BANGKOK STREET PERFORMER รับสมัครศิลปินการแสดงเปิดหมวก Zipevent

BANGKOK STREET PERFORMER รับสมัครศิลปินการแสดงเปิดหมวก

27 Jan 2023 - 31 Dec 2024
09:00 - 23:59 (UTC+7)
กรุงเทพมหานคร

Event Information


กลับมาแล้ว!! 

เปิดรับสมัคร BANGKOK STREET PERFORMER

ศิลปินเปิดหมวกกรุงเทพฯ

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายของกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้พื้นที่สาธารณะกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง (สตรีทโชว์)

ทางกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครศิลปินและนักแสดง (ทั้งศิลปินเดี่ยวและกลุ่ม) เพื่อเล่นดนตรี และแสดงสตรีทโชว์แบบเปิดหมวกได้ในพื้นที่สาธารณะกรุงเทพมหานคร 

พิจารณาผลโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการดนตรีและการแสดง

 

ในปี 2024 นี้ Bangkok Street Performer เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง?

เนื่องจาก ID สำหรับจองพื้นที่เปิดหมวกที่ได้รับในปี 2023 ทั้งหมดจะหมดอายุลงในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 นี้ จึงถือโอกาสนี้ในการพัฒนา ปรับปรุงกฎระเบียบและเกณฑ์การคัดเลือกใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพให้โครงการ Bangkok Street Performer ในปี 2024 

 

การรับสมัครศิลปินเปิดหมวก (audition) โครงการ Bangkok Street Performer ปี 2024

แบ่งเป็นรอบ online และรอบ onsite 

 • รอบ online (คัดเลือก tier 2)
 • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและแนบคลิปการแสดงส่งเข้ามาเพื่อ audition รอบ online
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบ online จะได้รับ ID สำหรับการจองพื้นที่เปิดหมวกในโครงการเฉพาะพื้นที่ tier 2
 • รอบ onsite (คัดเลือก tier 1)
  • ผู้มีสิทธิสมัครคือผู้ที่ได้รับ ID จากรอบ online แล้ว
  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบ onsite คือ จะได้รับสิทธิ์เลือกพื้นที่เปิดหมวกทั้งพื้นที่ tier 1 และ 2
  • ได้รับบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ จากพม.
 • ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก สามารถพัฒนาฝีมือและสมัคร audition ใหม่ได้ โดยต้องผ่านระยะเวลาจากการสมัครรอบก่อนอย่างน้อย 1 เดือน

 

กำหนดการสมัครและประกาศผล

 • รอบ online
  • เปิดรับสมัคร audition ต่อเนื่องผ่านแพล็ตฟอร์ม Zipevent ลิงก์ https://www.zipeventapp.com/e/BMA-Music-Application
  • โดยต้องแนบลิงก์คลิปวีดิโอการแสดงความยาวไม่เกิน 3 นาที 1 คลิป (กรณีที่เป็นดนตรีในคลิปต้องมีเพลงเร็ว 1 เพลง กับเพลงช้า 1 เพลง) *รับเฉพาะลิงก์ youtube เท่านั้น*
  • กำหนดตัดรอบคัดเลือกทุก ๆ 2 สัปดาห์
  • ประกาศผลคัดเลือกทุก ๆ 2 สัปดาห์ ผ่านทางอีเมลที่ใช้สมัคร

กำหนดการคัดเลือกและประกาศผลรอบ online เดือนมีนาคม - เมษายน 2567

รอบที่ 1: คัดเลือก 1 มี.ค. ประกาศผล 4 มี.ค.

รอบที่ 2: คัดเลือก 15 มี.ค. ประกาศผล 18 มี.ค.

รอบที่ 3: คัดเลือก 29 มี.ค. ประกาศผล 1 เม.ย.

รอบที่ 4: คัดเลือก 9 เม.ย. ประกาศผล 10 เม.ย.

รอบที่ 5: คัดเลือก 26 เม.ย. ประกาศผล 29 เม.ย.

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง**

 • รอบ onsite
  • จะเปิดรับสมัครรอบ onsite เฉพาะกิจ สามารถติดตามประกาศวันเวลาและสถานที่ได้จากหน้าเพจ
  • ประกาศผลภายใน 1-2 วันหลัง audition ผ่านทางอีเมลที่ใช้สมัคร

 

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้มีความสามารถด้านดนตรีหรือศิลปะการแสดง ไม่จำกัดประเภทการแสดง
 • เป็นผู้อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ
 • ไม่จำกัดอายุ 
 • สามารถสร้างสรรค์การแสดงได้นานถึง 1 ชั่วโมง 45 นาที

 

เกณฑ์การให้คะแนน

ด้านดนตรี

 • ทักษะด้านดนตรี (skill) ทั้งด้านความถูกต้องของเสียง จังหวะ และเทคนิคที่ใช้
 • วิธีการนำเสนอ/การแสดงออก (performance)

