Bangkok Design Week 2020 Zipevent

Bangkok Design Week 2020

1 - 9 Feb 2020
09:00 - 20:00 (GMT+7)
TCDC Bangkok
Art & Design

Event Information


สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านทาง Line : @BANGKOKDESIGNWEEK

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ

ด้วยจำนวนผู้เข้าชมเทศกาลฯ มากถึง 800,000 คนในการจัดเทศกาลฯ 2 ครั้ง เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 และ 2562 นำเสนอความเป็นไปได้ใหม่ๆ และศักยภาพสำคัญของนักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ หน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ไปจนถึงหน่วยงานความร่วมมือต่างๆ ทั้งจากในและต่างประเทศ ผ่านแนวคิด “The NEW-ist Vibes ออกแบบไปข้างหน้า” และ “Fusing Forward ผสานสร้างสู่อนาคต” ตามลำดับ การจัดเทศกาลฯ ทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นระหว่างเทศกาลฯ รวมเป็นจำนวนสูงถึง 463,000,000 บาท

 

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563

RESILIENCE: NEW POTENTIAL FOR LIVING ปรับตัว > อยู่รอด > เติบโต

 ปีที่ 3 ของเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ จะเกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “Resilience: New potential for living ปรับตัว > อยู่รอด > เติบโต” เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับกลุ่มนักสร้างสรรค์ องค์กรภาครัฐและเอกชน ที่มาร่วมกันนำเสนอวิสัยทัศน์และผลงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพใหม่ๆ ให้กับกรุงเทพฯ ในการรองรับประชากรที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในอนาคต จากรายงานของสหประชาชาติว่าด้วยแนวโน้มของประชากรโลก สัดส่วนของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันร้อยละ 55  เป็นร้อยละ 68 ซึ่งมากกว่าที่เป็นอยู่ถึงร้อยละ 13 เมื่อจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองเพิ่มขึ้น พื้นที่ของเมืองจึงต้องมีเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้ แนวคิดในการวางแผนและบริการจัดการเมืองสมัยใหม่จึงต้องให้ความสำคัญทั้งในเรื่องการพัฒนาด้านกายภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และยังต้องสร้างให้เมืองเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กันไป การส่งเสริมเมืองให้มีคุณลักษณะ “Resilience” หรือความทนทานและการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น จึงเป็นที่มาของแนวคิดในการจัดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 เพื่อนำไปสู่การทำความเข้าใจความท้าทาย และวางแผนการพัฒนาพื้นที่และการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของสังคมที่มีความแตกต่าง สร้างความปลอดภัยและส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณะ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่การร่วมมือกันตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน สถาบัน องค์กร ให้หล่อหลอมเข้าด้วยกัน จนกลายเป็นเมืองที่มีความสามารถในการอยู่รอดและเติบโตได้ในทุกสถานการณ์  

 

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 ภายใต้แนวคิด “RESILIENCE: NEW POTENTIAL FOR LIVING ปรับตัว > อยู่รอด > เติบโต” จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ย่านเจริญกรุง – ตลาดน้อย สามย่าน อารีย์ – ประดิพัทธ์ และทองหล่อ – เอกมัย ซึ่งจะนำเสนอผ่าน 5 กิจกรรมหลักที่เป็นพื้นที่ในการนำเสนอศักยภาพใหม่ๆ ของกรุงเทพฯ ที่แตกต่างกันไปดังนี้

 

SHOWCASE & EXHIBITION

การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการผลงานจากนักสร้างสรรค์และภาคธุรกิจที่นำเสนอแนวทางของการพัฒนาคน ชุมชน ธุรกิจ และเมือง ซึ่งใช้กระบวนการออกแบบและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลากหลายแง่มุม  

TALK & WORKSHOP

 การบรรยายและเวิร์กช็อปโดยนักคิดนักสร้างสรรค์ไทยและระดับนานาชาติ ที่จุดประกายความคิดในการออกแบบอย่างยั่งยืน โดยการลด เลือกใช้ หรือ หมุนเวียนทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คนในสังคม  

CREATIVE DISTRICT PROJECT

 กิจกรรมส่งเสริมย่านเจริญกรุงสู่ความเป็นย่านสร้างสรรค์ ทั้งในด้านธุรกิจและคุณภาพชีวิต ผ่านการจัดทำต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้เกิดการทดสอบและนำไปสู่การใช้งานจริง  

EVENT & PROGRAM

   กิจกรรมที่เฉลิมฉลองให้กับความสร้างสรรค์ของชาวกรุงเทพฯ เช่น การแสดงดนตรี การฉายภาพยนตร์ ศิลปะ การแสดง รวมถึงการเปิดบ้าน/สตูดิโอ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเทศกาลฯ ที่เข้ามาทำความรู้จักกับสตูดิโอและนักสร้างสรรค์ในสาขาต่างๆ (Open House/Open Studio)  

CREATIVE MARKET

 ตลาดนัดสร้างสรรค์ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการแถวหน้าและหน้าใหม่ในกรุงเทพฯ และยังเป็นการขยายเครือข่ายธุรกิจไปที่กลุ่มผู้ซื้อ (Buyer) ทั้งจากไทยและต่างประเทศ  

ติดตามความเคลื่อนไหวของเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2563 ได้ที่นี่

#BKKDW2020      #BANGKOKDESIGNWEEK


Location Details


TCDC Bangkok

LOCATION

The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.