การแจ้งการยกเลิก/ เลื่อนการฝึกงาน ปีการศึกษา 2562 เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 Zipevent

การแจ้งการยกเลิก/ เลื่อนการฝึกงาน ปีการศึกษา 2562 เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19

12 Aug - 1 Oct 2020
08:00 - 17:00 (GMT+7)
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
Education

Event Information


นักศึกษาสามารถแจ้งการยกเลิก/ เลื่อนการฝึกงาน ผ่าน google form ที่

tiny.cc/postponeintern-kmutt

 


Location Details


King Mongkut’s University of Technology Thonburi

LOCATION

126 Pracha Uthit Rd, Khwaeng Bang Mot, Khet Thung Khru Bangkok, 10140 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) | KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เน้นการเรียนการสอน และงานวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก