Social Enterprise Thailand Forum 2021 Zipevent

Social Enterprise Thailand Forum 2021

19 - 21 Nov 2021
09:00 - 18:00 (UTC+7)
Online Event

Event Information


Clinic ภายในงาน Social Enterprise Thailand Forum 2021

กับธีม “Where Profit Meets Purpose - สังคมยั่งยืน ธุรกิจอยู่ยาว” 

 

โดยสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand)

20 – 21 พฤศจิกายน: คลินิกให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว ที่จะทำให้คุณได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจและสร้างอิมแพ็คด้านสังคม จากองค์กรชั้นนำอย่าง Sasin Sustainability and Entrepreneurship Center, NeilsenIQ Thailand, UNDP, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน), ChangeFusion, Reapra, Devcurate และ Yunus Thailand

งานนี้เหมาะกับ…

 • ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม / วิสาหกิจเพื่อสังคม / กลุ่มกิจการเพื่อสังคม
 • บุคลากรองค์กรภาคสังคม สมาคม มูลนิธิ ที่ต้องการเรียนรู้ให้การทำงานของตัวเองดีขึ้น 
 • บริษัทเอกชนที่ต้องการมองหา Initiative ใหม่ ๆ ไปต่อยอดงานด้าน CSR หรือ Sustainability
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจอยากเริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อสังคมของตัวเอง

พบกับผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัว รอบละ 30 นาที เนื่องจากเวลาให้คำปรึกษามีจำกัด ผู้ที่สนใจจองก่อน มิสิทธิก่อน!


 

Clinic หัวข้อ "จะริเริ่มและทำให้ธุรกิจเพื่อสังคมเติบโตได้อย่างไร" โดย ChangeFusion

ผู้ให้คำปรึกษา: 

1) คุณ Haidy Leung, Business Development Manager

2) คุณปรเมศ พูลสุข, Social Investment Manager

 

เกี่ยวกับ ChangeFusion:

ChangeFusion is a Bangkok-based non-profit organization under the Thai Rural Reconstruction Movement Foundation under Royal Patronage. Our mission is to support the growth of social enterprises and impact innovations to drive creative and sustainable changes in the Thai society. We build movements of impact innovations by convening different stakeholders, such as social sector, business sector, government and academia, to cultivate interests and spread insightful inspirations. We also incubate impact innovations through various programs, from social innovation lab to social enterprise incubation, by catalyzing teams to develop prototypes and bringing resources and relevant networks to turn them into sustainable impact innovations. In addition, we catalyze the development of social impact investment and channel them towards impact innovations to support further scaling. 


 

Clinic หัวข้อ "ปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล และวิธีการดี ๆ สำหรับคนหางานภาคสังคม" โดย Devcurate

ผู้ให้คำปรึกษา:

1) คุณอานัส อาลี - ผู้ก่อตั้งบริษัท Devcurate

2) คุณพัฒนา ลิมปเสนีย์ - COO บริษัท Devcurate

 

ไม่ว่าคุณจะเป็น SE ที่กำลังพบความท้าทายด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล หรือเป็นคนที่กำลังมองหาโอกาสการทำงานใหม่ ๆ กับองค์กรภาคสังคม....โอกาสที่คุณจะได้พูดคุย ปรึกษากับผู้บริหาร บริษัท เดฟคิวเรท จำกัด (Devcurate) สตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่มุ่งแก้ปัญหาการเฟ้นหาบุคลากร (talent) ขององค์กรภาคสังคม และการหางานที่ใช่ของผู้ที่หางานในตลาดแรงงานภาคสังคม กูรูตัวจริงในวงการมาถึงแล้ว! 

 

เกี่ยวกับ Devcurate:

Devcurate is an impact-conscious and innovation-driven social enterprise based in Bangkok. We leverage our innovative matching and screening solutions to help purpose-driven organizations accelerate their recruitment and identify the right competency and compatibility in talent.

As a growing sector-dedicated global talent network, we work with ambitious professionals through our high quality professional development training to help them optimize their potential and chances of landing their dream jobs to lead a positive impact in the world.
Clinic หัวข้อ "กลไกการให้ทุนสนับสนุน และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม" โดย NIA

ผู้ให้คำปรึกษา: 

1) คุณธีรวัฒน์ เหล่าสมบัติ - นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม

2) คุณอัฑฒ์รุจ  อิ่มบุณยวัฒน์ - นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม

3) คุณอธิชา ชูสุทธิ์ - นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม

4) คุณพิชญาภัค เพชรสีสุข - นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม

5) คุณเฉลิมพงษ์ กล้าขยัน - นักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม

 

