Speaker


คุณสืบแสง แสงวชิระภิบาล Zipevent

คุณสืบแสง แสงวชิระภิบาล

หัวหน้าฝ่ายนิทรรศการหอศิลปกรุงเทพฯ

“The Journey” ติดปีกเส้นทางสู่การเป็นศิลปินอาชีพ


29 June 2021 | 14:00 - 15:00 | UOB Virtual Art Roadshow 2021