 

ด้านศิลปะการแสดง

 • ทักษะในการแสดง (skill)
 • การแสดงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แปลกใหม่ (performance)
 • การสร้างบรรยากาศให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับการแสดง 
ศิลปินที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็น Bangkok Street Performer

 • จะได้รับ BKK Street Performer ID ซึ่งถือเป็นการรับรองคุณภาพศิลปิน โดย ID จะมีอายุ 1 ปี จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากโครงการ
 • ศิลปินสามารถนำ ID ดังกล่าวมาจองพื้นที่เพื่อทำการแสดงได้ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ Zipevent และสามารถเลือกวัน เวลา และสถานที่ที่ต้องการได้ โดยทางกรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดบริเวณทำการแสดงในพื้นที่สาธารณะต่างๆ พร้อม slot เวลาที่อนุญาตให้จองพื้นที่ได้
 • ศิลปินสามารถทำการแสดงแบบเปิดหมวก เพื่อหารายได้จากความพึงพอใจของผู้ชมได้ โดยผู้ชมไม่รู้สึกว่าถูกบังคับให้จ่าย และห้ามมีการค้าขายสินค้าอื่นๆ 
 • ศิลปินอาจได้รับเชิญให้ไปทำการแสดงในกิจกรรมดนตรีในสวน และกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดโดยกรุงเทพมหานคร หรือที่กรุงเทพมหานครร่วมเป็นเจ้าภาพ
 • ศิลปิน Bangkok Street Performer ต้องยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของโครงการอย่างเคร่งครัด 

ข้อควรรู้โครงการ Bangkok Street Performer

 1. ศิลปินต้องจอง/ยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนทำการแสดง โดยสามารถจองพื้นที่ได้สูงสุด 10 ครั้งล่วงหน้า
 2. ศิลปินต้องทำการแสดงให้ครบ 10 ครั้งตามที่จองไว้ก่อน จึงจะสามารถจองเพิ่มได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ทาง Chat Zipevent เพื่อขอเปิดโควตาเพิ่มเติม
 3. ศิลปินต้องสามารถแสดงเอกสารยืนยันตัวตน หากเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ ได้แก่ บัตรประชาชน, Bangkok Street Performer ID, ตั๋วที่จองพื้นที่มาแสดง
 4. ศิลปินควรทำการแสดงโดยใช้ระดับเสียงที่พอเหมาะ ไม่รบกวนกิจกรรมโดยรอบ ระดับเสียงที่แนะนำคือไม่เกิน 70 เดซิเบล สำหรับพื้นที่แสดงภายในอาคาร (Indoor) วัดจากแหล่งกำเนิดเสียง 10 เมตร และไม่เกิน 90 เดซิเบล สำหรับพื้นที่แสดงภายนอกอาคาร (Outdoor) วัดจากแหล่งกำเนิดเสียง 10 เมตร และต้องหยุดกิจกรรมชั่วคราว หากได้ยินประกาศจากสถานี
 5. การแสดงต้องไม่ส่งผลกระทบต่อผู้สัญจร หรือเกิดความไม่สะดวกในการเดินทาง หรือก่อให้เกิดความรำคาญ เช่น กีดขวางทางเดิน ยัดเยียดสิ่งของ สร้างความแตกตื่น หรือเหนี่ยวรั้งผู้สัญจร โดยศิลปินต้องรับผิดชอบในการจัดระเบียบผู้ชมที่อาจหยุดยืนดู ไม่ให้กีดขวางทางสัญจร
 6. อุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการแสดงต้องเป็นอุปกรณ์ที่ปลอดภัย ห้ามมิให้มีการใช้เปลวไฟ อาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ วัตถุอันตราย ตลอดจนสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้อื่น หรือทำให้เกิดความหวาดกลัวแก่ผู้พบเห็น
 7. เครื่องดนตรี ขาตั้ง เครื่องเสียง และอุปกรณ์การแสดงทุกชนิดที่จะใช้ในการแสดงต้องไม่ทำให้พื้นที่เสียหาย โดยเลือกใช้อุปกรณ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
 8. ศิลปินต้องระบุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะนำมาใช้ทำการแสดงทุกชิ้น ตั้งแต่ตอนจองพื้นที่เข้ามาในระบบ หากศิลปินนำอุปกรณ์ที่ผิดกฎระเบียบมาทำการแสดง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสามารถนำออกนอกพื้นที่ หรือสั่งพักการแสดงได้
 9. จุดการแสดงบางพื้นที่ไม่มีจุดเชื่อมต่อไฟฟ้า หากศิลปินต้องการใช้อุปกรณ์ที่ใช้กำลังไฟฟ้า ควรเตรียมอุปกรณ์หรือเครื่องเสียงที่มีแบตเตอรี่ในตัว และใช้งานได้ตลอดช่วงการแสดง
 10. รูปแบบและแนวทางการแสดง ต้องเป็นไปตามที่ส่งข้อมูลเข้ามาในรอบคัดเลือก (Audition) เท่านั้น โดยไม่ทำการแสดงอื่นที่ไม่ตรงกับแนวทางที่สมัครเข้ามา เช่น หากศิลปินสมัครเข้ามาในแนวเพลงลูกทุ่ง ต้องจองพื้นที่เข้ามาเพื่อร้องเพลงลูกทุ่งหรือแนวเพลงที่ใกล้เคียง มิใช่มาแสดงมายากล
 11. เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมจะต้องมีการเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ออกจากพื้นที่ทันที และตรวจสอบความเรียบร้อยและความสะอาดของพื้นที่ โดยหากการแสดงสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ ศิลปินจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหาย
 12. ในระหว่างทำการแสดง ทางโครงการอาจมีการบันทึกภาพและเสียงของการแสดง เพื่อใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์โครงการต่อไป

