Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2021 Zipevent

Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2021

14 - 17 Oct 2021
00:00 - 00:00 (UTC+7)
IMPACT เมืองทองธานี

Event Information


Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2021 วันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2564 ณ ฮอลล์ 8 IMPACT เมืองทองธานี มหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพอย่างยั่งยืน งานนี้รวบรวมผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษาตลอดชีวิต (นักการศึกษา, นายจ้าง, ลูกจ้าง และแรงงานไทยทุกเพศทุกวัย) เพื่อให้สามารถมีอาชีพอย่างยั่งยื่นได้ตลอดทุกช่วงชีวิตผ่านการปรับตัวอย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนาทักษะเดิมและการค้นหาทักษะใหม่ (new skills, reskill และ upskill)

มีอะไรจัดแสดงในงาน Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2021?

  • คอร์สเสริมและพัฒนาทักษะสำหรับเด็กและวัยรุ่น (Youth Academy)
  • ร์สพัฒนาและเพิ่มทักษะในการทำงาน (Career Training & Professional Developments)
  • คอร์สเสริมทักษะส่วนบุคคลและอาชีพเสริม (Adult Education & Enrichments)
  • คอร์สพัฒนาทางการศึกษาสำหรับผู้มีความบกพร่อง (Program for people with cognitive impairments)
  • คอร์สการเรียนรู้ดิจิทัลและการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ (Digital & E-learning)

 


Location Details


IMPACT เมืองทองธานี

LOCATION

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด 99 ถนนป็อบปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 Nonthaburi, 11120 Thailand

VIEW MAP