เกี่ยวกับ NIA

ฝ่ายด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม สนช.  มีกลไกสนับสนุนที่มุ่งสร้าง และพัฒนายกระดับธุรกิจนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ประชาชน และสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม โดยมีเครือข่ายพันธมิตรในการดำเนินโครงการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการสนับสนุนและขยายผลการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในเชิงสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

 


 

Clinic หัวข้อ "Market data interpretation and research consultation - วิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลการตลาดและให้คำปรึกษาด้านการวิจัย" โดยบริษัท นีลเส็นไอคิว (ประเทศไทย) จำกัด 

ผู้ให้คำปรึกษา: คุณเอกพล พรหมพล, ผู้อำนวยการ - Retailer Vertical

โอกาสที่คุณจะได้ยกโครงการสำรวจข้อมูลการตลาดของคุณมาพูดคุยปรึกษากับ บริษัท นีลเส็นไอคิว (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางธุรกิจ สังคมและเศรษฐกิจ มาถึงแล้ว! โอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการทางสังคม และธุรกิจเพื่อสังคมที่ไม่ควรพลาด เพราะการเจาะลึกวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดอาจช่วยให้ธุรกิจเพื่อสังคมของคุณได้แนวทางการดำเนินการให้อยู่รอดอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้ามากที่สุด

 

เกี่ยวกับ NielsenIQ:

บริษัท นีลเส็นไอคิว (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านให้บริการ

สำรวจวิจัยทางธุรกิจ สังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วยบริษัทสำรวจวิจัย ทั้งในเอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย และอเมริกากว่า 90 ประเทศ ในเมืองไทยได้ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2513 เป็นต้นมา ผลงานการสำรวจของบริษัทฯ เป็นข้อมูลที่บริษัทผู้ผลิต และผู้จำหน่ายใช้เป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจ และเป็นแนวทางการดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการที่ดียิ่งขึ้น


 

Clinic หัวข้อ "ขั้นตอนการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม" โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

ผู้ให้คำปรึกษา: คุณมนตรี ชาญดำเนินกิจ นักวิชาการวิสาหกิจเพื่่อสังคมชำนาญการ

 

เกี่ยวกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.):

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมมีพันธกิจ ดังนี้

01 ส่งเสริมและพัฒนาให้วิสาหกิจเพื่อสังคมมีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้และขยายตัว อย่างกว้างขวางเพื่อเข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศที่เป็นธรรมและยั่งยืน

02 เป็นหน่วยวิชาการและรับผิดชอบการธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

03 ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม และดำเนินแผนงาน โครงการสนับสนุนและให้สิทธิประโยชน์ตามมาตรการต่างๆ ของรัฐที่จะเกิดขึ้น


 

Clinic หัวข้อ "การเตรียมตัวก่อนริเริ่มธุรกิจ สำหรับการหาทุนในช่วงไอเดีย และการค้นหาเป้าหมายของธุรกิจที่เชื่อมโยงกับความเป็นตัวคุณ" โดย Reapra (Venture Builder and Investment Group)

ผู้ให้คำปรึกษา: 

1) คุณภักดิ์ วารีพันธน์ Investment Sourcing

2) คุณสายใจ ผ่องศรีเพชร Corporate Strategist

เกี่ยวกับ Reapra:

​​Reapra’s mission is to co-create new industries that have a positive impact to society, by integrating research into practice. We do this through integrative, people-centric venture building – a new business creation process that connects the entrepreneur’s intrinsic motivation to a promising field that solves complex long term social or industry issues. We invest in entrepreneurs with a ‘build-to-last’ mindset to develop market leaders over the long term.

Since 2015, Reapra has invested in over 60 companies across Southeast Asia and Japan across different fields – Next-generation Education, Food & Agriculture, Recycling & Waste, HR-Technology, Tourism, Crisis Management, Mental Wellness and others.


 

Clinic by Sasin School of Management

ผู้ให้คำปรึกษา:  Ajarn Nick Pisalyaput

คุณสามารถขอคำปรึกษาเรื่องเหล่านี้

 1. Strategy
 2. Innovation
 3. Impact
 4. Participant Experience

-----------

ผู้ให้คำปรึกษา:  Dr. Ragil Ratnam

คุณสามารถขอคำปรึกษาเรื่องเหล่านี้

 1. Business development
 2. Coaching for business leader
 3. Talent management
 4. Learning and development
 5. Assessment and performance management
 6. Leadership and executive development
 7. Innovation and design thinking
 8. Strategic networking
 9. Scenario planning and Future-proofing

-----------

ผู้ให้คำปรึกษา:  Associate Professor Dr. Chaipong Pongpanich

คุณสามารถขอคำปรึกษาเรื่องเหล่านี้

 1. Strategy and Operations
 2. Supply Chain Management
 3. Operations Management

-----------

ผู้ให้คำปรึกษา:  Associate Professor Krittinee Nuttavuthisit, Ph.D

คุณสามารถขอคำปรึกษาเรื่องเหล่านี้

 1. Marketing and branding 
 2. Consumption - Consumer Experience, Consumer Wellbeing, Contemporary Marketing, and Sustainability Development

-----------

ผู้ให้คำปรึกษา:  Assistant Professor Yupin Patarapongsant, Ph.D

คุณสามารถขอคำปรึกษาเรื่องเหล่านี้

 1. Marketing Strategy
 2. Branding and Pricing Strategy

-----------

About Sasin:

About Sasin: Established in 1982 through a collaboration among Chulalongkorn University, the Kellogg School of Management, and The Wharton Business School, Sasin School of Management was the first AACSB and EQUIS accredited business school in Thailand. In 2019, The Times Higher Education / Wall Street Journal (THE/WSJ) ranked Sasin #43 in the world for 2-year MBA programs, the only business school in Southeast Asia to feature in this ranking.

Vision: Sasin will be recognized as the Asia-Pacific leader in developing managers who: understand and implement sustainable business practices, are driven by an entrepreneurial spirit, with deep empathy, compassion and consideration.

Mission: To create an ecosystem within the Asia-Pacific region, motivating stakeholders to develop a sustainable entrepreneurial mindset through lifelong learning, emphasizing: academic excellence, knowledge creation, business relevance, and social significance.

Value: Teamwork and leadership guided by wisdom, integrity and social responsibility.


 

Clinic หัวข้อ "การขยายฟาร์มยั่งยืน และนวัตกรรมด้านการเกษตรสำหรับชาวนารายย่อย" โดย บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

ผู้ให้คำปรึกษา: 

1) คุณสมฤดี ฤทธิ์ไธสง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายส่งเสริมการเกษตร

2) คุณภาณุ ประภาคมณเทียน ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีฟาร์ม

3) คุณพรศักดิ์ เอี่ยมนาคะ ผู้ช่วยผู้จัดการด้านการพัฒนาฟาร์มและนวัตกรรม

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยวา จำกัด มหาชน:

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านสินค้าอุปโภค-บริโภค ประเภทวุ้นเส้น ก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ และอยู่ในตลาดหลักทรัพย์


 

Clinic หัวข้อ "การนำ SDGs และแนวคิดด้านความยั่งยืนมาปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจ การลงทุนที่สร้างผลกระทบได้อย่างไร ความท้าทายของ SDGs ในฐานะโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ การวัดและบริหารจัดการผลกระทบด้วยกรอบ SDGs" โดย UNDP

ผู้ให้คำปรึกษา: คุณอภิญญา สิระนาท หัวหน้าโครงการ UNDP Accelerator Labs

เกี่ยวกับ UNDP:

UNDP Thailand works to improve the lives of the people in Thailand through the broad thematic areas of democratic governance and social advocacy, inclusive green growth and sustainable development and gender equality.

In Thailand, UNDP works with the Royal Thai Government, civil society, national partners and the private sector and accountable manner, to consolidate a participatory democracy and create an enabling environment for inclusive growth and sustainable use of natural resources.Clinic by Yunus Thailand 

 

ผู้ให้คำปรึกษา: 

1) Dr. Faiz Shah, President

2) Mr. Callum Mackenzie, Director, Programs

3) Mr. Pathit Ongvasith, Program Manager

 

คุณสามารถขอคำปรึกษาเรื่องเหล่านี้...

 1. Coming up with a social business idea
 2. Market (and) research tools for social business
 3. Social business model development, refinement, and innovation
 4. Alternative revenue models for impact
 5. Lean costing approaches
 6. Design thinking approaches and tools for social business
 7. Social impact monitoring, evaluation, and learning
 8. Corporate Social Business as CSR and core business strategies
 9. How to integrate social capital approaches into projects and businesses
 10. Social business strategy support for impact investors, donors, foundations, and funders
 11. Designing social business academic programs
 12. Social business and sustainability consulting

 

เกี่ยวกับ Yunus Thailand:

Yunus Thailand is the coordinating mechanism and driving engine for social business in Thailand and connects Thailand to the global social business network. Co-founded by Nobel Peace Prize Laureate Professor Muhammad Yunus, pioneer of microfinance and of the social business movement, Yunus Thailand works with Academia, Business, and Communities (our ABC) to achieve a world of 3 Zeros: zero net-carbon emissions; zero unemployment through entrepreneurship; and zero poverty. 


 


Register


Sales ended

Register

FREE

Sales until: 21 Nov 2021 17:00Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Social Enterprise Thailand

"Social Enterprise Thailand Association (SE Thailand) is an organized entity based on the unofficial network of social enterprises formed since 2016. The Association acts as the connector among members and between members and other organizations with the aim to enable Thai social enterprises to grow their businesses while tackling social and environmental problems. We also share knowledge around social entrepreneurship with the wider public."