Professional Big Data Engineer รุ่นที่ #3 Zipevent

Professional Big Data Engineer รุ่นที่ #3

22 Nov 2021 - 12 Feb 2022
18:30 - 21:00 (UTC+7)
Online Event & IMC Institute

Event Information


 

             Big Data เป็นเทคโนโลยีที่กำลังถูกกล่าวถึงกันอย่างมาก เนื่องจากการที่ข้อมูลมีจำนวนมากขึ้นมหาศาล มีหลายรูปแบบ และการมีข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรต่างๆ ต้องปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (Information Infrastructure) มีการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาจัดการข้อมูล และสร้างคุณค่าจากข้อมูลอย่างเช่นการทำ Big Data, Data Analytics, Data Science จนถึงการพัฒนา AI การก้าวสู่ยุค Digitalization องค์กรควรจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เข้าใจการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ รวมถึงมีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ

             หลักสูตร Professional Big Data Engineer เป็นหลักสูตรที่ต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงเรื่องของ Big Data มีความสามารถในการใช้เครื่องมือต่างๆ เข้าใจในเรื่องของ Business Intelligence และ Data Science ตลอดจนเรื่องรู้การทำ Big Data ตั้งแต่วางกลยุทธ์จนถึงการทำ Predictive Analytics ด้วย Large-Scale Machine Learning การทำ Data Science โดยใช้ Tools หลากหลายในการสอน เช่น Apache Spark, Google Cloud Platform อาทิเช่น Google Dataproc, Google BigQuery, Google Colab, Google AI Platform, Python with Scikit-learn, Pandas, Power BI และ Jupyter Notebook เป็นต้น

 

เนื้อหาหลักสูตร

Module 1 : Data Engineering in Big Data Ecosystem (2 Interactive Online Classes)
              Big Data ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่หลากหลาย

 • ความสำคัญของข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีต่อการดำเนินงานด้านวิศวกรรมข้อมูล

Module 2 : Designing Modern Big Data Architecture (4 Interactive Online Classes)

 • โครงสร้างข้อมูลในแบบต่างๆ ทั้ง Structured Data, Semi-Structured Data และ Unstructured Data
 • Big Data Life Cycle และเทคโนโลยีเกี่ยวข้อง
 • หลักการของ Data Warehouse และ Data Lake
 • หลักการการออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่
 • การออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีที่นำไปใช้ได้ทั้ง Public และ Private Cloud
 • เทคโนโลยี Apache Hadoop และ Big Data as a Service บน Public Cloud Platform ต่างๆ
 • การเปรียบเทียบเทคโนโลยีต่างๆ

Module 3 : Big Data Processing (4 Interactive Online Classes)

 • หลักการด้าน Data Profiling, Data Cleansing, Data Transformation and Data Enhancement
 • วิธีการปรับปรุงและปรับแต่งข้อมูลให้เหมาะสมกับการทำ Big Data Analytics ด้วย Cloud Services และ Distributed Computing อย่างเช่น Python, Apache Spark, Google Cloud Services เป็นต้น

Workshop 1 : Preparing to be a Big Data Engineer (1 Day - Physical Class Workshop)

 • ลงมือปฎิบัติการเพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องมือ Big Data ต่างๆ
 • ทำความเข้าใจข้อมูล และสร้าง Data Profile
 • การปฎิบัติการเพื่อใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการปรับปรุงและปรับแต่งข้อมูลให้มีคุณภาพ

Module 4 : Big Data Analytics (4 Interactive Online Classes)

 • ขั้นตอนการทำ Descriptive Analytics เพื่อสร้าง Business Dashboard โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆอาทิเช่น Apache Hive, Apache Spark, Google BigQuery
 • ขั้นตอนการทำ Predictive Analytics เพื่อสร้าง Machine Learning Mode ด้วยการใช้ Python Scikit-learn

Module 5 : Big Data Visualisation (2 Interactive Online Classes)

 • หลักการทำ Data Visualisation สำหรับข้อมูลขนาดใหญ่
 • การใช้เครื่องมือในการทำ Visualization ด้วย Power BI

Workshop 2 : Real Life with Professional Big Data Engineer ( 1 Day - Physical Class Workshop)

 • ทดลองปฏิบัติงาน โดยสวมบทบาท Professional Big Data Engineer
 • โจทย์ทางธุรกิจและข้อมูลจริง
 • ลงมือทำโครงการปฎิบัติงานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล Big Data

หมายเหตุ
* 1 Interactive Online Classes คือ 2 ชม. 30 นาที ต่อ 1 ครั้งช่วงเวลา 18.30 - 21.00 น.
** 2 Day -Physical Class Workshop คือ เรียนเต็มวัน 09.00 - 17.00 น. จำนวน 2 วัน ที่สถาบันไอเอ็มซี

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • บุคคลทั่วไปที่สนใจจะพัฒนา Big Data และต้องการเป็น Big Data Professional โดยต้องมีความรู้พื้นฐานด้านไอที

 

ความรู้เบื้องต้นของผู้อบรม

 • มีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน หรือเขียนภาษาใดภาษาหนึ่งของคอมพิวเตอร์ได้
 • มีความสนใจงานด้านวิเคราะห์และการพยากรณ์ข้อมูล

 

รูปแบบการอบรม

 1. Interactive Online Training : ผ่าน Program Zoom (สำหรับการเรียน Interactive Online 16 ครั้ง)
  ผู้เข้าอบรม สามารถเรียน Online จากที่ใดก็ได้ทุกเย็นวันจันทร์ และวันพุธ จำนวน 16 ครั้ง ครั้งละ 2.5 ชม. เวลา 18.30 น. - 21.00 น.
 2. Physical Training : เรียนรู้การทำปฎิบัติการในวันเสาร์ 2 ครั้ง แบบเต็มวัน
  อบรมที่สถาบันไอเอ็มซี อาคารชุดสกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ ชั้น 8
  (ใกล้ MRT สามย่าน ทางออก 1) >> See Map
 

การทบทวนเนื้อหาที่ได้รับการอบรม

 • สามารถทบทวนเนื้อหาการเรียนจากระบบออนไลน์เป็นเวลา 1 ปี หลังจบการอบรม

 

สิ่งที่จะได้รับ

 • เรียนรู้เครื่องมือที่หลากหลายของ Big Data ทั้ง On-Premise และ Cloud
 • เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆ ในการทำงานของ Data Engineer
 • ได้เรียนรู้ครบวงจรของ Data Science ตั้งแต่ Business understanding → Data preparation → Model → Visualisation
 • เทคโนโลยีที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นแบบ Open-Source
 • ได้ทดลองทำโปรเจคจริงใน 2 workshop
 • ได้เรียนรู้กับวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการ Implement จริง

 

เรียนแล้วเป็นอย่างไร

 • Upskill - Reskill ในสายงานด้าน Data ที่เป็นที่ต้องการในตลาดไอที
 • Data Engineer เป็นหน้าที่สำคัญต่อการเริ่มต้นทีม Data
 • พร้อมที่จะสอบเป็น Cerified Data Engineer ในระดับสากล

 

ค่าอบรม

Regular 16,900 Baht exclude VAT

Early Bird (29 กันยายน - 12 พฤศจิกายน) 15,900 Baht exclude VAT

**รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คน

 

กำหนดการ


Accepted payments


QR Payment

Zipevent_payment Zipevent_payment

Credit/Debit Card

Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment

Over the counter / Bank Channels (Internet Banking/ATM)

Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment

Register


Early Bird

15,900.00 THB

Sales ended

** จำกัดจำนวนเพียง 30 ท่านเท่านั้น **

Sales until: 12 Nov 2021 23:59

Regular

16,900.00 THB

Sales ended

Sales until: 21 Nov 2021 21:00Location Details


Online Event & IMC Institute

LOCATION

141/7 Skulthai Surawong Tower 7th FL (Unit 8), Surawong Road, Suriyawong, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


IMC Institute

ศูนย์รวมข้อมูลเชิงวิชาการ ให้คำปรีกษา และจัดหลักสูตรอบรมทางด้านไอที