แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ที่สนใจจองพื้นที่ในงาน THAILAND COFFEE FEST 2023 Zipevent

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ที่สนใจจองพื้นที่ในงาน THAILAND COFFEE FEST 2023

13 - 16 Jul 2023
10:00 - 20:00 (UTC+7)
IMPACT Exhibition and Convention Center

Event Information


Booking Timeline Instruction for Exhibitor
*Remark : Please read and study these instruction before booking your booth for THAILAND COFFEE FEST 2023

7 November 2022

Exhibit application is available at 8:00 AM.
Your shop will go through consideration process.

(*The application will be complete once the first 50% of the payment has been made.
If Exhibitor does not make a payment, another person can reserve the booth position instead). Applications will close once all Exhibitor have paid for the total number of booths.
)

15 March 2023

Application deadline at 11:59 PM

22 March 2023

Announcement for qualified Exhibitor for Village Zone

31 March 2023

General Booth: Pay the deposit (50% of full-price) 
to confirm your attendance

Village Booth: Pay 100% payment
to confirm your attendance for Village Zone

 (For those who does not complete the payment before the deadline,
the reservation will be cancelled, and the booth will be given to the next exhibitor in the queue.)

26 April 2023

Draw lots to select the booth location

12 May 2023

General Booth: Pay the deposit (50% of full-price) 
to confirm your attendance

 Novemb
er 7th, 2022 Apply Online

Exhibit application is available on November 7, 2022 Please complete THAILAND COFFEE FEST 2023 booth application form. To confirm a place at the event, you can make your first payment as of today until March 31, 2023. You’ll receive an email as soon as the payment has been completed as well as a Bill Payment slip in 3 business day. The first payment is 50%. Your shop will go through consideration process. Application deadline is March 15, 2023 at 11:59 PM.

A retail shop can hold only one Village booth. For the small coffee roasting factory, the coffee roasting machine weight must not exceed 5 kgs. The booths are 2x2m. The list of qualified exhibitors Village Booth will be announced on March 22,2023.

 **Village Booth This is a chance for small retailers to attend the THAILAND COFFEE FEST 2023.

 1. For the small coffee roasting factory, the coffee roasting machine weight must not exceed 5 kgs
 2. Exhibitor in the Village Zone will have to pass the requirement, please send your information for consideration.  1 Exhibitor can only reserve 1 Village Booth
 3. Exhibitor in the Village Zone can only sell products that is submitted at the registration.
 4. Announcement for qualified Village booth on March 22, 2023 and the payment has to be made in full of 12,000 Baht (Excluding VAT) within March 31, 2023.

 March 22
th, 2023 Announcement for qualified Exhibitor for Village Zone

The list of qualified exhibitors Village Booth will be announced on Thailand Coffee Fest Facebook page then you will receive a confirmation e-mail again. The exhibitors will be selected by organizer and Specialty Coffee Association of Thailand.

 March 31, 2023 -Pay the deposit (50% of full-price)
to confirm your attendance and
Pay 100% payment
to confirm your attendance for Village Zone

Please pay the payment to confirm your attendance within March 31, 2023
(For those who does not complete the payment before the deadline, the reservation will be cancelled, and the booth will be given to the next exhibitor in the queue.)

 April 26, 2023 Draw lots to select the booth location

To be fair to every exhibitor, the booth location will be selected by Lottery Draw (The place will be announced again)
*The draw will be random, if Exhibitor would like to select the specific booth’s location; Exhibitor will have to be a sponsor for this event.

For more information please contact
E-mail: info@thailandcoffeefest.org
(Office hours: MON-FRI at 10 AM - 5 PM).

 May 12
th, 2023 General Booth Pay 50% payment to confirm your attendance

Pay 50% payment to confirm your attendance within May 12, 2023
(For those who does not complete the payment before the deadline, the reservation will be cancelled and no refund for the first 50% payment)


 


Restriction & Event Admission Policy


Terms and Conditions for Thailand Coffee Fest 2023

 1. Reserved for only products related to coffee ,tea, chocolate, and bakery
 2. Products display in the Exhibition has to be legal and not copyright infringement
 3. Selling food and drinks (alcohol) are not allowed
 4. If the products display in the exhibition are not registered upon the registration, Organizer reserved the right to notify Exhibitors to stop displaying that product immediately.  If Exhibitors still violate this rule, Organizer reserved the right to terminate Exhibitors from the Exhibition.  All damages/losses will be exhibitors’ responsibility and the payment will not be refunded
 5. Organizer reserved the right, in any circumstance to refunded.
 6. In case of unavoidable cause such as natural disaster, political uncertainty, pandemic, or any others; which cause the Exhibition to be postponed, Organizer reserved the right, in any circumstance to refunded.

note:

 1. This price does not include 7% VAT.

 2. In order to confirm your eligibility for booth size 3x3 m. or more, you can pay the first 50% of the space fee from today until March 31, 2023 after receiving a reply email confirming your application with a bill payment within 3 working days. (The application will be complete when you pay the first 50% of the payment area to confirm the right to participate in the booth at the event. and will close the application when someone has paid the full amount of the booth)

 3. For the Village Zone booths, there must be a shop/business selection process. that meets the limitation of the booth zone Village (shop zone that opens opportunities for business shops in the coffee industry and small bakeries Or a small roaster with a roaster must not exceed 5 kg. Participate in renting a booth space at the event at an affordable price. The right to reserve only 1 booth per 1 shop and will announce the person who has the right to issue a booth in the Village zone on March 22, 2023. The above price does not include. Electricity service charge and water supply system Please click the link for details.

