แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ที่สนใจจองพื้นที่ในงาน Thailand Coffee Fest 2022 Zipevent

แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ที่สนใจจองพื้นที่ในงาน Thailand Coffee Fest 2022

14 - 17 Jul 2022
10:00 - 20:00 (UTC+7)
IMPACT Exhibition and Convention Center

Event Information


กำหนดการเปิดจองบูทสำหรับ Exhibitor

*หมายเหตุ งาน THAILAND COFFEE FEST 2022 มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจองบูทและรูปแบบบูท กรุณาศึกษาให้ละเอียดก่อนเลือกรูปแบบบูท

26 ธันวาคม 2564

เปิดลงทะเบียนจองพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
(*การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินค่าพื้นที่ 50% แรกเพื่อยืนยันสิทธิ์การร่วมออกบูทภายในงาน และจะปิดรับสมัครเมื่อมีคนชำระเงินครบตามจำนวนบูท)

28 กุมภาพันธ์ 2565

ปิดลงทะเบียนจองพื้นที่ เวลา 23.59 น.

15 มีนาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกบูทโซน Village

31 มีนาคม 2565

สิ้นสุดการชำระเงินงวดที่ 1 เป็นจำนวน 50% ของยอดค่าจองบูท
เพื่อยืนยันสิทธิ์ร่วมจัดแสดงงาน

หมายเหตุ : *หากไม่ชำระเงินตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าร้านค้าสละสิทธิ์การจองบูทผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ให้กับร้านถัดไป 
               **สำหรับบูท Village ชำระ 100% เต็มจำนวน

22 เมษายน 2565

จับฉลากเพื่อเลือกพื้นที่

29  เมษายน  2565

สิ้นสุดการชำระเงิน 50% ที่เหลือของยอดค่าจองบูท เพื่อยืนยันการร่วมจัดแสดงงาน

(*หากไม่ชำระเงินตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าร้านค้ายกเลิกสิทธิ์การจองบูท และไม่คืนเงิน 50% แรกของไม่ว่ากรณีใดๆ)

 

 26 ธันวาคม พ.ศ.2564 : เปิดลงทะเบียนจองพื้นที่บูทร้านค้า
เปิดลงทะเบียนจองพื้นที่ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เป็นต้นไป กรุณากรอกแบบฟอร์มใบจองบูทร้านค้า/ขายสินค้า THAILAND COFFEE FEST 2022 ให้ครบถ้วน ซึ่งท่านจะได้รับอีเมล์ตอบกลับพร้อมใบ Bill Payment ภายใน 3 วันทำการ และท่านสามารถชำระเงินค่าพื้นที่ 50% แรก เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมงาน ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินค่าพื้นที่ 50% แรกเพื่อยืนยันสิทธิ์การร่วมออกบูทภายในงาน และจะปิดรับสมัครเมื่อมีคนชำระเงินครบตามจำนวนบูท) และปิดรับจองบูทเวลา 23.59 น. ของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
**สำหรับบูทโซน Village จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาคัดเลือกร้านค้า/ธุรกิจ ที่ตรงตามข้อจำกัดบูทโซน Village ดังนี้

 1. ร้านค้าโซน Village จะเปิดโอกาสให้ร้านค้าธุรกิจในแวดวงกาแฟและเบเกอรี่ขนาดย่อม หรือโรงคั่วขนาดเล็กที่มีเครื่องคั่วขนาดไม่เกิน 5 กิโลกรัมเท่านั้น
 2. ร้านค้าโซน Village จะต้องผ่านการคัดเลือก โดยการส่งข้อมูลสินค้าและร้านค้ามาเพื่อพิจารณา
  ได้มีส่วนร่วมในการเช่าพื้นที่บูทร้านค้าภายในงานในราคาย่อมเยา ให้สิทธิ์การจองได้เพียง 1 บูทต่อ 1 ร้านค้า พื้นที่บูท 2x2 ม.)
 3. ร้านค้าโซน Village ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องจำหน่ายสินค้าตามที่ระบุมาในการลงทะเบียนเท่านั้น
 4. ประกาศผู้มีสิทธิ์ออกบูทโซน Village ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 และต้องชำระเงินเต็มจำนวน 12,000 บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในวันที่ 31 มีนาคม 2565

 

15 มีนาคม 2565 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกบูทโซน Village
ทางทีมงานจะประกาศรายชื่อบูทที่มีสิทธิ์ออกบูทโซน Village ผ่านทาง Facebook Fanpage : Thailand Coffee Fest และ อีเมล์ยืนยันสิทธิ์ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ​โดยพิจารณาจากสินค้าและรูปแบบร้านค้าตามข้อจำกัดของสิทธิ์การออกบูท Village ซึ่งผู้จัดงานและสมาคมกาแฟพิจารณาคัดเลือกร่วมกัน

 

31 มีนาคม 2565 : สิ้นสุดการชำระเงินงวดที่ 1 เป็นจำนวน 50% ของยอดค่าจองบูทเพื่อยืนยันสิทธิ์ร่วมจัดแสดงงาน
กรุณาชำระเงิน 50% แรกภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 

หมายเหตุ : *หากไม่ชำระเงินตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าร้านค้าสละสิทธิ์การจองบูทผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ให้กับร้านถัดไป 
               **สำหรับบูท Village ชำระ 100% เต็มจำนวน

 

22 เมษายน 2565 : จับฉลากเพื่อเลือกพื้นที่บูท
วันดังกล่าวจะมีการชี้แจงรายละเอียดในการจัดงาน พร้อมทั้งมีการจับฉลากเพื่อเลือกพื้นที่เพื่อความโปร่งใส และยุติธรรมกับทุกฝ่าย (สถานที่การจับฉลากเลือกพื้นที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

 

29 เมษายน 2565 : สิ้นสุดการชำระเงิน 50% ที่เหลือของยอดค่าจองบูท เพื่อยืนยันการร่วมจัดแสดงงาน
กรุณาชำระเงิน 50% ที่เหลือของยอดค่าจองบูท เพื่อยืนยันการร่วมจัดแสดงงาน ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565

หมายเหตุ : หากไม่ชำระเงินตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าร้านค้ายกเลิกสิทธิ์การจองบูท และไม่คืนเงิน 50% แรกของไม่ว่ากรณีใดๆ

 

*การเลือกบูทเป็นระบบ จับฉลาก หากประสงค์เลือกพื้นที่ก่อนต้องเป็นสปอนเซอร์ ของงาน กรุณาติดต่อ
Call Center โทร. 096-858-1419 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 10.00 – 17.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: Thailand Coffee Fest
Line@ : @thailandcoffeefest
หรือติดต่อ Call Center โทร. 096-858-1419
ในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 10.00 – 17.00 น. info@thailandcoffeefest.org

Restriction & Event Admission Policy


เงื่อนไขสำหรับร้านค้าที่จะมาออกงาน Thailand Coffee Fest 2022

 1. สงวนสิทธิ์เฉพาะธุรกิจ, ผลิตภัณฑ์, อุปกรณ์, เครื่องมือและการบริการ ที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ และเพื่อนๆ ของกาแฟ
 2. สินค้าที่นำมาจำหน่าย ต้องไม่เป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หรือสินค้าที่ผิดกฎหมาย
 3. หากพบเห็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับเงื่อนไขข้างต้น ทางผู้จัดงานมีสิทธิ์ยกเลิกการออกบูทร้านค้าในทันที หากในวันจัดงานพบเห็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับสิ่งที่แจ้งไว้ในการลงทะเบียน ทางผู้จัดมีสิทธิ์ในการตักเตือน เพื่อยุติการขายสินค้าดังกล่าวทันที และหากยังฝ่าฝืนผู้จัดมีสิทธิ์ในการยุติการออกบูทในงานทันที
 4. กรณีผู้แสดงสินค้า ขอยกเลิกการออกบูทไม่สามารถขอเงินที่ชำระเข้ามาแล้วคืนได้ ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธ์ดังกล่าวในทุกกรณี
 5. ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง และโรคระบาด อันเป็นเหตุให้การจัดงานต้องเลื่อน ขอสงวนสิทธ์การคืนเงินที่ชำระเข้ามาแล้วเต็มจำนวนทุกกรณีและการพิจารณาของผู้จัดงานถือเป็นอันสิ้นสุด

หมายเหตุ

 1. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมงาน ท่านสามารถชำระเงินค่าพื้นที่ 100% ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงที่ 8 มิถุนายน 2565 หลังจากได้รับอีเมล์ตอบกลับยืนยันการสมัคร พร้อมใบ Bill Payment ภายใน 3 วันทำการ 

 2. สำหรับบูทโซน Village จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาคัดเลือกร้านค้า/ธุรกิจ ที่ตรงตามข้อจำกัดบูทโซน Village (โซนร้านค้าที่เปิดโอกาสให้ร้านค้าธุรกิจในแวดวงกาแฟและเบเกอรี่ขนาดย่อม หรือโรงคั่วขนาดเล็กที่มีเครื่องคั่วต้องมีขนาดไม่เกิน 5 กิโลกรัม ได้มีส่วนร่วมในการเช่าพื้นที่บูทร้านค้าภายในงานในราคาย่อมเยา ให้สิทธิ์การจองได้เพียง 1 บูธต่อ 1 ร้านค้า ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าบริการด้านไฟฟ้า และระบบน้ำประปา 

 3. หากประสงค์จะเป็นผู้สนับสนุนงาน (Sponsor) THAILAND COFFEE FEST 2020 โดยมีสิทธิพิเศษในการเลือกพื้นที่บูทและ สิทธิพิเศษในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆของงาน สามารถติดต่อ Call Center โทร. 096-858-1419 (ในเวลาทำการ จันทร์- ศุกร์ 10.00 – 17.00 น.)
Latest Update: 26 May 2022 13:39:43

Location Details


IMPACT Exhibition and Convention Center

LOCATION

Popular Road, Banmai Sub-district, Pakkred District Nonthaburi, 11120 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


บริษัท คลาวด์แอนด์กราวนด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Magazine on Cloud ที่นำเสนอด้วยวิธีคิด เสน่ห์ และพลัง แบบนิตยสาร The Cloud เป็นเหมือนชุมชนนักเล่าเรื่องที่สนุกกับการเล่าผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งสื่อดั้งเดิม และสื่อใหม่ เปรียบเสมือนเมฆที่กลายร่างได้หลายสถานะ