เทศกาลกินเจศาลเจ้าท่งเฮงตั๊ว พ.ศ. 2562 Zipevent
เทศกาลกินเจศาลเจ้าท่งเฮงตั๊ว พ.ศ. 2562 Zipevent

เทศกาลกินเจศาลเจ้าท่งเฮงตั๊ว พ.ศ. 2562

28 Sep - 8 Oct 2019
07:00 - 20:00 (GMT+7)
ศาลเจ้าท่งเฮงตั๊ว
Festival

Event Information


           พิธี​และกิจกรรม​ ในเทศกาลกินเจคลองดำเนินสะดวก​ ที่มีมานานกว่า​ 130​ ปี​ ร่วมอนุรักษ์ประเพนีกินเจให้อยู่คู่คลองดำเนินฯสืบต่อไป​ จึงขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน​ มาสักการะพระคุณเจ้าร่วมพิธี​และกิจกรรมในเทศการกินเจ​ 28​ ก.ย.-8​ ต.ค.​ 62 ณ.ศาลเจ้าโรงจท่งเฮงตั๊ว​ และโรงเจเก่าแก่ที่มีมากกว่า​10แห่งในคลองดำเนินฯ

กำหนดการเทศกาลกินเจศาลเจ้าท่งเฮงตั๊ว 28 ก.ย.– 8 ต.ค. 2562

28 ก.ย. 62 ( วันเชี้ยเก่ โป๊ยว่วยซาจั๊บ )

 • 10.30น.  อัญเชิญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้ในเทศกาลกินเจ
 • 13.30 น. ทำพิธีอัญเชิญพระคุณเจ้าประจำศาลเจ้าทุกพระองค์มาสถิต ณ.ศาลเจ้า และอัญเชิญตะเกียงเทพยดาฟ้าดิน ขึ้นสู่ยอดเสาเป็นอันเริ่มต้นเทศกาลถือศิลกินเจ ศาลเจ้าท่งเฮงตั๊ว
 • 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็นถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า และเดินธูป จากนั้นทำพิธีเชิญ ฮุกพวง  พระทั่วสารทิศ(จั๋บฮึงจูฮุ้กผ่อสัก)  และวิญญาณไร้ญาติ(โกวฮุ้น)

29 ก.ย. 62 [ชิวอิกวันสำคัญในเทศกาลกินเจ(เจคี้) เจอิ้วจะนำผลไม้5ชนิดมาไหว้]

 • 04.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้าและเดินธูป
 • 09.30 น. สวดมนต์พุทธบูชา(โหงวก่ง) สักการะพระคุณเจ้า อันเป็นปฐมฤกษ์ในการถือศิลกินเจ และเดินธูป
 • 16.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็นถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า สวดอุทิศเสสนะสูตร(ซีเจี๊ยะ)
 • 19.00 น. สวดมนต์ถวายพุทธบูชา และเดินธูป

30 ก.ย. 62 (ชิวหยี)

 • 04.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า และเดินธูป
 • 09.30 น. สวดมนต์ถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า(ก้งฮุก)
 • 16.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็นถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า สวดอุทิศเสสนะสูตร(ซีเจี๊ยะ)
 • 19.00 น. สวดมนต์ถวายพุทธบูชา และเดินธูป

1 ต.ค. 62 [ชิวซาวันสำคัญในเทศกาลกินเจ(เจคี้) เจอิ้วจะนำผลไม้5ชนิดมาไหว้ ]

 • 04.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า และเดินธูป
 • 09.30 น. สวดมนต์พุทธบูชา(โหงวก่ง) สักการะกิ่วอ๊วงฮุดโจ้ว ซึ่งเป็นองค์ประธานในการถือศิลกินเจและเดินธูป
 • 16.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็นถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า สวดอุทิศเสสนะสูตร(ซีเจี๊ยะ)
 • 19.00 น. สวดมนต์ถวายพุทธบูชา และเดินธูป

2 ต.ค. 62 (ชิวสี่)

 • 04.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า และเดินธูป
 • 09.30 น. สวดมนต์ถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า(ก้งฮุก)
 • 16.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็นถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า สวดอุทิศเสสนะสูตร(ซีเจี๊ยะ)
 • 19.00 น. สวดมนต์ถวายพุทธบูชา และเดินธูป

3 ต.ค. 62 (ชิวโหงว)

