เปลี่ยนโฉมประเทศไทย ให้ก้าวไกลอย่างมั่นคง Zipevent

เปลี่ยนโฉมประเทศไทย ให้ก้าวไกลอย่างมั่นคง

29 Mar 2019
08:00 - 17:00 (UTC+7)
National Institute of Development Administration-NIDA Business School

Event Information


ลงทะเบียน

การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒

ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนโฉมประเทศไทย ให้ก้าวไกลอย่างมั่นคง”

“Thailand Transformation for Sustainable Growth”

วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒  : เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Location Details


National Institute of Development Administration-NIDA Business School

LOCATION

Khwaeng Khlong Chan, Khet Bang Kapi Krung Thep Maha Nakhon 10240 Bangkok, 10240 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


National Institute of Development Administration (NIDA)

นิด้า (NIDA) เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของรัฐ เปิดสอนเฉพาะระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) และดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) และถือเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดการสอนหลักสูตร MBA เป็นแห่งแรกในประเทศไทย