STARTUP THAILAND & INNOVATION THAILAND EXPO 2020 Zipevent

STARTUP THAILAND & INNOVATION THAILAND EXPO 2020

1 - 4 Sep 2020
00:00 - 23:59 (UTC+7)
Online Event

Event Information


STARTUP THAILAND 2020 X INNOVATION THAILAND EXPO 2020

งาน STARTUP THAILAND x INNOVATION THAILAND EXPO 2020 จัดขึ้นในแนวคิด “Innovation in Times of Crisis” เพื่อนำเสนอโอกาสทางนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยให้ประเทศสามารถก้าวผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงทั่วโลกในขณะนี้

• การระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตไปแล้วหลายล้านคนทั่วโลก

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) โดยขณะนี้ทั่วโลกเกิดการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโลกที่รุนแรงมากขึ้น จากผลกระทบจากปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกิดภาวะโลกร้อนที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นมา เช่น มลพิษฝุ่น PM2.5 และสถานการณ์ภัยแล้ง

• วิกฤตเศรษฐกิจโลก (Economic Crisis) เศรษฐกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงโดยเฉพาะจากการระบาดของโรคโควิด-19 และสงครามการค้า ส่งผลให้อุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลกชะลอตัวลงอย่างมาก

งานปีนี้จัดขึ้นในรูปแบบเสมือนจริงครั้งแรกของประเทศ ที่เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของเหล่าสตาร์ทอัพและนวัตกรรมชั้นนำของไทยที่เข้ามาร่วมกันสร้างมิติใหม่ของงานในรูปแบบเสมือนจริง ที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์ใหม่ด้านนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบ และแสดงถึงศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศไทย

+ Real Innovation Experience มิติใหม่ของการจัดงานรูปแบบเสมือนจริงครั้งแรกของประเทศไทย ให้คุณสามารถเข้าร่วมงาน ผ่านทางออนไลน์และสัมผัสประสบการณ์ใหม่จากสตาร์ทอัพและนวัตกรรมของไทยที่นำมาใช้จริงภายในงาน รวมถึงอัพเดทข้อมูลในแวดวงสตาร์ทอัพและนวัตกรรมชั้นนำที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศผ่านพ้นจากสถานการณ์วิกฤตต่างๆ ภายใต้แนวคิด ‘Innovation in Times of Crisis’

+ Real Innovation Experience มิติใหม่ของการจัดงานรูปแบบเสมือนจริงครั้งแรกของประเทศไทย ให้คุณสามารถเข้าร่วมงาน ผ่านทางออนไลน์และสัมผัสประสบการณ์ใหม่จากสตาร์ทอัพและนวัตกรรมของไทยที่นำมาใช้จริงภายในงาน รวมถึงอัพเดทข้อมูลในแวดวงสตาร์ทอัพและนวัตกรรมชั้นนำที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศผ่านพ้นจากสถานการณ์วิกฤตต่างๆ ภายใต้แนวคิด ‘Innovation in Times of Crisis’

+ Real-time Connection & Data มิติใหม่ของการติดต่อเชื่อมโยงกับประชาคมสตาร์ทอัพและนวัตกรรมของไทย สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทุกภาคส่วนและวิทยากรชั้นนำจากทั่วโลกที่เข้าร่วมงาน รวมถึงได้รับข้อมูล ผ่านทางออนไลน์แบบ Real-time

Real Opportunity มิติใหม่ของการสร้างโอกาสสำคัญในการหาพันธมิตรทางธุรกิจในแวดวงสตาร์ทอัพและนวัตกรรม ในรูปแบบ Virtual Marketplace การรับคำปรึกษาทางธุรกิจออนไลน์ในรูปแบบ Online Business Consulting และการสมัครงานออนไลน์ในรูปแบบ Virtual Job Market

 

STARTUP THAILAND x INNOVATION THAILAND EXPO 2020
This year event is organised under the theme “Innovation in Times of Crisis”, presenting innovation opportunity to help the nation overcome the current crisis around the world:

• PANDEMIC: the COVID-19 crisis which has affected millions across the globe.

• CLIMATE CHANGE: the worsening effects of greenhouse gases that cause global warming and environmental problems such as PM 2.5 and drought.

• ECONOMIC CRISIS: the global economy has been severely affected by COVID-19 and the superpower trade war, causing an industrial slowdown around the world.

This year’s event adopts a virtual platform, harnessing a powerful synergy of Thai startups and innovators to create a new multidimensional experience. Virtual attendees will experience up close Thailand’s innovation potential

+ Real Innovation Experience
A new take on the art of virtual event, showcasing the work of Thailand’s startups and innovators in addressing the theme of this year’s event, Innovation in Times of Crisis.

+ Real-Time Connection & Data
A new take on community building, connecting Thailand’s startups, innovators and agencies with experts from around the world in real time.

+ Real Opportunity: A new take on business synergy, matching investors and aspiring entrepreneurs to each other and the startup community. Finding your business opportunities within a virtual marketplace, online business consulting, and virtual job market.

ผู้สนใจสามารถติดตามการแนะนำงานในช่วงเดือนสิงหาคม
และสามารถเข้าร่วมงานผ่านทางออนไลน์ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1-4 กันยายน 2563

จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

สนช. สนับสนุนการสร้างธุรกิจใหม่ หรือ “ธุรกิจนวัตกรรม” โดยผ่านการเชื่อมโยง ส่งเสริม และพัฒนาโครงการนวัตกรรมร่วมกันกับผู้ประกอบการและภาควิชาการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความตื่นตัวและสร้างบรรยากาศนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศ