(เลื่อนการจัดงาน) วันนักประดิษฐ์ 2564 Thailand Inventor´s Day 2021 Zipevent

This event was canceled.

(เลื่อนการจัดงาน) วันนักประดิษฐ์ 2564 Thailand Inventor´s Day 2021

26 - 30 May 2021
09:00 - 17:00 (UTC+7)
Bangkok International Trade & Exhibition Centre BITEC

Event Information


     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน”วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ในการทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งประดิษฐ์ แด่องค์”พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และเพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการเผยแพร่ ถ่ายทอดและขยายผลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่ผู้ใช้ประโยชน์และสาธารณชน อีกทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักประดิษฐ์ไทยในการพัฒนาผลงานประดิษฐ์คิดค้นแก่เยาวชนรุ่นใหม่ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรที่สนใจเสนอผลงานสิงประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564


Location Details


Bangkok International Trade & Exhibition Centre BITEC

LOCATION

88 Debaratana Rd, แขวง บางนาใต้ Bang Na, Bangkok 10260 Bangkok, 10260 Thailand

VIEW MAP