นิทรรศการ “Tiger City”  Zipevent

นิทรรศการ “Tiger City”

3 Mar - 21 Jun 2020
10:30 - 19:00 (GMT+7)
TCDC Bangkok
Education
Plants & Animals
Social Causes

Event Information


นิทรรศการ “Tiger City”
ขายเวลาเข้าชม วันที่ 3 มีนาคม 2563 – 21 มิถุนายน 2563 / (ปิดวันจันทร์)
ศูนย์นวัตกรรมด้านวัสดุและการออกแบบ ชั้น 2 อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพฯ

ค่าธรรมเนียมในการเข้า TCDC กรุงเทพฯ จำนวน 100 บาท/คน
พิเศษสำหรับสมาชิก TCDC เข้าชมฟรี

พื้นที่กว่า 1.7 ล้านไร่ของผืนป่ามรดกโลก ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ไม่ได้เป็นเพียงแค่หนึ่งในผืนป่าที่ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ากว่า 700 สายพันธุ์ แต่ยังเป็นบ้านหลังใหญ่ที่สุดของสัตว์ป่าหายากอย่างเสือโคร่งสายพันธุ์อินโดจีน ตัวชี้วัดสำคัญที่สะท้อนให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของป่า ณ ห้วยขาแข้ง ในขณะที่โลกกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการมีอยู่ของทุกชีวิต

แล้วการออกแบบจะมีส่วนช่วยในงานอนุรักษ์นี้ได้อย่างไร

เครื่องมือสำหรับการวิจัย การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า และการอาศัยอยู่ร่วมกันของ “คน” และ “สัตว์ป่า” ในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดผ่าน การออกแบบข้อมูล (Information Design) จากมุมมองและประสบการณ์ของสตูดิโอออกแบบกราฟิก STUDIO 150 และ collaborators ที่ได้สัมผัสกับแนวคิด วิถีชีวิต และกระบวนการทำงานของผู้คนในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

นิทรรศการ “Tiger City” เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เพื่อนำเสนอกระบวนการทำงานอนุรักษ์ สร้างความตระหนักรู้ในวงกว้างและเปิดโอกาสให้กับนักออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ และทุกภาคส่วนที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล นำเสนอแนวคิด พัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือในงานอนุรักษ์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ 10.30 - 19.00 น. วันอังคาร - วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) โทร 02 105 7400 ต่อ 213, 214

Location Details


TCDC Bangkok

LOCATION

The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.