ดนตรีในสวน : รับสมัครศิลปินในโครงการดนตรีในสวน Zipevent

ดนตรีในสวน : รับสมัครศิลปินในโครงการดนตรีในสวน

1 Jun - 31 Dec 2023
09:00 - 23:59 (UTC+7)
กรุงเทพมหานคร

Event Information


เปิดรับสมัคร!

กิจกรรมดนตรีในสวน

กทม.เปิดพื้นที่สวนสาธารณะ 12 แห่ง สำหรับจัดแสดงดนตรี และศิลปะการแสดง ทุกเย็นวันเสาร์-อาทิตย์ 17.00-19.00

ประชาชนที่สนใจสามารถส่งผลงานดนตรี/การแสดงของท่านผ่าน https://www.zipeventapp.com/e/BMA-Music-in-the-park-Application  เพื่อเป็นการสมัครขอรับสิทธิ์ในการขอใช้พื้นที่การแสดงต่อไป

ผลงานทั้งหมดจะผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. โดยจะเปิดพิจารณาผลเดือนละ 1 ครั้ง (ทุกสิ้นเดือน) และแจ้งผลการพิจารณาทางอีเมล สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเท่านั้น (กรุณาเช็คในกล่อง spam หากไม่ได้รับอีเมล) 

การแสดงที่ผ่านการคัดเลือก

 • ศิลปินจะได้รับ ID ซึ่งถือเป็นการรับรองคุณภาพศิลปิน และจะถูกเพิกถอนทันทีหากไม่มาทำการแสดง หรือละเมิดกฎระเบียบของโครงการขณะทำการแสดง
 • ศิลปินสามารถนำ ID ดังกล่าว มาขอใช้พื้นที่สวนสาธารณะเพื่อทำการแสดงผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์นี้ได้ โดยการขอใช้พื้นที่ในที่นี้ เป็นการยื่นเรื่อง (request) เท่านั้น ไม่ใช่การอนุมัติการขอใช้ในทันที  ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่อนุญาตแล้ว ต้องดำเนินการตามขั้นตอนการขอใช้สถานที่สวนสาธารณะต่อไป 
 • การแสดงในสวนสาธารณะ “มิใช่การเปิดหมวก” ไม่อนุญาตให้มีการหารายได้ ขายสินค้า รับบริจาค เรี่ยไรเงิน รับสมัครสมาชิก หรือทำกิจกรรมในเชิงพาณิชย์ทุกรูปแบบ
 • ศิลปินต้องยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสถานที่และโครงการอย่างเคร่งครัด 

Restriction & Event Admission Policy


เงื่อนไขในการขอใช้สถานที่สวนสาธารณะจัดกิจกรรม 

 

 1. การใช้สถานที่ต้องดำเนินการตามจุด/ บริเวณที่อนุญาตไว้แล้วเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้มาใช้บริการสวนหลัก
 2. ศิลปินควรทำการแสดงโดยใช้ระดับเสียงที่พอเหมาะ ไม่รบกวนกิจกรรมโดยรอบ ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่
 3. อนุญาตให้ใช้ไฟฟ้าของสวนสาธารณะได้ แต่ละสถานที่อาจมีข้อจำกัดเรื่องระยะห่างระหว่างพื้นที่แสดงและตู้ไฟ ทางศิลปินต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ต่อพ่วงสายไฟมาเอง
 4. ผู้ขอใช้สถานที่จะต้องระมัดระวังและรักษาพื้นที่ เช่น ต้นไม้ สนามหญ้า หรือทรัพย์สินของสถานที่ หากเกิดความเสียหายจากการใช้อุปกรณ์ในการแสดง การติดตั้งอุปกรณ์ที่กระทบต่อพื้นที่ หรือเกิดความสกปรก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสามารถนำออกนอกพื้นที่ หรือสั่งพักการแสดงได้ และผู้ขอใช้สถานที่จะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ
 5. อุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการแสดงต้องเป็นอุปกรณ์ที่ปลอดภัย ห้ามมิให้มีการใช้เปลวไฟ อาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ วัตถุอันตราย ตลอดจนสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้อื่น หรือทำให้เกิดความหวาดกลัวแก่ผู้พบเห็น    
 6. ผู้แสดงไม่สามารถหารายได้หรือเปิดรับบริจาคจากการแสดงได้ รวมทั้งห้ามมีการเรี่ยไรบริจาคเงินด้วยวิธีการและวัตถุประสงค์อื่น เช่น การจำหน่ายสินค้า หรือการรับสมัครสมาชิก เป็นต้น
 7. รูปแบบและแนวทางการแสดง ต้องเป็นไปตามที่ส่งข้อมูลเข้ามาในรอบคัดเลือก (Audition) เท่านั้น โดยไม่ทำการแสดงอื่นที่ไม่ตรงกับแนวทางที่สมัครเข้ามา เช่น หากศิลปินสมัครเข้ามาในแนวเพลงลูกทุ่ง ต้องขอใช้พื้นที่เข้ามาเพื่อร้องเพลงลูกทุ่งหรือแนวเพลงที่ใกล้เคียง มิใช่มาแสดงมายากล เป็นต้น
 8. หากศิลปินทำผิดกฎระเบียบตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น เช่น การแสดงมีเนื้อหาไม่เหมาะสม รูปแบบการแสดงไม่ตรงกับที่สมัครรับคัดเลือกเข้ามา มีการเรี่ยไรเงิน การแสดงรุกล้ำออกนอกพื้นที่ที่กำหนด จะถูกตักเตือนจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ แต่หากตักเตือนแล้วยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสามารถสั่งยุติการแสดงได้ทันที
Latest Update: 13 Jun 2023 08:44:50

Register


Sales ended

รับสมัครศิลปินโครงการดนตรีในสวน

FREE

Sales until: 31 Dec 2023 23:59Location Details


กรุงเทพมหานคร

LOCATION

Bangkok, Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Bangkok Metropolitan Administration กรุงเทพมหานคร