งานประชุมนานาชาติทางสถาปัตยกรรม และแสดงเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (ACT FORUM ’20 Design + Built) Zipevent

งานประชุมนานาชาติทางสถาปัตยกรรม และแสดงเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (ACT FORUM ’20 Design + Built)

18 - 22 Nov 2020
10:00 - 18:00 (UTC+7)
Online Event

Register


This event requires a PROMO CODE to register/get ticket.

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Rightman