ASEAN (Bangkok) Toys & Preschool 2021 Zipevent

ASEAN (Bangkok) Toys & Preschool 2021

8 - 10 Sep 2021
09:00 - 18:00 (UTC+7)
IMPACT เมืองทองธานี

Event Information


                  ASEAN (Bangkok) Toys & Preschool 2021 วันที่ 8 - 10 กันยายน 2564 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี มหกรรมแสดงของเล่นเด็กและสินค้าก่อนวัยเรียนแห่งเดียวในประเทศไทย จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมการค้าของเล่นและผลิตภัณฑ์เด็กไทย (Thai Toy and Children Product Trade Association) มหกรรมแสดงสินค้านี้จะครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นช่องทางการค้าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ของผู้แสดงสินค้าเพื่อเข้าสู่ตลาดการค้าภายในอาเซียนและประเทศไทยเป็นงานที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ของเล่นมากมายและผลิตภัณฑ์ที่จะเสริมสร้างพัฒนาก่อนของเด็กก่อนวัยเรียน เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องจากจะทำธุรกิจการค้าตลาดของเล่นเด็กในครั้งนี้(Written by ThailandExhibition)


Location Details


IMPACT เมืองทองธานี

LOCATION

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด 99 ถนนป็อบปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 Nonthaburi, 11120 Thailand

VIEW MAP