รับสมัคร SMEs ไทยเข้าร่วมโครงการ “CEA VACCINE ร่วมสร้างสรรค์ ...ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจไทย” Zipevent
รับสมัคร SMEs ไทยเข้าร่วมโครงการ “CEA VACCINE ร่วมสร้างสรรค์ ...ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจไทย” Zipevent

รับสมัคร SMEs ไทยเข้าร่วมโครงการ “CEA VACCINE ร่วมสร้างสรรค์ ...ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจไทย”

3 Apr - 31 Jul 2020
00:00 - 00:00 (GMT+7)
ONLINE
Food & Drink
Shopping
Home & Decor
Fashion
Health & Beauty
Business

Event Information


- เปิดรับ 500 ธุรกิจ ปรับตัวสู่ช่องทางขายออนไลน์ ด้วยบริการช่วยเขียน ช่วยขาย ด้วยออนไลน์คอนเทนต์และภาพถ่ายโดนๆ
- เปิดรับ 60 ธุรกิจ รับคำปรึกษาทางธุรกิจ และ ลงมือพัฒนาแบรนด์ บรรจุภัณฑ์ หรือ ผลิตภัณฑ์

เปิดรับสมัคร วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2563
ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19) ที่ได้มีการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ด้วยการปิดสถาบันการศึกษาและสถานที่ให้บริการต่าง ๆ ทั้งห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และสถานบันเทิง พร้อมกับรณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้านมากขึ้นเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและแพร่กระจายของเชื้อให้มากที่สุด ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหดตัวลงและส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและภาคประชาชน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA จึงเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) ให้เข้มแข็ง ภายใต้โครงการ “CEA VACCINE ร่วมสร้างสรรค์ ...ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจไทย” ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือนักสร้างสรรค์และผู้ประกอบการกว่า 1,000 คน ผ่านทางการจ้างงานกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ให้ SMEs และการจัดทำคอร์สออนไลน์เพื่อปรับทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต

หนึ่งในแนวทางของโครงการ คือแนวทาง “เสริมภูมิคุ้มกัน” เป็นมาตรการเสริมร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ซึ่ง SMEs บางรายอาจยังไม่ได้เข้าสู่โลกอีคอมเมิร์ซ และหลายรายก็อาจยังไม่สัดทัดกับการขายของออนไลน์ ว่าควรจะเขียนโปรโมทแบบไหนและถ่ายภาพอย่างไรให้ดึงดูด เราจะช่วยให้บริการถ่ายรูปและเขียนเรื่องราวของแบรนด์ หรือผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพให้กับ SMEs จำนวน 500 ราย แบ่งเป็นในกรุงเทพฯ 300 ราย ภาคเหนือ 100 ราย และภาคอีสาน 100 ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยให้คุณขายสินค้าทางออนไลน์ได้ง่ายขึ้น

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ
1. เข้าถึงลูกค้าผ่านภาพถ่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจากช่างภาพมืออาชีพ จำนวนสูงสุด 3 เซ็ท รวม 15 ภาพ
2. เข้าถึงลูกค้าผ่านบทความสร้างสรรค์ Brand Story หรือ Business Story ผ่านการสัมภาษณ์ ยาวไม่เกิน 2 หน้า A4 และ/หรือ Online Content ประกอบภาพถ่าย 1-3 บทความ พร้อมบรรยายใต้ภาพ ยาวไม่เกิน 2 หน้า A4
3. ผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจที่มีความน่าสนใจ มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC และเครือข่ายต่างๆ

เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ที่มีช่องทางการขาย online อย่างน้อย 1 ช่องทาง เช่น Website / Facebook / Instagram / Line@ เป็นต้น
2. ผู้ประกอบการที่ต้องการปรับภาพถ่าย และเนื้อหาที่ใช้โปรโมท ทางช่องทาง online ให้น่าเชื่อถือ และเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น
3. เป็นผู้ประกอบการในหมวด แฟชั่น อาหาร สมุนไพร การแพทย์แผนไทย เครื่องประดับ เครื่องเขียน และของตกแต่งบ้าน

ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกใบสมัคร shorturl.at/moHP4
2. แบบฟอร์มมีการให้อัพโหลดรูปภาพผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการถ่ายภาพและจัดทำเนื้อหา จำนวนไม่เกิน 3 ภาพ
3. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค.
4. ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกต้องดูแลจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ต้องการถ่ายภาพ ให้กับทีมงานภายในเวลาที่กำหนด
(การพิจารณาให้ความสำคัญกับลำดับการสมัครก่อนหลัง และความสมบูรณ์ของข้อมูลที่กรอกเป็นพิเศษ)

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : shorturl.at/lAHRT
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล cbd@cea.or.th

Location Details


ONLINE

LOCATION

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.