BANGKOK STREET PERFORMER รับสมัครศิลปินการแสดงเปิดหมวก Zipevent

BANGKOK STREET PERFORMER รับสมัครศิลปินการแสดงเปิดหมวก

27 Jan - 31 Dec 2023
09:00 - 23:59 (UTC+7)
กรุงเทพมหานคร

Event Information


เปิดรับสมัคร!

BANGKOK STREET PERFORMER

ศิลปินการแสดงเปิดหมวกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หนึ่งในนโยบายเพื่อส่งเสริมให้พื้นที่สาธารณะกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง (สตรีทโชว์)

ทางกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครศิลปินและนักแสดง (ทั้งศิลปินเดี่ยวและกลุ่ม) ประเภทเยาวชน และบุคคลทั่วไป 

เพื่อเล่นดนตรี และแสดงสตรีทโชว์แบบเปิดหมวกได้ในพื้นที่สาธารณะกรุงเทพมหานคร

 

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!

พิจารณาผลโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการดนตรีและการแสดง

*แจ้งวันประกาศผลอีกครั้ง และจะส่งผลทางอีเมล* (ส่งอีเมลเฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้น)

 

 

 

------------------------------------------

 

ศิลปินที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็น Bangkok Street Performer

 • จะได้รับ BKK Street Performer ID ซึ่งถือเป็นการรับรองคุณภาพศิลปิน โดย ID จะมีอายุ 1 ปี (สามารถต่ออายุได้เมื่อครบกำหนด) 
 • ศิลปินสามารถนำ ID ดังกล่าวมาจองพื้นที่เพื่อทำการแสดงได้ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ และสามารถเลือกวัน เวลา และสถานที่ที่ต้องการได้ โดยทางกรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดบริเวณทำการแสดงในพื้นที่สาธารณะต่างๆ พร้อม slot เวลาที่อนุญาตให้จองพื้นที่ได้
 • ศิลปินสามารถทำการแสดงแบบเปิดหมวก เพื่อหารายได้จากความพึงพอใจของผู้ชมได้ โดยผู้ชมไม่รู้สึกว่าถูกบังคับให้จ่าย และห้ามมีการค้าขายสินค้าอื่นๆ 
 • ศิลปินอาจได้รับเชิญให้ไปทำการแสดงในกิจกรรมดนตรีในสวน และกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดโดยกรุงเทพมหานคร หรือที่กรุงเทพมหานครร่วมเป็นเจ้าภาพ
 • ศิลปิน Bangkok Street Performer ต้องยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของโครงการอย่างเคร่งครัด 

 

 

 

Restriction & Event Admission Policy


กฏระเบียบการแสดงเปิดหมวก โครงการ Bangkok Street Performer

 1. ศิลปินต้องจอง/ยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนทำการแสดง โดยสามารถจองพื้นที่ได้สูงสุด 10 ครั้งล่วงหน้า (ต้องทำการแสดงให้ครบ 10 ครั้งตามที่จองไว้ก่อน จึงจะสามารถจองเพิ่มได้)
 2. ศิลปินต้องทำการแสดงตามช่วงเวลาที่จองไว้ภายในบริเวณที่ทางโครงการกำหนดให้เท่านั้น (กรอบสติ๊กเกอร์ที่ติดไว้บนพื้น) โดยห้ามทำการแสดง หรือจัดวางอุปกรณ์ใดๆ นอกกรอบพื้นที่ที่กำหนดไว้โดยเด็ดขาด และต้องไม่ขัดขวางเส้นทางสัญจร/เส้นทางอพยพ ไม่บดบังกล้อง CCTV, Fire Shutter และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยทุกชนิด
 3. ศิลปินต้องสามารถแสดงเอกสารยืนยันตัวตน หากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเรียกตรวจ ได้แก่ บัตรประชาชน, Bangkok Street Performer ID, ตั๋วที่จองพื้นที่มาแสดง
 4. ศิลปินมีสิทธิ์ทำการแสดงในช่วงเวลาที่จองไว้เท่านั้น หากศิลปินมาถึงช้า และเริ่มทำการแสดงช้า ก็จะต้องจบการแสดงภายในเวลาที่กำหนดตามที่จองไว้ โดยจะไม่มีการทดเวลาเพิ่มเติมให้ทุกกรณี เพื่อไม่ให้กระทบการเตรียมการแสดงของศิลปินกลุ่มต่อไป
 5. ศิลปินควรทำการแสดงโดยใช้ระดับเสียงที่พอเหมาะ ไม่รบกวนกิจกรรมโดยรอบ ระดับเสียงที่แนะนำคือไม่เกิน 70 เดซิเบล สำหรับพื้นที่แสดงภายในอาคาร (Indoor) วัดจากแหล่งกำเนิดเสียง 10 เมตร และไม่เกิน 90 เดซิเบล สำหรับพื้นที่แสดงภายนอกอาคาร (Outdoor) วัดจากแหล่งกำเนิดเสียง 10 เมตร และต้องหยุดกิจกรรมชั่วคราว หากได้ยินประกาศจากสถานี
 6. การแสดงต้องไม่ส่งผลกระทบต่อผู้สัญจร หรือเกิดความไม่สะดวกในการเดินทาง หรือก่อให้เกิดความรำคาญ เช่น กีดขวางทางเดิน ยัดเยียดสิ่งของ สร้างความแตกตื่น หรือเหนี่ยวรั้งผู้สัญจร โดยศิลปินต้องรับผิดชอบในการจัดระเบียบผู้ชมที่อาจหยุดยืนดู ไม่ให้กีดขวางทางสัญจร
 7. อุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการแสดงต้องเป็นอุปกรณ์ที่ปลอดภัย ห้ามมิให้มีการใช้เปลวไฟ อาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ วัตถุอันตราย ตลอดจนสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้อื่น หรือทำให้เกิดความหวาดกลัวแก่ผู้พบเห็น
 8. เครื่องดนตรี ขาตั้ง เครื่องเสียง และอุปกรณ์การแสดงทุกชนิดที่จะใช้ในการแสดงต้องไม่ทำให้พื้นที่เสียหาย โดยเลือกใช้อุปกรณ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก รวมถึงติดตั้งและรื้อถอนได้ในเวลาอันสั้น เช่น ใช้กลองคาฮอง แทนกลองชุด
 9. ศิลปินต้องระบุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะนำมาใช้ทำการแสดงทุกชิ้น ตั้งแต่ตอนจองพื้นที่เข้ามาในระบบ หากศิลปินนำอุปกรณ์ที่ผิดกฎระเบียบมาทำการแสดง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสามารถนำออกนอกพื้นที่ หรือสั่งพักการแสดงได้
 10. จุดการแสดงบางพื้นที่ไม่มีจุดเชื่อมต่อไฟฟ้า หากศิลปินต้องการใช้อุปกรณ์ที่ใช้กำลังไฟฟ้า ควรเตรียมอุปกรณ์หรือเครื่องเสียงที่มีแบตเตอรี่ในตัว และใช้งานได้ตลอดช่วงการแสดง
 11. รูปแบบและแนวทางการแสดง ต้องเป็นไปตามที่ส่งข้อมูลเข้ามาในรอบคัดเลือก (Audition) เท่านั้น โดยไม่ทำการแสดงอื่นที่ไม่ตรงกับแนวทางที่สมัครเข้ามา เช่น หากศิลปินสมัครเข้ามาในแนวเพลงลูกทุ่ง ต้องจองพื้นที่เข้ามาเพื่อร้องเพลงลูกทุ่งหรือแนวเพลงที่ใกล้เคียง มิใช่มาแสดงมายากล
 12. เนื้อหาการแสดง รวมถึงการแต่งกายของศิลปิน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการแสดง ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี ไม่เสียดสีสังคม การเมือง ศาสนา หรือลามกอนาจาร รวมถึงต้องไม่มีเนื้อหาหมิ่นประมาท หรือทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอาย หรือเกิดความขัดแย้ง และไม่ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 13. นักแสดงสามารถรับเงินบริจาคในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ได้ แต่ผู้ชมต้องไม่รู้สึกถูกบังคับให้จ่าย แต่ห้ามมีการเรี่ยไรเงินด้วยวิธีการและวัตถุประสงค์อื่น เช่น การจำหน่ายสินค้า การรับสมัครสมาชิก
 14. เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมจะต้องมีการเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ออกจากพื้นที่ทันที และตรวจสอบความเรียบร้อยและความสะอาดของพื้นที่ โดยหากการแสดงสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ ศิลปินจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหาย
 15. ในระหว่างทำการแสดง ทางโครงการอาจมีการบันทึกภาพและเสียงของการแสดง เพื่อใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์โครงการต่อไป

การระงับและยกเลิกใบอนุญาต Bangkok Street Performer ID

 1. ID ที่ศิลปินได้รับถือเป็นข้อมูลเฉพาะส่วนบุคคลหรือกลุ่มที่ต้องเก็บเป็นความลับ ไม่สามารถส่งต่อ ID ให้ผู้อื่น หรือเผยแพร่ได้ในทุกกรณี หากพบเห็นว่าผู้แสดงในพื้นที่ไม่ตรงกับฐานข้อมูลศิลปินที่อยู่ในระบบ ทางโครงการจะพิจารณายกเลิกใบอนุญาตของศิลปินทันที
 2. หากศิลปินจองพื้นที่ไว้ แต่ไม่มาทำการแสดงเกิน 2 ครั้ง จะถูกระงับสิทธิ์การจองพื้นที่ทำการแสดงเป็นเวลา 1 เดือน
 3. หากศิลปินทำผิดกฎระเบียบตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น เช่น การแสดงมีเนื้อหาไม่เหมาะสม รูปแบบการแสดงไม่ตรงกับที่สมัครรับคัดเลือกเข้ามา การรับเงินไม่ถูกวิธี อุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ การแสดงรุกล้ำออกนอกพื้นที่ที่กำหนด จะถูกตักเตือนจากเจ้าหน้าที่ แต่หากตักเตือนแล้วยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง เจ้าหน้าที่สามารถสั่งยุติการแสดงได้ทันที
 4. เมื่อถูกตักเตือน หรือยุติการแสดงแล้ว หากศิลปินยังมีการกระทำผิดซ้ำในการแสดงครั้งอื่นๆ ทางโครงการจะพิจารณาระงับสิทธิ์การจองพื้นที่เพื่อทำการแสดง เป็นเวลา 3 เดือน
 5. หากศิลปินไม่เคารพ และไม่ยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางโครงการกำหนดไว้ โดยยังฝ่าฝืนซ้ำ 3 ครั้ง ทางโครงการจะพิจารณายกเลิกใบอนุญาต Bangkok Street Performer ID และให้ออกจากโครงการ

*ทางกรุงเทพมหานครอาจมีการบันทึกภาพและวิดีโอของศิลปินเปิดหมวกระหว่างการทำการแสดง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์*

Latest Update: 29 Jun 2023 21:01:35

Register


ศิลปิน ประเภทนักเรียน/นักศึกษา (รอบที่ 6)

FREE

Sales until: 31 Dec 2023 23:59

ศิลปิน ประเภทบุคคลทั่วไป (รอบที่ 6)

FREE

Sales until: 31 Dec 2023 23:59Location Details


กรุงเทพมหานคร

LOCATION

Bangkok, Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Bangkok Metropolitan Administration กรุงเทพมหานคร