  If you wish to be a sponsor of the event (Sponsor) THAILAND COFFEE FEST 2023 with the privilege of choosing a booth area and Special privileges in various public relations media of the event. You can contact E-mail : info@thailandcoffeefest.org
Latest Update: 14 Nov 2022 17:34:14

Accepted payments


Bank Transfer

Kasikorn Bank (สาขาเอ็มควอเทียร์)

Kasikorn Bank

Register


บูทเปล่า 15x15 เมตร (ชำระ 50% แรก)

663,750.00 THB / Ticket

Empty Booth size 15x15 Meters (50% of full-price)

- พื้นที่เปล่า 225 ตารางราเมตร /Empty 225 meters
- ราคาเต็ม 1,327,500 บาท / Full Price 1,327,500 THB

Sales until: 15 Mar 2023 23:59

บูทเปล่า 15x6 เมตร (ชำระ 50% แรก)

265,500.00 THB / Ticket

Empty Booth size 15x6 Meters (50% of full-price)

- พื้นที่เปล่า 90 ตารางราเมตร / Empty 90 meters
- ราคาเต็ม 531,000 บาท / Full Price 531,000 THB

Sales until: 15 Mar 2023 23:59

บูทเปล่า 12x6 เมตร (ชำระ 50% แรก)

212,400.00 THB / Ticket

Empty Booth size 12x6 Meters (50% of full-price)

- พื้นที่เปล่า 72 ตารางราเมตร / Empty 72 meters
- ราคาเต็ม 424,800 บาท / Full Price 424,800 THB

Sales until: 15 Mar 2023 23:59

บูทเปล่า 9x6 เมตร (ชำระ 50% แรก)

159,300.00 THB / Ticket

Empty Booth size 9x6 Meters (50% of full-price)

- พื้นที่เปล่า 54 ตารางราเมตร / Empty 54 meters
- ราคาเต็ม 318,600 บาท / Full Price 318,600 THB

Sales until: 15 Mar 2023 23:59

บูทเปล่า 6x6 เมตร (ชำระ 50% แรก)

106,200.00 THB / Ticket

Empty Booth size 6x6 Meters (50% of full-price)

- พื้นที่เปล่า 36 ตารางราเมตร / Empty 36 meters
- ราคาเต็ม 212,400 บาท / Full Price 212,400 THB

Sales until: 15 Mar 2023 23:59

บูทร้านค้า 3x6 เมตร (ชำระ 50% แรก)

53,100.00 THB / Ticket

Standard Booth size 3x6 Meters (50% of full-price)

- บูทร้านค้าขนาดมาตรฐาน 18 ตารางเมตร / Standard Booth 18 meters
- พร้อมไฟ 5 แอมป์ / Include 5 amp of power plug
- ราคาเต็ม 106,200 บาท / Full Price 106,200 THB

Sales until: 15 Mar 2023 23:59

บูทร้านค้า 3x3 เมตร (ชำระ 50% แรก)

26,550.00 THB / Ticket

Standard Booth size 3x3 Meters (50% of full-price)

- บูทร้านค้าขนาดมาตรฐาน 9 ตารางเมตร / Standard Booth 9 meters
- พร้อมไฟ 5 แอมป์ / Include 5 amp of power plug
- ราคาเต็ม 53,100 บาท / Full Price 53,100 THB

Sales until: 15 Mar 2023 23:59

บูท Village 2x2 เมตร

12,000.00 THB / Ticket

Village Booth size 2x2 Meters

- บูทขนาด 4 ตารางเมตร / Village Booth 4 meters
- พร้อมไฟ 5 แอมป์ และโครงสร้างบูท / Include 5 amp of power plug
- โซนร้านค้าที่เปิดโอกาสให้ร้านค้าธุรกิจในแวดวงกาแฟและเบเกอรี่ขนาดย่อม หรือโรงคั่วขนาดเล็กที่มีเครื่องคั่วต้องมีขนาดไม่เกิน 5 กิโลกรัม ได้มีส่วนร่วมในการเช่าพื้นที่บูทร้านค้าภายในงาน ด้วยราคาย่อมเยา / For the small coffee roasting factory, the coffee roasting machine weight must not exceed 5 kgs.
- ผู้ประกอบการร้านค้าจะมีสิทธิ์จองบูทในโซน Village ได้เพียง 1 บูท เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาจากนั้นทีมงานจะคัดกรองและประกาศผลผู้มีสิทธิ์ร่วมจัดงานในวันที่ 22 มีนาคม 2566 / Exhibitor in the Village Zone will have to pass the requirement, please send your information for consideration. 1 Exhibitor can only reserve 1 Village Booth. Exhibitor in the Village Zone can only sell products that is submitted at the registration. Announcement for qualified Village booth on March 22, 2023 and the payment has to be made in full of 12,000 Baht (Excluding VAT) within March 31, 2023.

Sales until: 15 Mar 2023 23:59Location Details


IMPACT Exhibition and Convention Center

LOCATION

Popular Road, Banmai Sub-district, Pakkred District Nonthaburi, 11120 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


บริษัท คลาวด์แอนด์กราวนด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Magazine on Cloud ที่นำเสนอด้วยวิธีคิด เสน่ห์ และพลัง แบบนิตยสาร The Cloud เป็นเหมือนชุมชนนักเล่าเรื่องที่สนุกกับการเล่าผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งสื่อดั้งเดิม และสื่อใหม่ เปรียบเสมือนเมฆที่กลายร่างได้หลายสถานะ