ข้อปฏิบัติการฝึกงานของนักศึกษา พ.ศ. 2563 Zipevent

ข้อปฏิบัติการฝึกงานของนักศึกษา พ.ศ. 2563

30 Oct - 4 Dec 2020
09:00 - 16:00 (GMT+7)
Online Event

Event Information


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรื่อง ข้อปฏิบัติการฝึกงานของนักศึกษา พ.ศ. 2563

 


Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) | KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เน้นการเรียนการสอน และงานวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก