4x100 | นิทรรศการกลุ่มโดยศิลปินภาพพิมพ์ 4 คน Zipevent

4x100 | นิทรรศการกลุ่มโดยศิลปินภาพพิมพ์ 4 คน

18 Nov 2021 - 19 Jan 2022
10:30 - 18:30 (UTC+7)
C.A.P Studio - Chiangmai Art on Paper

Event Information


4x100 | นิทรรศการกลุ่มโดยศิลปินภาพพิมพ์ 4 คน จาก C.A.P. Studio

คิวเรทโดย  พอ ออ ดี

งานเปิดนิทรรศการ: วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 18:00-20:00 น.

นิทรรศการจัดแสดงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2464 – 9 มกราคม 2565

อัตตา อนัตตา อาร์ต สเปซ ขอเชิญท่านร่วมงานเปิดนิทรรศการแรกอย่างเป็นทางการของเราตั้งแต่การคลายล๊อคดาวน์ โดยจะเป็นงานเปิดนิทรรศการกลุ่ม 4x100 โดยศิลปินภาพพิมพ์ 4 คน จาก C.A.P. Studio ที่เชียงใหม่ ที่ทำการคิวเรทโดย พอ ออ ดี   งานเปิดนิทรรศการจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 18:00-20:00 น. นิทรรศการนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2464 – 9 มกราคม 2565

 

การแสดงผลงานในครั้งนี้เป็นการจำลองภาพของการเดินทางในชีวิตการทำงานของศิลปินทั้ง 4 คน โดยนำเสนอผลงาน ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นจบการศึกษาและเริ่มทำงานที่ C.A.P. Studio ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทั้ง 4 คนได้เรียนรู้  ฝึกฝนทางด้านเทคนิค ในการทำงานภาพพิมพ์ สะสมประสบการณ์ และที่สำคัญได้เรียนรู้วิธีคิด จนเกิดมุมมองในการทำงานศิลปะที่เปลี่ยนแปลง และพัฒนาขึ้นจากช่วงเริ่มต้น

 

ผลงานบางส่วนที่ได้เลือกมาจัดแสดงชี้ให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการสร้างผลงานที่สะท้อนออกมาอย่างมีเอกลักษณ์ เฉพาะบุคคลและท้ายสุดเป็นการนำเสนอผลงานของศิลปินทั้ง 4 ในช่วงเวลาปัจจุบันที่แสดงความเป็นตัวตนของ ตัวเองชัดเจนมากขึ้นในผลงานทั้งทางด้านเทคนิคการทำงาน และวิธีคิดที่เติบโตขึ้น นอกจากนั้นยังจะมีงานสร้างสรรค์อื่นๆที่ไม่ใช่งานภาพพิมพ์ที่ศิลปินทั้ง 4 ได้สร้างสรรค์มานำเสนอในนิทรรศการนี้ด้วย

 

ศิลปิน อัมรินทร์ กันทะวงศ์จิรวิทย์ เสริฐสิทธิ์สุทธิพงษ์ วงค์สอนยุทธนา สิทธิกัน

 

อัมรินทร์ กันทะวงศ์

 

จิรวิทย์ เสริฐสิทธิ์

สุทธิพงษ์ วงค์สอน

ยุทธนา สิทธิกัน

 


Location Details


C.A.P Studio - Chiangmai Art on Paper

LOCATION

Nimmana Haeminda Rd Lane 17, Suthep, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50200 Chiang Mai, 502000 Thailand

VIEW MAP