Professional Certificate Program in Big Data and AI Strategies Zipevent

Professional Certificate Program in Big Data and AI Strategies

30 - 31 Mar 2020
09:00 - 17:00 (GMT+7)
FYI Center
IT & Tech
Business
Self-Improvement

Event Information


Professional Certificate Program in

Big Data and AI Strategies

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านกลยุทธ์ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์

หลักสูตรนี้เป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ซึ่งมีความรู้ความชำนาญในธุรกิจและกระบวนการทำงานขององค์กรอยู่แล้ว ให้มีองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานด้านกลยุทธ์ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรขององค์กรที่ผ่านการอบรม สามารถวิเคราะห์และวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านข้อมูลสำหรับองค์กร และการใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของหลักสูตร:

 1. สรุปหลักการสำคัญและภาพรวมเทคโนโลยีด้านข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ที่จำเป็นต่อธุรกิจ
 2. ให้แนวทางการสร้างนวัตกรรมและกลยุทธ์ด้านข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์เหมาะกับองค์กรที่ต้องการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
 3. แบ่งหมวดหมู่การประยุกต์ใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ตามประเภทธุรกิจ สะดวกสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
 4. มีประเด็นที่สำคัญด้านการบริหารงานและความเสี่ยงของเทคโนโลยีด้านข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ในประเทศไทย
 5. ผู้สอนมีประสบการณ์สูงในการทำงานด้าน big data และ business analytics ทั้งในและต่างประเทศ

 

ใครควรเข้าอบรม?

 • เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์
 • ผู้บริหารองค์กรที่ต้องการเรียนรู้กลยุทธ์ด้านข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการองค์ความรู้ด้านข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์และการเขียนโปรแกรม)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

ผู้เข้าอบรมควรเป็นผู้บริหารองค์กรระดับต้นขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ทำงานในองค์กรอย่างน้อย 2 ปี  

Course outline:

Day 1, 9:00-17:00 (Instructor: Asst.Prof.Dr.Chanwit Boonchuay)

Big data in business environment

 • Why businesses need to understand big data?
 • Opportunities and challenges of big data
 • Big data in the digitalized knowledge economy
 • Business implications and disruptive power of big data
 • Big data induced changes in decision making
 • Big data strategies and innovations
 • Recent updates in big data technologies

Data science introduction

 • What is data science?
 • Data types and formats
 • Data science lifecycle and analytic process
 • Exploratory data analysis (EDA)
 • Machine learning (ML) essentials
 • Big data analytics and ML applications

Artificial intelligence for businesses

 • Why is AI important to businesses?
 • Overview and current development of AI
 • How do AI technologies work?
 • AI innovations and strategies in businesses
 • Limitations and risk management of AI
 • Building AI team and human resource development

Data Privacy Issues on AI and Data Analytics

 • Summarizing Personal Data Protection Act (PDPA) 2019
 • Concerned data privacy issues regarding AI and data analytics
 • Recommendations for AI and data analytics applications complying PDPA 2019

Day 2, 9:00-12:00 (Instructor: Kuakarn Saichua)

Digital transformation and data analytics in practice

 • Digital transformation and data analytics benefits
 • How to create data-driven cultures?
 • Business and customer analytics
 • Practical data strategies for business
 • Digital and data products (case study)
 • Recommendations for digital transformation and data analytics implementation

Day 2, 13:00-17:00 (Instructor: Asst.Prof.Dr.Chanwit Boonchuay)

Workshop on big data and AI project initiation

 • Selecting significant big data and AI issues
 • Designing and planning big data and AI strategies
 • Lean methodology for big data and AI projects
 • Discussion on big data and AI projects
 • Class evaluation (multiple choice examination)

ค่าใช้จ่ายต่อท่าน:

ค่าอบรม รวมค่าอุปกรณ์และค่าอาหารตลอด 2 วัน ราคา 18,000 บาท (ยังไม่รวม VAT)

ราคา Early bird สำรองที่นั่งและชำระค่าใช้จ่ายก่อนวันที่ 8 มี.ค. 63 เหลือ 14,400 บาท (ยังไม่รวม VAT) จำนวนจำกัด (ต้องการใบเสนอราคา กรุณาติดต่อคุณปริยา pariya@somsri.ai)

 

วิธีการจ่ายเงิน และการติดต่อ:

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์/ SCB (Saving Account)

ชื่อบัญชี: บริษัท ไซแนปส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ SYNAPES (Thailand) Co., Ltd.

เลขบัญชี: 407-7124-22-9 สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่

และกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ pariya@somsri.ai

สอบถามข้อมูลการสำรองที่นั่ง คุณปริยา มือถือ 082 335 2444

สอบถามรายละเอียดการอบรม ดร.ชาญวิทย์ มือถือ 091 858 5260


Location Details


FYI Center

LOCATION

2525 Rama 4, Klong Toei Bangkok, 10110 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


CMO GROUP

we set up one of the most inspiring office in South East Asia called “Bangkok Creative Playground” in 2014. Here, our people can have fun at work as if they are playing around on the big playground to deliver the best fresh ideas.