Restriction & Event Admission Policy


กฏระเบียบการแสดงเปิดหมวก โครงการ Bangkok Street Performer

  1. ID ที่ศิลปินได้รับถือเป็นข้อมูลเฉพาะส่วนบุคคลหรือกลุ่มที่ต้องเก็บเป็นความลับ ไม่สามารถส่งต่อ ID ให้ผู้อื่น หรือเผยแพร่ได้ในทุกกรณี หากพบเห็นว่าผู้แสดงในพื้นที่ไม่ตรงกับฐานข้อมูลศิลปินที่อยู่ในระบบ ทางโครงการจะพิจารณายกเลิกใบอนุญาตของศิลปินทันที
  2. หากพบว่าศิลปินใช้ ID อื่นในการจองโดยเจตนา จะถูกระงับสิทธิ์การจองพื้นที่ทำการแสดงเป็นเวลา 1 เดือน 
  3. ศิลปินต้องทำการแสดงในช่วงเวลาที่จองไว้เท่านั้น หากศิลปินมาถึงช้า และเริ่มทำการแสดงช้า ก็จะต้องจบการแสดงภายในเวลาที่กำหนดตามที่จองไว้ โดยจะไม่มีการทดเวลาเพิ่มเติมให้ทุกกรณี เพื่อไม่ให้กระทบการเตรียมการแสดงของศิลปินกลุ่มต่อไป หากถูกร้องเรียนว่าเกินเวลา จะถูกตักเตือนก่อน แต่ถ้าพบการร้องเรียนครบ 3 ครั้งจะถูกระงับ ID เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์
  4. ศิลปินต้องทำการแสดงภายในบริเวณที่ทางโครงการกำหนดให้เท่านั้น และต้องไม่ขัดขวางเส้นทางสัญจร/เส้นทางอพยพ ไม่บดบังกล้อง CCTV, Fire Shutter และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยทุกชนิด
 • กรณีจองพื้นที่แล้วไม่มาทำการแสดง โดยไม่มีเหตุจำเป็น เกิน  2 วัน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาระงับ ID เป็นระยะเวลา 1 เดือน
 1. นักแสดงสามารถรับเงินบริจาคในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ได้ แต่ผู้ชมต้องไม่รู้สึกถูกบังคับให้จ่าย แต่ห้ามมีการเรี่ยไรเงินด้วยวิธีการและวัตถุประสงค์อื่น เช่น การจำหน่ายสินค้า การรับสมัครสมาชิก
 2. เนื้อหาการแสดง รวมถึงการแต่งกายของศิลปิน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการแสดง ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี ไม่เสียดสีสังคม การเมือง ศาสนา หรือลามกอนาจาร รวมถึงต้องไม่มีเนื้อหาหมิ่นประมาท หรือทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอาย หรือเกิดความขัดแย้ง และไม่ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 3. หากศิลปินไม่เคารพ และไม่ยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางโครงการกำหนดไว้ โดยยังฝ่าฝืนซ้ำ 3 ครั้ง ทางโครงการจะพิจารณายกเลิกใบอนุญาต Bangkok Street Performer ID และให้ออกจากโครงการ

*ทางกรุงเทพมหานครอาจมีการบันทึกภาพและวิดีโอของศิลปินเปิดหมวกระหว่างการทำการแสดง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์*

Latest Update: 21 Feb 2024 22:42:36

Register


ศิลปินเปิดหมวก (Audition) โครงการ Bangkok Street Performer ปี 2024

FREE

Sales until: 31 Dec 2024 23:59Location Details


กรุงเทพมหานคร

LOCATION

Bangkok, Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Bangkok Metropolitan Administration กรุงเทพมหานคร