RAY Zipevent
RAY

RAY

1 Jul - 3 Sep 2023
10:00 - 19:00 (UTC+7)
Saratta Space, Reno Hotel Bangkok

Event Information


'RAY'  

นิทรรศการที่ว่าด้วยเรื่องแสงกับชีวิต 

ศิลปินนำเสนอบรรยากาศแสงผ่านภาพวาดเทคนิคสีไม้ ละมุนไปด้วยความอบอุ่นของบรรยากาศ ‘เมื่อแสงส่องถึง’ แสงเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความสว่าง ความหวัง หรือ การเริ่มต้นใหม่ แม้กระทั่งความมืดที่จะสัมผัสได้เมื่อมีแสง สำหรับศิลปิน แสง คือ ชีวิต มีช่วงเวลาที่สว่างไสว ช่วงที่บางเบาแต่ยังคงไออุ่น สารัตถะชวนมาสัมผัสบรรยากาศอุ่นๆ ภาพวาดสีละมุนตา นิทรรศการเดี่ยวโดย BlueBlurryMonday 


อิสริยาภรณ์ หวันมะรัตน์ ชื่อเล่น มู หรือรู้จักกันดีในนามปากกา ‘BlueBlurryMonday’  ศิลปินผู้ได้แรงบันดาลใจในการทำงานจากสิ่งต่างๆรอบตัว บันทึกเรื่องราวต่างๆในชีวิตผ่านเทคนิคการระบายสีไม้ สีที่ทุกคนคุ้นเคยกันตั้งแต่เด็ก การใช้สีไม้เป็นเหมือนเอกลักษณ์ของ BlueBlurryMonday ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการค่อยๆระบายสีแต่ละชั้น เมื่อได้วาดภาพก็เหมือนได้เล่าเรื่องราวให้ตัวเองฟังอีกครั้ง 

สารัตถะ คือ พื้นที่รวบรวมงานศิลปะ งานสิ่งพิมพ์ของศิลปินและนักออกแบบ ซึ่งได้รับการคัดสรร ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล โดยตั้งอยู่ที่โรงแรม รีโน ซอยเกษมสันต์ 1 สารัตถะก่อตั้งโดย พัทธมน นิศาบดี ในบทบาทภัณฑารักษ์ ผู้นำการสื่อสารมาสู่การสื่อความรู้สึก นำเสนอเรื่องราวที่เป็นแก่นสารของชีวิต ผ่านงานศิลปะงานสร้างสรรค์หลากแขนง


Location Details


Saratta Space, Reno Hotel Bangkok

LOCATION

Reno Hotel 40 Kasem San 1 Alley, Wang Mai, Pathum Wan Bangkok, 10330 Thailand

VIEW MAP