งานเปิดตัวนวัตกรรมโซลูชั่น “HighSight ระบบโดรนอัตโนมัติและแพลตฟอร์มอัจฉริยะ” จาก SKYLLER Zipevent

งานเปิดตัวนวัตกรรมโซลูชั่น “HighSight ระบบโดรนอัตโนมัติและแพลตฟอร์มอัจฉริยะ” จาก SKYLLER

7 Dec 2021
10:00 - 11:00 (UTC+7)
Online Event

Event Information


บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด หรือ SKYLLER ผู้นำด้านการพัฒนา และให้บริการตรวจสอบอุตสาหกรรมและโครงสร้างด้วยโดรนและระบบ AI หนึ่งในหน่วยธุรกิจ ภายใต้ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ ARV ภายใต้เครือบริษัท ปตท.สผ. เปิดตัวนวัตกรรมใหม่

“HighSight Solution: Revolutionize Inspection and Monitoring with Automated drone and AI-driven Platform"

ครั้งแรกในประเทศไทยกับนวัตกรรมแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์อัจฉริยะซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำงานร่วมกับ Horrus เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) จาก ARV ที่ขับเคลื่อนตัวเอง อย่างเป็นอิสระได้อย่างสมบูรณ์แบบ (Unmanned Aerial Vehicle - UAV)

ช่วยเสริมศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจแบบควบคุมระยะไกล หรือภารกิจที่เป็นกิจวัตรหลากหลายรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความเสี่ยงของนักบิน UAV ทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานระยะยาว

กำหนดการ

10:00 น.   พิธีกรกล่าวต้อนรับ

10:08 น.   รับชมวิดิโอเปิดตัว “HighSight Solution

10.09 น.   ดร.ศิวัตม์ สายบัว, CEO & Co-founder, SKYLLER

10.14 น.    คุณภาคภูมิ เกรียงโกมล, Robotic Team Lead, AI and Robotics Ventures (ARV)

10.29 น.   คุณปวริศ คชรัตน์, Product Owner (Digital), SKYLLER                

10.44 น.   คุณพรพัฒน์ วัฒนนิยมขจร, Business Development Partner, SKYLLER                              

10.54 น.   สื่อมวลชนถาม - ตอบ 

11.00 น.   จบงาน


Register


Sales ended

Registration

FREE

Sales until: 07 Dec 2021 10:00Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.