Coffee and Bakery Fair 2022 Zipevent

Coffee and Bakery Fair 2022

19 - 21 Aug 2022
00:00 - 00:00 (UTC+7)
Golden Jubilee Convention Hall

Event Information


Coffee and Bakery Fair 2022

Coffee and Bakery Fair 2022 วันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มข. Coffee and Bakery Fair 2022 ที่สุดสัมผัสทั้ง 5 มนตร์เสน่ห์กาแฟ เบเกอรี่ แดนอีสาน ที่คนรักกาแฟและเบเกอรี่ ห้ามพลาดงานดี ๆ ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบกับกิจกรรมมากมาย เช่น การเเข่งขัน Latte Art กิจกรรม Workshop สาธิตการทำเครื่องดื่ม และขนมต่าง ๆ พบกับสินค้าลดราคามากมาย

 

Cr.https://www.thailandexhibition.com/TradeShow/26243


Location Details


Golden Jubilee Convention Hall

LOCATION

Khon Kaen University, 123 Mitraparp Rd., Muang District, Khon Kaen 40002, Thailand Khon Kaen, 40002 Thailand

VIEW MAP