เสียงจากชุมชนกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน | Voices From The Community On Urban Projects Zipevent

เสียงจากชุมชนกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน | Voices From The Community On Urban Projects

2 Feb 2020
15:00 - 17:00 (GMT+7)
TCDC Bangkok
Self-Improvement
Education
Social Causes

Event Information


เสียงจากชุมชนกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

Voices From The Community On Urban Projects

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 - 17.00 น.

2 FEB 2020, 15.00 - 17.00 Hrs.

ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น M TCDC กรุงเทพฯ

Auditorium M Fl, TCDC Bangkok


ฟรี ไม่เสียค่าเข้าชม

Free Admission

 

เพื่อการพัฒนาเมืองให้เกิดผลในระยะยาวและยั่งยืนอย่างแท้จริง สิ่งสำคัญที่สุดคือการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม สภาพจิตใจ และความคาดหวังของชุมชนท้องถิ่นนั้น Urban Studies Lab จึงจัดเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์จากมุมมองของตัวแทน 3 ชุมชนท้องถิ่น ที่เคยได้ร่วมงานพัฒนาเมืองกับหน่วยงานภายนอกหลากหลายหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเมือง ได้ทำความเข้าใจชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น และร่วมมือกันหาแนวทางที่สร้างสรรค์เพื่อการทำงานร่วมกับชุมชนในอนาคตต่อไปอย่างยั่งยืน
 

There are many in Bangkok who want to help our urban communities. To effectively assist them and ensure projects are sustainable, we must first listen to the communities themselves. Urban Studies Lab is hosting a panel of three community leaders, each with their own challenges. We ask them to help us uncover the successes and failures of past projects. This is a deep listening session with community leaders.

ผู้ร่วมเสวนา (Community Leaders Panel)

1. สุวัน แววพลอยงาม หัวหน้าชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

Suwan Waewploygarm, Leader of Wat Soonthorn Thammathan Community, Pom Prap Sattru Phai District

2. สุชาติ บุญมี ประธานชุมชนสวนหลวง1 เขตบางคอแหลม

Suchart Boonmee, Leader of Suan Luang 1 Community, Bang Kho Laem District

3. กมลชนก ดาวุด ฝ่ายประสานงานกิจกรรมชุมชนมัสยิดฮารูณ เขตบางรัก

Kamonchanok Davut, Coordinator of Haroon Mosque Community, Bang Rak District

ผู้ดำเนินการเสวนา (Moderators)

1. พงษ์พิศิษฐ์ หุยากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยชุมชนเมือง Urban Studies Lab

Pongpisit Huyakorn, Director of Urban Studies Lab

2. พิณ อุดมเจริญชัยกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Pin Udomcharoenchaikit, Lecturer at the Department of Landscape Architecture, Faculty of Architecture Chulalongkorn University

การจอดรถ

-รถส่วนตัว จอดรถได้ที่อาคาร CAT ในอัตราค่าจอดรถชั่วโมงละ 20 บาท
-รถจักรยานยนต์ จอดได้ที่ด้านข้างอาคารไปรษณีย์กลาง


Non member


Ticket Type Status Price (THB) Quantity

เสวนาเสียงจากชุมชน : ความยั่งยืนของการทำงานร่วมกับชุมชน

2 FEB 2020 15.00 - 17.00 Hrs.

Sales until
02 Feb 2020 15:00

FREE

Sales ended

Sales until: 02 Feb 2020 15:00

Promo Code:


Location Details


TCDC Bangkok

LOCATION

The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.