Printtech 2023 Zipevent

Printtech 2023

30 Mar - 2 Apr 2023
10:00 - 20:00 (UTC+7)
IMPACT Arena

Event Information


Printtech 2023

 

 

     งานแสดงสินค้า เทคโนโลยีการพิมพ์ วัสดุการพิมพ์และป้ายโฆษณา ครั้งที่ 10 การรวมตัวของผู้ประกอบการด้านธุรกิจงานพิมพ์ อาทิ กลุ่มเครื่องพิมพ์องค์เจ็ท, กลุ่มเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น, เครื่องพิมพ์ดิจิตอล, กลุ่มงานพิมพ์แพ็กเกจจิ้ง, ธุรกิจบริการ เช่น งานป้ายโฆษณา, ธุรกิจด้านงานพิมพ์, ธุรกิจอุปกรณ์ก่อน-หลังการพิมพ์, กลุ่มธุรกิจ LED การจัดงานในครั้งนี้ จะทำให้ผู้ประกอบการทุกท่าน ได้รับข่าวสารที่ทันสมัยในการแสดงถึงนวัตกรรมการพิมพ์ระบบไฮเทคโนโลยี จากองค์กรต่างๆ ที่เข้าร่วมออกงานครั้งนี้ เพื่อนำมาช่วยให้การทำงานมีประสิธิภาพมากขึ้น ช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

CR.https://www.thailandexhibition.com/TradeShow/27509


Location Details


IMPACT Arena

LOCATION

Popular Road, Banmai Sub-district, Pakkred District Nonthaburi, 11120 Thailand

VIEW MAP