 • 04.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า และเดินธูป
 • 09.00 น. สวดมนต์ถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า(ก้งฮุก)
 • 10.00 น. ทำบุญเลี้ยงพระเพล จำนวน 11 รูป จาก 3 วัด
 • 15.00 น. ทำพิธีปล่อยเต่า(ปังแซ) เป็นการโปรดสัตว์ทำบุญสร้างกุศลโดยการทำทานให้ชีวิต
 • 16.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็นถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า สวดอุทิศเสสนะสูตร(ซีเจี๊ยะ)
 • 19.00 น. ทำพิธีลอยกระทง(ปั๊งจุ๋ยเต็ง) เพื่อสลายเคราะห์ไปกับสายน้ำ ขอขมาพระแม่คงคาและอัญเชิญดวงวิญญาณทั้งหลายมารับบุญกุศลในพิธีซิโกววันรุ่งขึ้น

4 ต.ค. 62 [ชิวลักวันสำคัญในเทศกาลกินเจ(เจคี้)เจอิ้วจะนำผลไม้5ชนิดและซาลาเปามาไหว้ ]

 • 04.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า และเดินธูป
 • 09.00 น. สวดมนต์พุทธบูชา(โหงวก่ง) สักการะพระคุณเจ้าในศาลเจ้า ทำพิธีประกาศตนเป็นผู้ถือศิลกินเจ    พร้อมเซ่งปวยศิริมงคล(เพ่งอังปวย) และเดินธูปเพื่อเป็นศิริมงคลแก่เจอิ้วทุกท่าน
 • 13.30 น. ทำพิธีซิโกว เพื่ออุทิศส่วนกุสลแด่ ญาติมิตรเจ้ากรรมนายเวรและผู้ล่วงลับ
 • 19.00 น. ทำพิธีถวายฮกซิ่วเต้า บูชาเทพดาวนพพระเคราะห์ เพื่อสะเดาะเคราะห์และเสริมดวงชะตา  ทำพิธีเปิดประตูสวรรค์ทั้งสี่ทิศ(น่ำเทียนมึ้ง) ทำน้ำมนต์ ปลุกเสกข้าวมงคล(ฮกซิ่วบี้) และเดินธูป

5 ต.ค. 62 (ชิวฉิก )

 • 04.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า และเดินธูป
 • 07.00 น. ทำกิจกรรมโรงเจสัญจร(ก้วยตั๊ว)  เป็นการสัญจรไปบูชาพระคุณเจ้าตามศาลเจ้าและโรงเจในคลองดำเนินสะดวก และบริเวณใกล้เคียง กิจกรรมนี้ทางศาลบริการฟรี (ในวันนี้จะไป 16 แห่ง และจะไปในวันชิวโป๊ย 6 ตุลาคม 2562 อีก 9 แห่ง รวมทั้งสิ้น 25 แห่ง)
 • 09.30 น. สวดมนต์ถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า(ก้งฮุก)
 • 16.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็นถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า สวดอุทิศเสสนะสูตร(ซีเจี๊ยะ)
 • 19.00 น. สวดมนต์ถวายพุทธบูชา และเดินธูป

6 ต.ค. 62 (ชิวโป๊ย )

 • 04.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า และเดินธูป
 • 07.00 น. ทำกิจกรรมโรงเจสัญจร(ก้วยตั๊ว) ในวันที่ 2
 • 09.30 น. สวดมนต์ถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า(ก้งฮุก)
 • 16.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็นถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า สวดอุทิศเสสนะสูตร(ซีเจี๊ยะ)
 • 19.00 น. สวดมนต์ถวายพุทธบูชา และเดินธูป

7 ต.ค. 62 [ชิวเก้าวันสำคัญในเทศกาลกินเจ(เจคี้) เจอิ้วจะนำผลไม้5ชนิดมาไหว้ ]

 • 04.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า และเดินธูป
 • 09.30 น. สวดมนต์พุทธบูชา(โหงวก่ง) สักการะพระคุณเจ้าในศาลเจ้าและเดินธูป
 • 11.30 น. ทำพิธีถวายเครื่องทรง(เพ้า) แด่พระคุณเจ้าประจำศาล
 • 16.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็นถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า สวดอุทิศเสสนะสูตร(ซีเจี๊ยะ)
 • 19.00 น. สวดมนต์ถวายพุทธบูชา และเดินธูป

8 ต.ค. 62 ( ชิวจั๊บวันซังเก่ )

 • 04.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า และเดินธูป
 • 05.30 น. ทำพิธีส่งเจ้า พระภิกษุให้ศิลและให้พร เป็นอันสิ้นสุดเทศกาลถือศิลกินเจ

ตลอดช่วงเทศกาลถือศิลกินเจทางศาลได้นิมนต์พระภิกษุจีนนิกายจาก วัดมังกรกมลาวาส( เล่งเน่ยยี่ ) มาอยู่ประจำเป็นเจ้าพิธีตลอดงาน


Location Details


ศาลเจ้าท่งเฮงตั๊ว

LOCATION

10 หมู่ 6 ต.ศรีสุราษฎร์ หลัก 7 คลองดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก Ratchaburi, 70130 Thailand

VIEW MAP