครงการนี้เหมาะสำหรับ
 1. นักสร้างสรรค์คาแรกเตอร์
 2. นักวาดภาพประกอบ / นักวาดการ์ตูน
 3. จิตรกร / ศิลปิน
 4. ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ / นักสร้างสรรค์ทั่วไป

*กรณีที่คุณไม่สามารถสร้างสรรค์คาแรคเตอร์ด้วยตัวคุณเองได้ จะต้องจัดหาศิลปินผู้สร้างคาแรคเตอร์มาเอง

สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ (หากได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมทุกกิจกรรมในโครงการ)

 1. คาแรคเตอร์ใหม่ พร้อมการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
 2. คำแนะนำในการสร้างสรรค์คาแรคเตอร์ใหม่ ทั้งในด้านการออกแบบ และในด้านธุรกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญ
 3. ตัวอย่างกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากคาแรคเตอร์ใหม่ ที่สามารถนำไปผลิตและวางจำหน่ายได้
 4. การเชื่อมโยงธุรกิจ ซื้อ-ขายลิขสิทธิ์ของคาแรคเตอร์ใหม่ (ทางตรงหรือทางอ้อมแล้วแต่สถานการณ์)
 5. เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กำหนดการโครงการ

ผู้สมัครจะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆแบ่งเป็น 4 ช่วง ดังนี้

กิจกรรมช่วงที่ 1 : การอบรม / สัมมนา โดยวิทยากรที่เป็นตัวแทนคาแรคเตอร์ระดับสากลในประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ Licensing เพื่อเรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์คาแรคเตอร์ใหม่ และการต่อยอดคาแรคเตอร์นั้นให้เป็นธุรกิจสร้างรายได้ ในวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2564 ห้องฟังก์ชั่นชั้น 4 TCDC , กรุงเทพฯ มีรายละเอียดดังนี้ 

วันที่ 27 มีนาคม 2564
        09.30 – 10.20 น. โอกาสทางธุรกิจจากคาแรคเตอร์ลิขสิทธิ์ โดย คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล และคุณณภัทร พรหมพฤกษ์
        10.20 – 11.00 น. ความเข้าใจในภาพรวมของอุตสาหกรรมลิขสิทธิ์ (จากภาพลักษณ์) โดย คุณดวงใจ คูห์ศรีวินิจ
        11.00 – 12.30 น. เคสตัวอย่างการต่อยอดคาแรคเตอร์เป็นธุรกิจ Licensing # 1 โดย คุณพัชรินทร์ พฤกษ์พรรณชัย
        12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
        13.30 – 15.00 น. เคสตัวอย่างการต่อยอดคาแรคเตอร์เป็นธุรกิจ Licensing # 2 โดย คุณสิทธิชัย รุจิภาสกุล
        15.00 – 16.00 น. กฏหมายลิขสิทธิ์และเรื่องที่ควรรู้ในชีวิตจริง โดย คุณปัจฉิมา ธนสันติ
        16.00 – 17.30 น. เคสตัวอย่างการต่อยอดคาแรคเตอร์เป็นธุรกิจ Licensing # 3 โดย คุณบริญดา บรรพพงศ์

วันที่ 28 มีนาคม 2564
        09.30 – 10.00 น. ภาพรวมของการทำธุรกิจจากลิขสิทธิ์ผลงานสร้างสรรค์ โดยเฉพาะคาแรคเตอร์ โดย คุณณภัทร พรหมพฤกษ์
        10.00 – 10.30 น. การพัฒนาลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์ โดย คุณณภัทร พรหมพฤกษ์
        10.30 – 12.30 น. เคสตัวอย่างการต่อยอดคาแรคเตอร์เป็นธุรกิจ Licensing # 4 โดย คุณนีรชา สุทธิพรพรรณ
        12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
        13.00 – 14.30 น. เคสตัวอย่างการต่อยอดคาแรคเตอร์เป็นธุรกิจ Licensing # 5 โดย คุณธวัช ฮิมราพร
        14.30 – 15.30 น. การพัฒนาและการบริหารจัดการคาแรคเตอร์ โดย คุณธวัช ฮิมราพร และคุณณภัทร พรหมพฤกษ์
        15.30 – 16.00 น. สรุปเนื้อหา ประเด็นการส่งผลงาน และตอบข้อซักถาม โดย คุณธวัช ฮิมราพร และคุณณภัทร พรหมพฤกษ์

กิจกรรมช่วงที่ 2 : ระยะเวลา 1 เดือน เพื่อให้ผู้สมัครพัฒนาและสร้างสรรค์คาแรคเตอร์ใหม่ โดยจะได้รับคำแนะนำจากเมนเทอร์ประจำกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการสร้างสรรค์คาแรคเตอร์และการทำธุรกิจ Licensing เป็นกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาผลงาน (เป็นไฟล์สกุล.ai) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 เมษายน 2564

กิจกรรมช่วงที่ 3 : กิจกรรมนำเสนอผลงานต่อหน้ากรรมการ (Pitch) เพื่อคัดเลือกคาแรคเตอร์ใหม่ให้เหลือเพียง 30 ตัว เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นกลุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 28 - 29 เมษายน 2564 (เวลาและสถานที่จะทำการนัดหมายภายหลัง)

กิจกรรมช่วงที่ 4 : ตลอดเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2564 Licensing คาแรคเตอร์ที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 30 ตัว จะถูกนำมาสร้างเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่

 • แอ็คชั่นฟิกเกอร์วัสดุพลาสติก
 • เครื่องใช้ในครัวเรือน เช่นแก้วน้ำ จาน ร่ม เป็นต้น
 • อุปกรณ์เครื่องเขียน (Stationery) เช่น ดินสอ ปากกา สมุด เป็นต้น
 • ผลิตภัณฑ์งานพิมพ์จากกระดาษ เช่น การ์ดอวยพร การ์ดของเล่น โปสการ์ด เป็นต้น
 • ผลิตภัณฑ์แฟชั่น เช่น เสื้อยืด ถุงผ้า เป็นต้น
 • งานต่อยอดบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

 

**เมื่อผลิตภัณฑ์แล้วเสร็จ จะมีการจัดกิจกรรม Business Matching สำหรับคาแรคเตอร์ใหม่ของโครงการ "ทุกตัว"เพื่อเป็นการเชื่อมต่อธุรกิจ Licensing ในช่วงสิงหาคม 2564 รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบภายหลัง**

 

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 กดที่นี่


 

ภาคผนวก

รายชื่อวิทยากรกิจกรรมอบรมในช่วงที่ 1

คุณปัจฉิมา ธนสันติ อดีตอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 

คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล อดีตผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

คุณดวงใจ คูห์ศรีวินิจ อดีตนายกสมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย 4 สมัย และ นายกสมาคม TCAP

คุณณภัทร พรหมพฤกษ์ ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงเกษตร และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และผู้พัฒนาโครงการคาแรคเตอร์ลิขสิทธิ์ CE คาแรคเตอร์ไทยในรูปแบบแพลทฟอร์ม ซึ่งถุกนำลิขสิทธิ์ไปจัดทำสินค้าจำหน่ายทั่วโลก มูลค่านับพันล้านบาท

คุณพัชรินทร์ พฤกษ์พรรณชัย กรรมการผู้จัดการ GM Generates Co.,Ltd. , Official distributor : San-x, License Agency : B.Duck, Osamu goods

คุณสิทธิชัย รุจิภาสกุล กรรมการผู้จัดการ TIGA Co.,Ltd. และ License Agency รายการโทรทัศน์ Video on demand และ Merchandise นานกว่า 25 ปี

คุณบริญดา บรรพพงศ์ Brand Manager บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้ดูแลลิขสิทธิ์​คุมะมงอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

คุณธวัช อิมราพร A.I. Thailand Co.,Ltd., Deputy Managing Director, Animation International (Thailand) Co.,Ltd., House of Cartoon Co.,Ltd. และ Character Shop & Cafe Co.,Ltd., Senior Consultant ทางด้านลิขสิทธิ์และสินค้าอุปโภคบริโภค ประสบการณ์มากกว่า 35 ปี

คุณนีรชา สุทธิพรพรรณ Regional Marketing Manager บริษัทตัวแทนลิขสิทธิ์ชั้นนำจากทั่วโลก

 

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 กดที่นี่

 

 

 


Location Details


TCDC Bangkok

LOCATION

The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.