งานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ "ภาครัฐ เพื่อประชาชน : Good Governance for Better Life"

14 Sep 2018
09:30 - 15:30
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค

ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมงาน


กรุณาตรวจสอบอีเมลให้ถูกต้อง เนื่องจากระบบจะส่ง QR CODE สำหรับเข้างานให้ท่านผ่านทางอีเมลที่ท่านระบุ