นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 12 "รักโลก" Zipevent

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 12 "รักโลก"

1 Jun - 20 Jul 2023
10:00 - 20:00 (UTC+7)
Bacc - Bangkok Art and Culture Centre

Event Information


นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 12 "รักโลก"

          นิทรรศการ “ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 12” ภายใต้หัวข้อ “รักโลก” นำเสนอผลงานศิลปะที่ได้รับรางวัลและได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดง จำนวน 57 ชิ้นงานจากทั้งหมด 327 ชิ้น โดยในปีนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลช้างเผือก ได้แก่ 'หนึ่งเดียวกัน' โดยคุณจรัญ พานอ่อนตา

          ทั้งนี้ การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ดำเนินการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และดำเนินงานต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหาศิลปินไทยรุ่นใหม่ที่มีทักษะความสามารถทางศิลปะอันโดดเด่น ในการสร้างสรรค์ศิลปะแบบเหมือนจริง (Realistic) และศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative Art) นำเสนอผลงานผ่านรูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ

          *โดยนิทรรศการจะปิดทุกวันจันทร์

CR.https://www.bangkokartcity.org/exhibition-th/cherish-the-world


Location Details


Bacc - Bangkok Art and Culture Centre

LOCATION

939 Rama 1 Rd, Pathum Wan Bangkok, 10330 Thailand

VIEW MAP