การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “70 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย : การขับเคลื่อนการค้าสู่อนาคต”  Zipevent

การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “70 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย : การขับเคลื่อนการค้าสู่อนาคต”

28 Sep 2022
09:00 - 12:00 (UTC+7)
Online Event

Event InformationEvent Contact

Register


การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “70 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย : การขับเคลื่อนการค้าสู่อนาคต”

FREE

Sales until: 27 Sep 2022 23:59Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


The Atmost Presentation Co.,Ltd

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านกิจกรมทางการตลาดแบบครบวงจร
-การออกแบบ
-การจัดการทางด้านกิจกรรมทางการตลาด
-การจัดงานสัมมนา
-งานคอนเสิร์ต งานออกบูธ และกิจกรมทางการตลาดทุกประเภท
รวมถึงงานทางด้านสิ่งพิมพ์ วีดีโอพรีเซ็นเทชั่น การประชาสัมพันธ์ การจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนกิจกรรม เช่น ระบบแสง สี เสียง และอื่นๆ