Pilates Day Thailand 2024 Zipevent

Pilates Day Thailand 2024

11 - 12 May 2024
08:00 - 18:00 (UTC+7)
BITEC Bangna, Silk room 1-4

Event Information


Pilates Day Thailand 2024
วันพิลาทิสแห่งประเทศไทย ปี 2024

 

ยิ่งใหญ่กว่าเดิม!  สัมผัสประสบการณ์ระดับโลกโดยตรงจากมาสเตอร์ Madeline Black กับ 2 เวิร์คชอป พร้อมรับใบประกาศนียบัตร (NPCP approval) และพลาดไม่ได้กับ 10 คลาสการกุศล + 5 โชว์เคส + 2 เสวนา จากคุณครูและผู้ประกอบการพิลาทิสชั้นนำในเมืองไทย 

______________________

สถานที่ : BITEC บางนา ชั้น 2 ห้อง Silk 1-4
BTS Bang Na (E13) Exit 1
ประทับตราจอดรถได้ 12 ชั่วโมง
______________________

รายละเอียด Workshop

Forces that Move Us
เสาร์ที่ 11 พ.ค.
9:00-11:30 & 13:00-15:30

การฝึกโดยใช้อุปกรณ์พิลาทิสเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการสร้างสภาวะกลไกบนร่างกายเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นผ่านการปรับตัวของระบบประสาท-กล้ามเนื้อ (neuromyofascial)

เมดาลีน แบลคจะพาคุณให้ได้รู้ว่าการเซทอุปกรณ์พิลาทิสแบบเฉพาะเจาะจง การวางตำแหน่งร่างกาย และเส้นแรงเส้นแรงแม่เหล็ก (lines of force) สร้างและสนับสนุนการเคลื่อนไหวอย่างไร สัมผัสประสบการณ์ว่าอุปกรณ์พิลาทิส ได้แก่ บาร์ แป้นเหยียบ และสปริง สร้างการส่งแรงแบบแปรผันอย่างไร และมันเคลื่อนที่ผ่านร่างกายอย่างไร

 • สังเกตการตอบสนองของร่างกายต่อเวกเตอร์ในเนื้อเยื่อเชื่อมโยงของมัน
 • เรียนรู้วิทยาศาสตร์เบื้องหลังผลของการส่งผ่านแรงในระบบประสาท-กล้ามเนื้อ (neuromyofascial)
 • ฝึกการสอนด้วยหลักของเครือข่ายแรงดึงที่เชื่อมโยงกันทั่วร่างกาย

Hour by hour

 1. Lecture on science of force transmission, myofascia’s role, adaptations

 2. Practice: Seeing and sensing the force that move us, starting at feet
  a.Gait patterning
  b.Universal Reformer
 1. Continue forces from feet
  a.Universal Reformer
  b. Trapeze Table
 1. Practice: forces through the hands
  a.Quadruped
  b. Trapeze Table

 2. Continue forces from feet
  a.Universal Reformer
  b.Trapeze Table

______________________

Interplay of Pilates and Neuromyofascia
อาทิตย์ที่ 12 พ.ค.
9:00-11:30 & 13:00-15:30

วิธีที่เราเคลื่อนไหว รู้สึก และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนทางกายภาพนั้นมาจากการทำงานร่วมกันของการเคลื่อนไหวและระบบประสาท-กล้ามเนื้อ (neuromyofascial) เข้าร่วมกับเมดาลีน แบลค ในการสำรวจทั้งวิธีของโจเซฟพิลาทิสและการเคลื่อนไหวแบบอื่นๆโดยการทำงานร่วมกันกับระบบประสาท-กล้ามเนื้อ เรียนรู้สถาปัตยกรรมของระบบประสาท-กล้ามเนื้อ โครงสร้าง ตัวรับสัมผัสของประสาท บทบาทในการเปลี่ยนแปลงความตึงของเนื้อเยื่อ และการตอบสนองของระบบประสาท ค้นพบว่าการปรากฏตัวและลำดับการเคลื่อนไหวของคุณกระตุ้นการตอบสนองที่ต้องการในลูกค้าของคุณได้อย่างไร จะมีการบรรยาย การลงมือปฏิบัติจริง และการเคลื่อนไหวกระตุ้นมากมาย ในการเรียนนี้

 • เข้าใจระบบประสาทบูรณาการและผลกระทบต่อการฝึกและสุขภาพอย่างไร
 • เรียนรู้พื้นฐานขั้นต้นเกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทส่วนปลาย ระบบประสาทอัตโนมัติ และระบบประสาทควบคุมระบบทางเดินอาหาร (enteric)
 • แนะนำทฤษฎีโพลีเวกกัลป์ (polyvagal) และกฎระเบียบทางสังคมและพฤติกรรมที่จำเป็นสำหรับผลลัพธ์การฝึกที่มีประสิทธิภาพ
 • บทบาทของระบบประสาท-กล้ามเนื้อในการตอบสนองของเนื้อเยื่อผ่านตัวรับที่ปลายประสาท
 • อภิปรายเกี่ยวกับแผนที่สมองและความสามารถในการเปลี่ยนแปลงของสมองการรับความรู้สึกสั่งการเคลื่อนไหว (motor-sensory plasticity)
 • สัมผัสประสบการณ์ผ่านการเคลื่อนไหว 4 คลาสย่อยที่แตกต่างกันในการกระตุ้นระบบประสาทในรูปแบบต่างๆ
 • ฝึกผ่านการสังเกต การบอกด้วยการสัมผัสและการเคลื่อนไหว

Hour by hour

 1. 25-30 minutes movement experience for awakening attention; Introduction to the workshop content

 2. Lecture
  a. We do know what scientists have told us, a timeline
  b. Nervous system anatomy/function
  1. Central nervous system: Brain and spinal cord
  2. Peripheral nervous system
  3. ANS
  4. Enteric
 1. Movement class focus on energizing the system
 2. 30 minute movement experience to facilitate digestion, safety; lecture on neuromyofascia of the receptors, proprioception, interoception, neuroception

 3. Polyvagal inspired for movement environment and effective outcomes in teaching. Self-regulation practices of nerve gliding, NFP; 20 minutes restorative movement class

______________________

 

เกี่ยวกับผู้สอน


 

______________________

 

 

รายได้ทั้งหมดของกิจกรรมในครั้งนี้(หลังหักค่าใช้จ่าย) มอบเป็นอุปกรณ์และทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
Proceeds from all activities of this event will be donated to Bantilaipa border patrol police school Sangkhla Buri District


Accepted payments


QR Payment

Zipevent_payment Zipevent_payment

Credit/Debit Card

Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment

Register


Workshop

Sat Workshop: Forces that Move Us

10,900.00 THB

เสาร์ที่ 11 พ.ค.
9:00-11:30 & 13:00-15:30

- รับฟรี! เสื้อ PDT'24 จำนวน 1 ตัว

Sales until: 30 Apr 2024 18:00

Sun Workshop: Interplay of Pilates and Neutomyofascia

10,900.00 THB

อาทิตย์ที่ 12 พ.ค.
9:00-11:30 & 13:00-15:30

-รับฟรี! เสื้อ PDT'24 จำนวน 1 ตัว

Sales until: 30 Apr 2024 18:00

2 Days (Sat & Sun) Workshop

21,800.00 THB

- รับฟรี! เสื้อ PDT'24 จำนวน 2 ตัว

Sales until: 30 Apr 2024 18:00

Charity Class (1 Class) : SAT 11th, MAY

08:30-09:30 [CC-01] Spine Mobility on Reformer | โดยครู JEED : Attitude Pilates by Davika

1,200.00 THB

- รับฟรี! เสื้อ PDT'24 จำนวน 1 ตัว

Sales until: 30 Apr 2024 18:00

10:20-11:20 [CC-02] Does Core Control Really Improve Your Movement w/Reformer | โดยครู TUANG : Dfitt Pilates by Tuang

1,200.00 THB

- รับฟรี! เสื้อ PDT'24 จำนวน 1 ตัว

Sales until: 30 Apr 2024 18:00

14:00-15:00 [CC-03] Partner Pilates | โดยครู ANNIE & I-NAM : Pilates Studio

1,200.00 THB

- รับฟรี! เสื้อ PDT'24 จำนวน 1 ตัว

Sales until: 30 Apr 2024 18:00

15:50-16:50 [CC-04] Better Runner - no props, no problem! | โดยครู NINEW : Absolute Boutique Fitness Studio

1,200.00 THB

- รับฟรี! เสื้อ PDT'24 จำนวน 1 ตัว

Sales until: 30 Apr 2024 18:00

17:00-18:00 [CC-05] Pilates Footwork Mat Class | โดยครู Madeline Black

1,200.00 THB

- รับฟรี! เสื้อ PDT'24 จำนวน 1 ตัว

Sales until: 30 Apr 2024 18:00

Charity Class (1 Class) : SUN 12th, MAY

08:30-09:30 [CC-06] Reformer Pilates for Older Adults | โดยครู Suyu : Pisces Pilates

1,200.00 THB

- รับฟรี! เสื้อ PDT'24 จำนวน 1 ตัว

Sales until: 30 Apr 2024 18:00

10:20-11:20 [CC-07] Rebalance Pelvic Rotational Posture | โดยครู Keal : Littledeer Physio & Pilates

