Thailand Marketing Day: The Special Edition Zipevent

Thailand Marketing Day: The Special Edition

2 Mar 2022
09:00 - 16:30 (UTC+7)
Online Event & Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel

Event Information


ในช่วงเวลา 1 ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นทศวรรษแห่งความเปลี่ยนแปลง นับตั้งแต่ดิจิทัลเทคโนโลยีแพร่หลาย โลกธุรกิจและการตลาดเริ่มมีการปรับตัวเป็นอย่างมาก หลายๆองค์กรเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง และหลายๆองค์กรเริ่มกระบวนการ Digital Transformation และเริ่มเห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีมาขับเคลื่อนการตลาด และการเติบโตขององค์กรมากขึ้น

แต่นับตั้งแต่ปี 2020ที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ขึ้น วิกฤตินี้เหมือนเป็นตัวเร่งให้เกิดโอกาสใหม่ๆจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง รูปแบบการใช้ชีวิตแบบเดิมๆได้ถูกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคได้เริ่มจากการเปิดรับไลฟ์สไตล์ใหม่ๆที่เริ่มจากความจำยอม แต่นำไปสู่ความคุ้นเคยใหม่ๆที่ตอบโจทย์มากกว่า ภาคธุรกิจจึงต้องตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที แต่ทั้งนี้ ก็ยังมีคำถามต่างๆมากมายในใจผู้ประกอบการและนักการตลาด ถึงทิศทางที่จะเดินต่อไป

ในโลกที่สถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ผู้ประกอบการควรตั้งรับปรับตัวกันอย่างไร ในโลกที่ผู้บริโภคเปลี่ยนไป เขาเปลี่ยนไปจนหมดสิ้นหรือไม่ อะไรคือสิ่งที่ผู้ประกอบการและนักการตลาดควรจับตามอง

อย่าเสียเวลากับความไม่ชัดเจน เพราะคำว่าไม่รู้ คือศัตรูที่แท้จริง
เปิดโลกการตลาดยุค Post Pandemic พบทุกมุมมองที่ “เปลี่ยนไป”
ให้คุณพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง มาก้าวข้ามความไม่รู้ ไปสู่โลกใหม่ . . . ที่ไม่เหมือนเดิม

รูปแบบการจัดงาน Thailand Marketing Day : The Special Edition
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

  • รับชมแบบออนไลน์ (ONLINE)
  • เข้าร่วมงานที่โรงแรม เรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ (ON GROUND)

แบบที่1 : เข้าร่วมสัมมนาแบบ ONLINE  ราคาบัตร 1,900 บาท (ซื้อบัตรได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565)
- เข้าร่วมงาน LIVE ONLINE
- เข้าชม ONLINE SPECIAL TRACK
(ท่านสามารถเข้าชมงานย้อนหลังทาง ONLINE ได้เป็นระยะเวลา 1 เดือน)

แบบที่2 : เข้าร่วมสัมมนาแบบ ON GROUND (สิ้นสุดการขายบัตร)

  • สมาชิกสมาคมฯ ท่านละ 5,900 บาท 
  • บุคคลทั่วไป     ท่านละ 6,900 บาท

เข้าร่วมสัมมนาที่ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์
- เข้าร่วมงาน LIVE ONLINE
- เข้าชม ONLINE SPECIAL TRACK
(ท่านสามารถเข้าชมงานย้อนหลังทาง ONLINE ได้เป็นระยะเวลา 1 เดือน)

หมายเหตุ
- ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- การชำระเงินในนามองค์กร สามารถหัก ณ ที่จ่าย 3% ได้ (กรุณาทำเครื่องหมายแจ้งความจำนง ในหน้าคำสั่งซื้อ ด้านขวามือ ก่อนกดชำระเงิน)
- กรุณาส่งเอกสารหัก ณ ที่จ่าย ให้สมาคมฯ ภายในเดือนที่ท่านทำรายการซื้อบัตร 
   จ่าหน้าถึง คุณอุษา มะขาว
   สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
   1168/21 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น14 ถ.พระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1168/21 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น14 ถ.พระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000132483

Download Brochure Click

เข้าชม Virtual

 

 

Accepted payments


QR Payment

Zipevent_payment Zipevent_payment

Credit/Debit Card

Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment

Over the counter / Bank Channels (Internet Banking/ATM)

Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment

Alipay

Zipevent_payment

Register


บัตรเข้าร่วมงานแบบ on ground - บุคคลทั่วไป

6,900.00 THB

Sales ended

Sales until: 02 Mar 2022 17:00

บัตรเข้าร่วมงานแบบ Online

1,900.00 THB

Sales ended

Sales until: 31 Mar 2022 23:59Location Details


Online Event & Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel

LOCATION

518/8 Ploenchit Road Bangkok, 10330 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Marketing Association of Thailand (MAT)

Founded in 1966, Marketing Association of Thailand (MAT) is strongly determined to develop marketing professionals, ranging from businesspeople, marketeers, entrepreneurs, marketing academics and university students nationwide majoring in marketing to create the society of ‘avid marketeers’ with high degree of expertise and pride in the profession.

Today MAT has grown and is now ready in all aspects to develop, promote, and lift up the standard of Thai marketeers to the international standard through a number of channels including: