“CEA Live House” Amplified Sessions Zipevent

“CEA Live House” Amplified Sessions

24 Jul - 31 Aug 2020
10:00 - 23:00 (GMT+7)
TCDC Bangkok
Music & Performance

Event Information


          เป็นระยะเวลาร่วม 6 เดือนแล้วที่สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและการดำเนินชีวิตของผู้คน รวมไปถึงกลุ่มนักดนตรีที่ต้องการเช่าสตูดิโอ หรือ Live House เพื่อใช้ฝึกซ้อมและจัดกิจกรรม แต่กลับมีราคาเช่าที่สูงและมีจำนวนจำกัด

          เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ได้จัดตั้งโครงการ CEA Live House : ซ้อม เล่น เต้น ฟรี’ ขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับเหล่านักดนตรีได้ใช้เป็นพื้นที่ฝึกซ้อมการแสดงหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง "โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย"

          นอกจากนี้ ยังมีการคัดเลือกนักดนตรีที่มีเพลงเป็นของตัวเอง มาบันทึกการแสดงสดใน Amplified Sessions รวมถึงการถ่ายทำ Special Showcase จากนักดนตรีรับเชิญพิเศษ โดยกิจกรรมทางดนตรีทั้งหมดนี้ จะมีขึ้นตลอดเดือนสิงหาคม 2563 นี้ ที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกรุงเทพฯ (TCDC) อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

 

 

เงื่อนไขการพิจารณาให้เข้าใช้พื้นที่

เพื่อการถ่ายทำการบันทึกการแสดงสด (Amplified Sessions)

 1. รับสมัครนักดนตรี / นักร้อง อายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่มีเพลงเป็นของตนเองและมีเพลงใหม่ที่ยังไม่ได้มีการเผยแพร่
 2. ส่งลิงก์ผลงานเพลงใหม่ของนักดนตรีที่ต้องการถ่ายทำ พร้อมเหตุผลว่าทำไมเพลงนี้น่าสนใจ
 3. ทีมงานจะคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิในการบันทึกการแสดงจากผลงานที่โดดเด่น โดยความเห็นของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิขาด
 4. คณะกรรมการประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจาก CEA และพันธมิตรคือ ProPlugin และ Live4 Viva
 5. นักดนตรีต้องทำการฝึกซ้อมล่วงหน้าเพื่อทำการบันทึกภาพในวันถ่ายทำโดยไม่มีการซ้อมอีก
 6. นักดนตรีจะต้องนำเครื่องดนตรีบางส่วนมาเอง โดย CEA จะจัดหาเครื่องดนตรีกลางอาทิ กลองชุด คีย์บอร์ด พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ เช่น มอร์นิเตอร์ mixer ไว้ให้
 7. CEA และพันธมิตรสนับสนุนอุปกรณ์ด้าน เสียง แสง และในการบันทึกภาพ
 8. วันในการการถ่ายทำอยู่ในช่วงวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2563*
 9. การขออนุมัติใช้พื้นที่ เป็นการขอใช้พื้นที่เพื่อการฝึกซ้อมการแสดงหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ใช่การแสดงจริงต่อหน้าผู้ชม
 10. การอนุมัติกิจกรรมขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนวันและเวลาตามตารางการใช้พื้นที่
 11. ผู้จัดกิจกรรมต้องได้รับการอนุมัติเป็นอีเมลยืนยันจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จึงจะสามารถเข้าพื้นที่ได้
 12. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมโดยไม่คิดค่าบริการ แต่ไม่รวมถึงค่าปรับในกรณีการเกิดความเสียหายต่อพื้นที่และอุปกรณ์

 

พื้นที่ให้บริการ

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ 

ห้องแกลเลอรี่ ชั้น 1 (ขนาด 242 ตารางเมตร / จำนวนคนในห้องรวมไม่เกิน 60 คน)

 

วันเวลาในการถ่ายทำ

18-19 สิงหาคม 2563  เวลา 10.00-19.00 น. (อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

 

ส่งใบสมัครด่วน! ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 ส.ค. 2563 ที่ https://forms.gle/fH89TMp4ozGpQosD9

 

ขั้นตอนการขอใช้พื้นที่

 1. ส่งคำขอการใช้พื้นที่ / การเข้าร่วมกิจกรรม 
 2. เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พิจารณาข้อมูลและตอบกลับเพื่อแจ้งผลการอนุมัติ
 3. ผู้ได้รับการยืนยันสิทธิ ทำการกรอกเอกสารเพื่อการเข้าใช้พื้นที่จริง
 4. ผู้ใช้บริการมายังศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ ก่อนเวลาเพื่อทำการยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเข้าใช้พื้นที่ และทำการใช้พื้นที่ที่ได้จองไว้ และใช้พื้นที่ตามวันและเวลาที่ระบุ
 5. หลังจากการใช้งานพื้นที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จะตรวจเช็คความเรียบร้อยของพื้นที่ และให้ผู้ใช้งานเซ็นรับรองว่าไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น

 

สอบถามข้อมูล ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์   

โทร (66) 2 105 7400  #118

 


Location Details


TCDC Bangkok

LOCATION

The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.