CMDW19 Talks “Social Enterprise : จากต้นทุนวัฒนธรรมสู่กิจการเพื่อสังคม” Zipevent

CMDW19 Talks “Social Enterprise : จากต้นทุนวัฒนธรรมสู่กิจการเพื่อสังคม”

7 Dec 2019
14:00 - 15:00 (UTC+7)
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

Event Information


CMDW19 Talks: สนทนาแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ กับ ยุจเรศ สมนา

ในหัวข้อ "Social Enterprise : จากต้นทุนวัฒนธรรมสู่กิจการเพื่อสังคม"

การทำธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาและสร้างพลังบวกให้กับสังคม สืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านและงานศิลปะพื้นเมืองเข้ากับความรู้ด้านการตลาด และการออกแบบลายผลิตภัณฑ์ที่ผสานเอกลักษณ์ความสวยงามจากท้องถิ่นเข้ากับความทันสมัยในยุคปัจจุบัน  

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 

เวลา 14:00 - 15:00 น. 

ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ 

ลงทะเบียนฟรี | เปิดรับสมัครจำนวน 50 ที่นั่ง เท่านั้น

 

เกี่ยวกับวิทยากร

ยุจเรศ สมนา

ดีไซเนอร์ ที่ปรึกษาด้านดีไซน์ ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรเพื่อสังคมหลายองค์กร หนึ่งในนั้นคือ Craft de Quarr นักพัฒนาและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่ทำโดยชาวเขาด้วยเป้าหมายในการพัฒนาดีไซน์ของ ผลิตภัณฑ์และช่องทางของตลาด เพื่อเสริมสร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงให้แก่ชุมชนชาวเขา นอกจากนั้น ยุจเรศยังเป็นผู้ก่อตั้ง Ethnica แบรนด์ ของเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า วัฒนธรรมท้องถิ่นสามารถกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ ความนิยมได้ แบรนด์ Ethnica มีความโดดเด่นที่ดีไซน์และ ขั้นตอนการผลิตที่ชาวเขามีส่วนร่วม ยุจเรศ หรือ ซิลเวอร์ จบการศึกษาจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2561 เธอได้รับรางวัล จากการเป็นนักธุรกิจเพื่อสังคมและงานของเธอก็ได้เข้า ร่วมจัดแสดงเป็นส่วนหนึ่งของงานเชียงใหม่ดีไซน์วีคและ งานนิทรรศการอื่นๆ มากมาย 


Register


CMDW19 Talks : Social Enterprise : จากต้นทุนวัฒนธรรมสู่กิจการเพื่อสังคม

FREE

Sales ended

Sales until: 07 Dec 2019 14:00Location Details


หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

LOCATION

หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 Chiang Mai, 50200 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


TCDC เชียงใหม่

TCDC เชียงใหม่ ศูนย์กลางความรู้ด้านการออกแบบ และบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ครบวงจรแห่งแรก ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน