Second Life Zipevent

Second Life

10 Aug - 14 Oct 2023
10:30 - 19:30 (UTC+7)
Warin Lab Contemporary

Event Information


Second Life

เมื่องานศิลปะติดตั้งชิ้นใหญ่จากนิทรรศการที่ผ่านมาแล้วของสาครินทร์ เครืออ่อน ถูกรื้อชำแหละและแปลงโฉมโดยจารุพัชร อาชวะสมิต จิตวิญญาณดั้งเดิมของนิทรรศการนั้นย่อมถูกปลุกขึ้นมา และจุติเป็นผลงานร่วมชิ้นใหม่ ชีวิตที่สองจึงได้ผลิบาน

   

cr.https://www.bangkokartcity.org/exhibition-th/second-life


Location Details


Warin Lab Contemporary

LOCATION

Warin Lab Contemporary. Unit 3101, O.P. Garden, Charoenkrung Road soi 36 Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP