CEA FORUM 2019: Creative District Forum & Creative Business Forum Zipevent

CEA FORUM 2019: Creative District Forum & Creative Business Forum

16 Aug 2019
11:00 - 16:45 (UTC+7)
Creative Economy Agency (CEA)

Event Information


(For English, please scroll down)

CEA FORUM 2019

The Next Step to Creative Economy

15-20 สิงหาคม 2562

ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกรุงเทพฯ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง

CEA FORUM เวทีแลกเปลี่ยนความรู้และความเคลื่อนไหวในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์และกรณีศึกษาจากประเทศต่างๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และการสร้างความร่วมมือในอนาคต ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ภาครัฐและเอกชนของไทยตระหนักถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจกระบวนการและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกระดับ  

CEA FORUM 2019 จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในโอกาสครบรอบ 1 ปีของการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงปัจจัยสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ใน 3 ด้าน คือ การจัดทำนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับธุรกิจและชุมชนนักสร้างสรรค์ รวมทั้งการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน

กำหนดการ: Creative District Forum & Creative Business Forum

16 สิงหาคม 2562 

 

Creative District Forum & Creative Business Forum

สถานที่: ห้องฟังก์ชั่นรูม ชั้น 4 อาคารส่วนหน้า ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

11.00-11.45 น.

การบรรยาย “การก่อร่างเขตธุรกิจสร้างสรรค์ในลอนดอน”  โดย ไอด้า เอสโพสิโต ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการครีเอทีฟธิงค์กิง กลุ่มพัฒนาเขตธุรกิจสร้างสรรค์ย่านทอตแนม ภายใต้โครงการเขตธุรกิจสร้างสรรค์ในลอนดอน

*บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ มีล่ามแปลเป็นภาษาไทย

11.45-12.30 น.

การบรรยาย “จุดกำเนิดงานออกแบบสมัยใหม่ของจีน:การปฏิรูปและความพร้อมของนโยบาย” โดย ดีนี หวัง ผู้จัดการการสื่อสาร สมาคมส่งเสริมการออกแบบเมืองเชินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดีนี หวัง จบปริญญาโทด้านวัฒนธรรมศึกษาและการจัดการความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ในฐานะผู้จัดการฝ่ายสื่อสารของสมาคมส่งเสริมเมืองแห่งการออกแบบเซินเจิ้น ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเมืองเซินเจิ้น ดีนี่บริหารงานโครงการเมืองออกแบบ และยังดำรงตำแหน่งรองผู้แทนเมืองออกแบบเซินเจิ้นและผู้ประสานงานโครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก เธอได้ทำงานร่วมกับนักออกแบบและองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ รวมทั้งยังร่วมจัดนิทรรศการและสัมมนาเกี่ยวกับการออกแบบสำหรับเมืองเซินเจิ้น

*บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ มีล่ามแปลเป็นภาษาไทย

14.00-14.45 น.

การบรรยาย “การสร้างแบรนด์ผ่านประสบการณ์เหนือระดับ” โดย อู้ พหลโยธิน ประธานบริหาร ฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

อู้ พหลโยธินได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานบริหารฝ่ายสร้างสรรค์คนแรกของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยในปี 2562 โดยรับผิดชอบการควบคุมภาพลักษณ์และสร้างประสบการณ์ให้กับลูกบ้านแสนสิริ เขาดูแลทุกรายละเอียดที่เกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์โดยรวม ตั้งแต่การออกแบบ การพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนการตลาด การสร้างแบรนด์ และโครงการพิเศษต่างๆ ของแบรนด์แสนสิริ เขายังอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์ชั้นนำของไทย หนึ่งในนั้นคือ การทำให้ผ้าไหมของแบรนด์จิม ทอมป์สันได้รับการยอมรับในระดับโลก

*บรรยายเป็นภาษาไทย มีล่ามแปลเป็นภาษาอังกฤษ

14.45-15.30 น.

การบรรยาย “ไลน์: นวัตกรรมล้ำสมัยสำหรับชีวิตประจำวัน” โดย แดน ศรมณี ผู้อำนวยการ โกลบอลแบรนด์ และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ คอนเทนท์ บริษัท ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

หลังจากจบการศึกษาด้านการตลาดระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย แดนได้ก้าวขึ้นเป็นบุคคลแถวหน้าด้านการตลาดและโฆษณาที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง เขาอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของไทยในการคว้ารางวัล Cannes Gold Lion Awards เขายังนักวางกลยุทธ์ให้กับกลุ่มพัฒนาค้าปลีกอย่าง SIAM PIWAT รับผิดชอบการวางกลยุทธ์แบรนด์สำหรับบริการ ร้านค้าและห้างสรรพสินค้า เช่น Siam Discovery, ICONSIAM และ Siam Paragon รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับสมาคมผู้ค้าทองคำแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการประจำประเทศไทยของสภาทองคำโลก ปัจจุบันเขาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเนื้อหาและการตลาดของ LINE Thailand และดูแลสิทธิบัตรสินค้าต่างๆ ของ LINE

*บรรยายเป็นภาษาไทย มีล่ามแปลเป็นภาษาอังกฤษ

16.00-16.45 น.