1,200.00 THB

- รับฟรี! เสื้อ PDT'24 จำนวน 1 ตัว

Sales until: 30 Apr 2024 18:00

14:00-15:00 [CC-08] Reformer Reshape | โดยครู Chu : Chu Pilates

1,200.00 THB

- รับฟรี! เสื้อ PDT'24 จำนวน 1 ตัว

Sales until: 30 Apr 2024 18:00

15:50-16:50 [CC-09] Develop Rotational Strength for Athlete | โดยครู A : FIT

1,200.00 THB

- รับฟรี! เสื้อ PDT'24 จำนวน 1 ตัว

Sales until: 30 Apr 2024 18:00

17:00-18:00 [CC-10] Pilates Mat Moving in all Directions | โดยครู Madeline Black

1,200.00 THB

- รับฟรี! เสื้อ PDT'24 จำนวน 1 ตัว

Sales until: 30 Apr 2024 18:00

1 Day Charity Class (5 Classes)

SAT 11th, MAY: 1 Day (5 Classes)

3,900.00 THB

 • 08:30-09:30 [CC-01] Spine Mobility on Reformer | โดยครู JEED : Attitude Pilates by Davika
 • 10:20-11:20 [CC-02] Does Core Control Really Improve Your Movement w/Reformer | โดยครู TUANG : Dfitt Pilates by Tuang
 • 14:00-15:00 [CC-03] Partner Pilates | โดยครู ANNIE & I-NAM : Pilates Studio
 • 15:50-16:50 [CC-04] Better Runner - no props, no problem! | โดยครู NINEW : Absolute Boutique Fitness Studio
 • 17:00-18:00 [CC-05] Pilates Footwork Mat Class | โดยครู Madeline Black
 • รับฟรี! เสื้อ PDT'24 จำนวน 1 ตัว

Sales until: 30 Apr 2024 18:00

SUN 12th, MAY: 1 Day (5 Classes)

3,900.00 THB

 • 08:30-09:30 [CC-06] Reformer Pilates for Older Adults | โดยครู Suyu : Pisces Pilates
 • 10:20-11:20 [CC-07] Rebalance Pelvic Rotational Posture | โดยครู Keal : Littledeer Physio & Pilates
 • 14:00-15:00 [CC-08] Reformer Reshape | โดยครู Chu : Chu Pilates
 • 15:50-16:50 [CC-09] Develop Rotational Strength for Athlete | โดยครู A : FIT
 • 17:00-18:00 [CC-10] Pilates Mat Moving in all Directions | โดยครู Madeline Black
 • รับฟรี! เสื้อ PDT'24 จำนวน 1 ตัว

Sales until: 30 Apr 2024 18:00

2 Day Charity Class (10 Classes)

2 Day (10 Classes)

6,200.00 THB

SAT 11th, MAY:

 • 08:30-09:30 [CC-01] Spine Mobility on Reformer | โดยครู JEED : Attitude Pilates by Davika
 • 10:20-11:20 [CC-02] Does Core Control Really Improve Your Movement w/Reformer | โดยครู TUANG : Dfitt Pilates by Tuang
 • 14:00-15:00 [CC-03] Partner Pilates | โดยครู ANNIE & I-NAM : Pilates Studio
 • 15:50-16:50 [CC-04] Better Runner - no props, no problem! | โดยครู NINEW : Absolute Boutique Fitness Studio
 • 17:00-18:00 [CC-05] Pilates Footwork Mat Class | โดยครู Madeline Black

SUN 12th, MAY:

 • 08:30-09:30 [CC-06] Reformer Pilates for Older Adults | โดยครู Suyu : Pisces Pilates
 • 10:20-11:20 [CC-07] Rebalance Pelvic Rotational Posture | โดยครู Keal : Littledeer Physio & Pilates
 • 14:00-15:00 [CC-08] Reformer Reshape | โดยครู Chu : Chu Pilates
 • 15:50-16:50 [CC-09] Develop Rotational Strength for Athlete | โดยครู A : FIT
 • 17:00-18:00 [CC-10] Pilates Mat Moving in all Directions | โดยครู Madeline Black

- รับฟรี! เสื้อ PDT'24 จำนวน 1 ตัว

Sales until: 30 Apr 2024 18:00Location Details


BITEC Bangna, Silk room 1-4

LOCATION

88 Debaratna Rd, Bang Na Bangkok, 10260 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


VVwear

Exclusive Thailand Distributor of ToeSox, Tavi Noir, Base33, Vooray, Align-Pilates, Fuse Ladder, BYoga's, and more