หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ STEAM Kitchen for kids เทคนิคการสอนสตรีมศึกษาแสนสนุกผ่านห้องครัว Zipevent

หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ STEAM Kitchen for kids เทคนิคการสอนสตรีมศึกษาแสนสนุกผ่านห้องครัว

16 Jan 2021
09:00 - 12:00 (UTC+7)
Online Event

Event Information


ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
หลักสูตรอบรมออนไลน์
หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ STEAM Kitchen for kids เทคนิคการสอนสตรีมศึกษาแสนสนุกผ่านห้องครัว
สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/