ชั่วโมงโค้ดสนุก : Hour of Code Zipevent

ชั่วโมงโค้ดสนุก : Hour of Code

28 Aug 2016
13:30 - 15:30 (UTC+7)
College of Local Administration Hall, Khonkaen University

Event Information


หลักการและเหตุผล:

      ประเทศไทย 4.0 จำเป็นต้องมีทรัพยากรบุคคลที่สำคัญด้านดิจิทัล ปัจจุบันบุคลากรด้านดิจิทัลไม่เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ การสร้างบุคลากรให้เพียงพอจำเป็นต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก

      โครงการ “ชั่วโมงโค้ดสนุก” (Hour of Code)  เป็นโครงการระดับโลก ที่ก่อตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 10,000,000 คน มากกว่า 180 ประเทศ ผู้เข้าร่วมโครงการมีอายุตั้งแต่ 4 ขวบ ถึง 104 ปี สามารถเรียนรู้พื้นฐานหลักการคิดและเขียนโปรแกรมโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านดิจิทัลมาก่อน ภายใน 1 ชั่วโมง

      ดังนั้น โครงการ “ชั่วโมงโค้ดสนุก” (Hour of Code) จะช่วยจุดประกายให้คนไทยได้มีพื้นฐานหลักการคิดและเขียนโปรแกรม เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับนานาชาติ

จุดประสงค์:

  1. สร้างการเรียนรู้พื้นฐานหลักการคิดและเขียนโปรแกรมให้กับคนไทย
  2. พัฒนาต้นแบบการเรียนการสอนกับกลุ่มตัวอย่างคนไทย

กลุ่มเป้าหมาย:

  1. นักเรียน อายุ 13 ปี ขึ้นไป*
  2. บุคคลสนใจทั่วไป*

*หมายเหตุ ผู้ร่วมกิจกรรมต้องนำ Computer/Tablet มาเอง

วิทยากร:

  1. Mr. Atchariya Darote (Coach Boy), CEO JUMP Space Co., Ltd.
  2. Mr. Teepakorn Siriwan, CTO Fiveloop Co., Ltd.
  3. Mr. Apichai Ruangsiripiyakul, CEO Think Technology Ltd.
  4. ผู้ช่วยวิทยากร 2 ท่าน

วิธีการ:

      เรียนรู้หลักการคิดและเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ BB8 ในเกม Star Wars ด้วยตนเอง


 

 


Register


Sales ended

ลงทะเบียนฟรี

FREE

Sales until: 28 Aug 2016 15:30Location Details


College of Local Administration Hall, Khonkaen University

LOCATION

123 Mittraphap Road, Mueang Khon Kaen Khon Kaen, 40002 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Jump Space

Jumpspace Coworkingspace at Khonkean City. New Vision, Connection and New Inspiration For you Working at Simply Atmosphere. We offer you more space to work.