การบรรยาย “กระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับสร้างนวัตกรรม” โดย กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร หัวหน้าทีม SCB 10X ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจจาก Stanford University สหรัฐอเมริกาก่อนเข้ามาทำงานในธนาคารไทยพาณิชย์ กวีวุฒิเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าทีม Express Solutions (Innovation Lab) ของกลุ่ม ปตท. และเป็นหนึ่งในคนไทยที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนวัตกร Design Leadership จาก school ของ Stanford University เขายังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและออกแบบแนวทางการสอนของศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) และเจ้าของ Podcast ชื่อ “8 บรรทัดครึ่ง” ที่บอกเล่าเรื่องราวนวัตกรรมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลกแบบตรงประเด็น

*บรรยายเป็นภาษาไทย มีล่ามแปลเป็นภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ Creative Economy Agency : CEA จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยเป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

CEA เป็นหน่วยงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เกิดและเติบโตด้วยการจัดหาทรัพยากรความรู้และโอกาสในการพัฒนานักสร้างสรรค์ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค พร้อมกับการกระตุ้นให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และภาคการผลิตจริง
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการในระดับสากล

ติดต่อ    

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

1160  ชั้น 2 อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

สำนักงาน : (66) 2 105 7441 แฟกซ์ : (66) 2 105 7450

เวลาทำการ : เวลา 09.30 – 17.30 น. (วันจันทร์ - ศุกร์)

------------------------------

CEA FORUM 2019

The Next Step to Creative Economy

15-20 August 2019

At Thailand Creative & Design Center Bangkok (TCDC Bangkok), The Grand Postal Building, Charoenkrung Road

A platform to exchange knowledge and share movements on the development of the creative economy policy that leads to development of creative district for business purpose, fostering the creative community and promoting creativity for enhancement of competitiveness.

The very first CEA FORUM 2019 is held on the occasion of one year anniversary of founding the Creative Economy Agency (Public Organization): CEA to provide knowledge on 3 aspects of development of the creative economy: creative economy policy formulation, creative district development for business and creative community and advocating creativity in business sector. 

Programme: Creative District Forum & Creative Business Forum

16 August 2019 

 

Creative District Forum & Creative Business Forum

Location: Function Room, 4 Fl., Front Building, TCDC Bangkok

11.00-11.45 

Lecture “London Creative Enterprise Zones” by Aida Esposito, Founder and Director of Creative Thinking,  Tottenham Creative Enterprise Zone under the London Creative Enterprise Zones programme

*Conducted in English with Thai translation

11.45-12.30 

Lecture “Birthplace of China’s Modern Design: Reform & Opening up Policy” by Dini Wang, Communication Manager, Shenzhen City of Design Promotion Association, People’s Republic of China

Graduated with a A. in Culture & Difference, Dini Wang is the Communications Manager of Shenzhen City of Design Promotion Association, a semi-official and non-profit body commissioned by Shenzhen municipal government to manage and brand “the City of Design” program. She is also a deputy representative of Shenzhen “The City of Design” of the UNESCO Creative Cities Network. She has been working with international & Chinese designers and organizations and co-organizing design exhibitions and seminars for her city over the years.

*Conducted in English with Thai translation

14.00-14.45 

Lecture “Brand Building Through Luxury Experience” by Ou Baholyodhin, Chief Creative Officer, Sansiri PCL.

Appointed as the very first Chief Creative Officer of Sansiri PLC, Thailand’s leading real estate developer, in 2018, Ou Baholyodhin is taking a significant role in brand’s visual identity and customer experience. He pays meticulous attention to every detail to shape Sansiri’s overall look and feel; from design, product & service development, marketing, branding and special projects. Ou was behind the success of world-renowned Thai brands including the legendary Jim Thompson.

*Conducted in Thai with English translation

14.45-15.30 

Lecture “Between the LINE: Beyond the Innovation for Daily Life” by Dan Zonmani, Global Brand Lead at LINE Corporation, Director of Contents Business and Marketing at LINE Thailand

With international marketing background from Canberra University in Australia, he has a long and distinguished career with an array of major local and international marketing and advertising agencies and managed to snitch 2 Cannes Gold Lion Awards for his client. He formerly acted as a strategist to SIAM PIWAT, responsible for brand strategies for shop/service brands, store brands, and complex brands i.e. Siam Discovery, ICONSIAM and Siam Paragon. He is, as well as, a consultant to Gold Traders Association of Thailand and a Country Manager for World Gold He currently acts as Director of Contents Business and Marketing of LINE Thailand looking after licensing an array of LINE products.

*Conducted in Thai with English translation

16.00-16.45 

Lecture “Design Thinking for Innovation” by Kaweewut Temphuwapat, Head of SCB 10X, The Siam Commercial Bank PCL.

With a B.S. in Petroleum Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, and a MBA from Stanford University, USA, Kaweewut was formerly the head of Express Solutions (Innovation Lab) team of PTT Group. He was one of Thai participants in the Design Leadership Incubation Project, d.school, Stanford University. Before joining Siam Commercial bank, he co-founded and designed the teaching methods of Chulalongkorn Innovation Hub. He is also a creator of the podcast channel "Eight and a Half Line” that tells stories of business innovation from around the world.

*Conducted in Thai with English translation

About Creative Economy Agency (Public Organization)

Creative Economy Agency (Public Organization): CEA is established under the government gazette on establishing the Creative Economy Agency (Public Organization) 2017 which was effective from 14 August 2018 onwards. Under the supervision of the Office of the Prime Minister, CEA is tasked with advancement of the creative economy in Thailand by collaborations with public and private sectors in order to drive forward the creative economy policy in parallel with developing the creative district and the creative industry. Consequently, entrepreneurs, designers and creative workforce in central and regional Thailand are equipped with resources and opportunities; collaborations between the creative industries and the real sector are encouraged for the advancement of the Thai products and services on the international market.

Creative Economy Agency (Public Organization)

1160 The Grand Postal Building, 2nd Floor,

Charoenkrung road, Bangrak, Bangkok 10500

Office: (66) 2 105 7441 Fax: (66) 2 105 7450

Office Hours: 9.30 – 17.30 hrs. (Monday - Friday)

 

Register


Creative District & Creative Business Forum

FREE

Sales ended

Sales until: 16 Aug 2019 16:00Location Details


Creative Economy Agency (CEA)

LOCATION

The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.