การประชุมวิชาการ The 1ˢᵗ Joint Symposium between Tokyo Institute of Technology and KAPI, Kasetsart University Zipevent

การประชุมวิชาการ The 1ˢᵗ Joint Symposium between Tokyo Institute of Technology and KAPI, Kasetsart University

22 Oct 2018
09:00 - 14:35 (UTC+7)
Conference Room 701, 7th floor, Research and Development Building, Kasetsart University

Event Information


การประชุมวิชาการ

The 1st Joint Symposium between Tokyo Institute of Technology and KAPI, Kasetsart University

 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ Tokyo Institute of Technology ร่วมมือกันจัดโครงการประชุมวิชาการ The 1st Joint Symposium between Tokyo Institute of Technology and KAPI, Kasetsart University ในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 – 14:35 น. ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดยได้เรียนเชิญทีมคณาจารย์จาก School of Life Science and Technology ของ Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น มาบรรยายพิเศษร่วมกับทีมนักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยจากฐานชีวภาพ (Bio-based research) ได้แก่ Bio fuel, Bio Materials และ Bio Health Care แก่อาจารย์ นักวิจัย นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงผู้ที่สนใจจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่มีความก้าวหน้าทั้งระดับประเทศและระดับสากล ตลอดจนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนางานวิจัยจากฐานชีวภาพของประเทศต่อไป

 

จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต และบุคลากร มก. ร่วมถึงผู้ที่สนใจจากหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมโครงการประชุมดังกล่าว จำนวน 100 คน สมัครออนไลน์ได้ที่

https://www.zipeventapp.com/e/The-1st-Joint-Symposium

 

----


Event Contact

Register


Ticket Type Status Price (THB) Quantity

Register

Sales until
16 Oct 2018 23:59

FREE

Sales ended

Sales until: 16 Oct 2018 23:59

Promo Code:


Location Details


Conference Room 701, 7th floor, Research and Development Building, Kasetsart University

LOCATION

50 Thanon Ngamwongwan, Khwaeng Lat Yao, Khet Chatuchak, Bangkok, 10900 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.