BKKDW 2021 Looking for Volunteers (รอบ 2) Zipevent

BKKDW 2021 Looking for Volunteers (รอบ 2)

1 Mar - 16 Apr 2021
10:00 - 23:00 (UTC+7)
TCDC Bangkok

Event Information


BKKDW 2021 : Looking for Volunteers (รอบ 2)

TCDC เปิดรับสมัครอาสาสมัครในการให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าชมงาน “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564 หรือ Bangkok Design Week 2021” ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม – 16 พฤษภาคม 2564

เรามองหาคนที่มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ชอบสื่อสารเรื่องราวสร้างสรรค์ และมีใจรักที่จะให้ข้อมูลกับผู้เข้าร่วมงานได้อย่างเท่าเทียมในทุกเพศ ทุกวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

 

คุณสมบัติ

 1. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 2. กำลังศึกษาระดับปวช. ปวส. ปริญญาตรี หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 3. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี หรือภาษาอื่นๆ
 4. มีใจรักงานบริการ บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ และมีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 5. สามารถปฏิบัติงานได้ทุกวันตามวันงานเทศกาลฯ ทั้งหมด 9 วัน หรือ อย่างน้อย 7 วัน 
  (ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม - 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 22.00 น.)
 6. เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมการเเนะนำข้อมูลก่อนเริ่มเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564
 7. เข้าร่วมเดินสำรวจพื้นที่ของเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564 ได้ (Road To Bangkok Design Week 2021)

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. คุณภาพเนื้อหาการแนะนำข้อมูลของเทศกาลฯ
  • แนะนำข้อมูลของงาน ผลงานการออกแบบ (Exhibition & Showcase) และกิจกรรมต่าง ๆ 
  • นำชมพื้นที่จัดแสดงให้กับผู้เข้าร่วมเทศกาลฯ 
 1. การบริหารจัดการสถานที่ เเละการทำงานเป็นทีม
  • ดูเเลเอกสาร อุปกรณ์ เเละน้ำดื่ม ให้พร้อมก่อนให้บริการทุกวัน
  • ดูแลความเรียบร้อยของวัตถุจัดแสดง เครื่องมือ เอกสารและอุปกรณ์ที่ใช้ในพื้นที่นั้นๆ
  • ดูแลความเรียบร้อยของเวิร์กช็อป หรือกิจกรรมอื่น ๆ (เเนะนำข้อมูลเเละวิธีการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเวิร์กช็อปที่ได้รับผิดชอบ)
  • ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. รายงานข้อมูลสถิติ
  • รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ ของเทศกาลฯ 
  • รวบรวมปัญหา และวิธีแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

*พร้อมรายงานผลต่อทีมให้ทราบในทุกวัน

 

สิ่งที่อาสาสมัครจะได้รับ

 1. ใบรับรองการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครของเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564 
 2. สมาชิก TCDC (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • สมาชิก TCDC ตลอดอายุการศึกษา สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่
  • สมาชิก 1 ปี สำหรับบุคคลทั่วไป
  • สำหรับผู้ที่เคยเป็นสมาชิก TCDC จะได้รับการต่ออายุสมาชิก 1 ปี

    3. อาหาร 2 มื้อ (อาหารกลางวันและอาหารเย็น) และเครื่องดื่ม
    4. ค่าเดินทาง

  • สำหรับวันที่ 8 พฤษภาคม  - 16 พฤษภาคม 2564  ค่าเดินทางวันละ 700 บาท

 

เงื่อนไขการได้รับใบรับรอง Certificate

 1. ปฎิบัติงานอย่างน้อย 7 วัน
 2. ผ่านเกณฑ์การประเมินส่วนบุคคล
  • เนื้อหาข้อมูลถูกต้องเเละครบถ้วน
  • บุคคลิกภาพ น้ำเสียงสุภาพ
  • การตรงต่อเวลา

 

จำนวนรับสมัคร : จำนวน 30 คน

เวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - 16 เมษายน 2564

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และประกาศผลการคัดเลือก : 20 - 22 เมษายน 2564

* หากได้รับการคัดเลือกจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทางโทรศัพท์

https://www.facebook.com/BangkokDesignWeek/ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณภาชินี และคุณภัทราพร โทร. 02-105-7400 ต่อ 213, 214 / อีเมล : pachinee.l@cea.or.th หรือ pattraporn.d@cea.or.th 

Location Details


TCDC Bangkok

LOCATION

The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.