โค้ดดิ้งเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยเมนดิกซ์ (Mendix) Zipevent

โค้ดดิ้งเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยเมนดิกซ์ (Mendix)

27 Nov 2023
09:00 - 16:00 (UTC+7)
Online Event & อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่างและศูนย์ ASEAN Smart Cities Network

Event Information


 

โค้ดดิ้งเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยเมนดิกซ์ (Mendix)

 

     เนื่องด้วยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) มีภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตาสหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง

     ในการนี้ การส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง สศด. ร่วมกับ บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการจัดการองค์กรภาครัฐ 


     สศด. จึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Coding ด้วยนวัฒกรรม Low-Code/No-code ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 พ.ย. 66 ณ อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่างและศูนย์ ASEAN Smart Cities Network โดยจะสามารถเข้าร่วมทั้งหน้างานจำนวน 50 ที่นั่ง หรือเข้าร่วมผ่านทางออนไลน์ เปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 27 พ.ย. 66 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม

 

    โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับการอบรมเอง เช่น คอมพิวเตอร์ หรือ แทปเลต

 

     หากต้องการสอบถามข้อมูลหรือดูรายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

 

     Website: https://tbnacademy.com/codingthailand

     E-mail: codingmendix@tbnacademy.com

     Tel: คุณพงศ์ศักดิ์ อิสริยะรังสรรค์ 081-342-2552


Register


Online

FREE

Sales ended

Sales until: 27 Nov 2023 18:00

Onsite Event

FREE

Sales ended

Sales until: 27 Nov 2023 18:00Location Details


Online Event & อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่างและศูนย์ ASEAN Smart Cities Network

LOCATION

555 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ถนนแจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง Ubon Ratchathani, 34000 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


DEPA | TBN Corporation

เกี่ยวกับเรา - ดีป้า

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA): ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ

 


 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

TBN Coperation: นักพัฒนาแอพฯ ที่เชื่อถือได้ ขับเคลื่อนนวัฒกรรมดิจิทัล เปลี่ยนไอเดียให้เป็นแอพพลิเคชั่น