การบรรยายหัวข้อ เครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์ กุญแจสู่ความสำเร็จยุค 4.0  “Brand Future Valuation: Key Success of Business 4.0” Zipevent

การบรรยายหัวข้อ เครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์ กุญแจสู่ความสำเร็จยุค 4.0 “Brand Future Valuation: Key Success of Business 4.0”

29 Jun 2018
13:30 - 17:00 (UTC+7)
Creative Economy Agency (CEA)

Event Information


การบรรยายหัวข้อ เครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์ กุญแจสู่ความสำเร็จยุค 4.0

“Brand Future Valuation: Key Success of Business 4.0”

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น.

ห้องฟังก์ชั่นรูมชั้น 4 TCDC กรุงเทพฯ

กดเพื่อสมัคร  *ปิดรับสมัคร

การสร้างแบรนด์ เป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จของธุรกิจยุคใหม่ ไม่ว่าคุณจะเป็นกิจการแบบ B2B (Business to Business) ที่มีลูกค้าเป็นลูกค้าองค์กร หรือธุรกิจแบบ B2C (Business to Consumer) แบรนด์เป็นปัจจัยที่จะทำให้คุณเข้าถึงลูกค้าที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างให้เกิดลูกค้าที่เป็นฐานลูกค้าประจำให้เกิดขึ้นได้ นิยามการสร้างแบรนด์ในยุคใหม่ จึงเปรียบกลยุทธ์แบรนด์เสมือนเป็นเข็มทิศของธุรกิจทำจะนำพาองค์กรต่อสู้และเติบโตในโลกยุคใหม่ได้อย่างสง่าผ่าเผย

ด้วยความสำคัญของแบรนด์ที่มีต่อภาคธุรกิจดังที่กล่าวมานี้ศูนย์สร้างสรรค์งานออแบบ TCDC จึงร่วมกับกลุ่มบริษัท บารามีซี่ จำกัด ที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์และธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดทำ Brand Transformation ในการจัดการบรรยายหัวข้อ เครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์ กุญแจสู่ความสำเร็จยุค 4.0

“Brand Future Valuation: Key Success of Business 4.0 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยค้นคว้าเครื่องมือประเมินความสามารถในการเติบโตสู่อนาคตของแบรนด์ (Brand Future Evaluation) และการประเมินมูลค่าแบรนด์ (Brand Future Valuation)

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมฟังการบรรยาย จะได้ทดลองใช้เครื่องวัดมูลค่าแบรนด์ ที่สามารถประเมินมูลค่าทางการเงินและประเมินเป็นแนวทางได้ว่า แบรนด์ของผู้ประกอบการต้องพัฒนาในด้านใด เพื่อก้าวสู่การเติบโตในโลกยุค 4.0 ในรูปแบบรายงานแสดงผล Brand Future Index ของตนเอง เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มธุรกิจในขนาดใกล้ๆ กันพร้อมคำแนะนำแนวทางการพัฒนาจากที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์จาก บารามีซี่

ผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้เห็นเป้าหมายของการสร้างแบรนด์ของผู้ประกอบการ และให้ทั้งองค์ความรู้ในการพัฒนาแบรนด์ให้มีศักยภาพในการแข่งขันในสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ที่สำคัญปัจจัยทางการแข่งขันยังเป็นปัจจัยที่เป็นองค์ความรู้ในระดับเดียวกับแบรนด์ที่เป็นสากล (Global Brand) อาทิ แบรนด์ Apple, Google, หรือ Samsung แต่สามารถประยุกต์ใช้กับแบรนด์ในระดับ SMEs ของประเทศไทยได้ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของงานวิจัยหรือเครื่องมือประเมินมูลค่าแบรนด์ที่ให้ผลลัพธ์ได้ในระดับนี้

กิจกรรมนี้รับเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติดังนี้

  1. เป็นบริษัทที่มีการจดทะเบียนการค้า
  2. ดำเนินกิจการ มีการซื้อขายสินค้า หรือบริการกับลูกค้า มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  3. เป็นบริษัทฯ ที่อยู่ในเครือข่ายของ TCDC ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการของ TCDC

*หมายเหตุ: ขอให้ผู้บริหารสูงสุด (CEO) มาด้วยตนเองและมีทีมผู้บริหารเข้าร่วมด้วย 1-2 ท่าน

กดเพื่อสมัคร

ผู้บรรยาย

คุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์

 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทรนด์และการออกแบบ BaramiziLab ของกลุ่มบริษัท

บารามีซี่และ หัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนาประสบการณ์ของแบรนด์ Wazzadu.com

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล อัสสะรัตน์

อาจารย์ประจำ ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันร่วมงานกับบ.บารามีซี่ในฐานะที่ปรึกษาโครงการวิจัยการตลาด ซึ่งใช้กระบวนการเชิงปริมาณในด้านความถูกต้องของที่มาข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

 

 

กำหนดการ

13.30 – 14.00 น. ลงทะเบียน

14.00 – 16.00 น. การบรรยายหัวข้อ เครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์ กุญแจสู่ความสำเร็จยุค 4.0 มีเนื้อหาดังนี้

                      -ทำไมแบรนด์จึงสำคัญต่อการสร้างธุรกิจยุคใหม่

                      -แบรนด์ยุค 4.0 มีคุณสมบัติอย่างไร และปัจจัยความสำเร็จเป็นอย่างไร

                      -กระบวนการสร้างแบรนด์ด้วยทฤษฎีต้นไม้ วิธีการที่อยู่เบื้องหลัง ความสำเร็จของแบรนด์ชั้นนำหลายแบรนด์ในหลากหลายวงการธุรกิจ

16.00 – 17.00 น. การทดลองใช้เครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์

 

 

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมการวิจัยประเมินมูลค่าแบรนด์ต้องให้ข้อมูลที่สำคัญต่อการวิเคราะห์ผลแก่ทีมวิจัยจาก บารามีซี่ และ TCDC ซึ่งจะมีการเซ็นข้อตกลงในรักษาความลับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าข้อมูลของทางผู้ประกอบการจะไม่ถูกนำไปใช้ในลักษณะอื่นๆ และไม่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในรูปแบบที่ไม่ได้รับการยินยอม และรายงานที่ได้รับจะเป็นรายงานแสดงผลขององค์กรแต่ละองค์กรเท่านั้นโดยไม่เห็นรายละเอียดของผู้เข้าร่วมรายอื่น

 

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าฟังการบรรยาย

กดเพื่อสมัคร   *ปิดรับสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02 1057425, 02 1057430 ทุกวันตั้งแต่เวลา 9.30 - 17.30 น.


Location Details


Creative Economy Agency (CEA)

LOCATION

The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.