เรียนรู้ฟังก์ชั่นการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์เชิงลึกผ่านโปรแกรม Zoom PEAK66 Zipevent

เรียนรู้ฟังก์ชั่นการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์เชิงลึกผ่านโปรแกรม Zoom PEAK66

23 Feb 2021
13:00 - 17:00 (UTC+7)
Online Event

Event Information


"เรียนรู้นวัตกรรมการทำบัญชีรูปแบบใหม่ และเทคนิคการใช้งาน PEAK"

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK (peakaccount.com) โปรแกรมบัญชีที่ช่วยให้คุณไม่ต้องทำบัญชี มารู้จักกันว่า PEAK ช่วยในการทำบัญชีและปิดงบได้อย่างไร การย้ายจากระบบเดิม และการปิดงบการเงินเป็นอย่างไร (สอนการใช้งานทุกฟังก์ชั่น) มาเรียนรู้กันได้วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ เริ่มลงทะเบียนเวลา 12:30 น. เริ่มสัมมนา 13.00 - 17:00 น. โดยเป็นการสอนผ่านทางโปรแกรมออนไลน์ ZOOM 

เนื้อหาประกอบด้วย

 • เริ่มต้นการใช้งาน (การใส่ยอดยกมา)
 • เมนูรายรับ การออกเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสนอราคา แจ้งหนี้ ใบเสร็จ ใบวางบิล ใบลดหนี้
 • เมนูรายจ่าย การบันทึกรายการจ่าย การออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย การได้รับใบลดหนี้ การบันทึกเงินเดือน เงินมัดจำ การบันทึกค่าเสื่อม
 • เมนูผู้ติดต่อ รายงานอายุเจ้าหนี้-ลูกหนี้
 • เมนูสินค้า การเคลื่อนไหวของสินค้า
 • เมนูการเงิน การเคลื่อนไหวรายงานทางการเงิน และกระทบยอดธนาคาร
 • เมนูบัญชี ดูการบันทึกบัญชี สมุดรายวัน และการเรียกดูรายงานต่างๆ

( ราคาที่นั่งละ 856 บาท รวม Vat แล้ว แถม package Pro+ 1 เดือน มูลค่า1,200 บาท ทางทีมงานจะมอบCode ให้ทาง E-mail ที่ลงทะเบียนเข้ามา)

* เหมาะสำหรับผู้ที่เคยมีพื้นฐานใช้โปรแกรมPEAK มาแล้ว

เมื่อสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ววันที่ 22/02/2564 ทางเจ้าหน้าที่ PEAKจะส่ง Link Zoom เพื่อให้ทางผู้เข้าร่วมสัมนากด Join Meeting พร้อมส่ง Code Package Pro plus ฟรี 1 เดือน

ทาง E-mail ที่ลงทะเบียนมาค่ะ

 

Accepted payments


QR Payment

Zipevent_payment Zipevent_payment

Credit/Debit Card

Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment

Over the counter / Bank Channels (Internet Banking/ATM)

Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment

Rabbit Line Pay

Zipevent_payment

Alipay

Zipevent_payment

Register


Ticket Type Status Price (THB) Quantity

เรียนรู้ฟังก์ชั่นการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK 66

"เรียนรู้นวัตกรรมการทำบัญชีรูปแบบใหม่ และเทคนิคการใช้งาน PEAK"

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK (peakaccount.com) โปรแกรมบัญชีที่ช่วยให้คุณไม่ต้องทำบัญชี มารู้จักกันว่า PEAK ช่วยในการทำบัญชีและปิดงบได้อย่างไร การย้ายจากระบบเดิม และการปิดงบการเงินเป็นอย่างไร (สอนการใช้งานทุกฟังก์ชั่น) มาเรียนรู้กันได้วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ เริ่มลงทะเบียนเวลา 12:30 น. เริ่มสัมมนา 13.00 - 17:00น. ผ่านทางโปรแกรม ZOOM

เนื้อหาประกอบด้วย

 • เริ่มต้นการใช้งาน (การใส่ยอดยกมา)
 • เมนูรายรับ การออกเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสนอราคา แจ้งหนี้ ใบเสร็จ ใบวางบิล ใบลดหนี้
 • เมนูรายจ่าย การบันทึกรายการจ่าย การออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย การได้รับใบลดหนี้ การบันทึกเงินเดือน เงินมัดจำ การบันทึกค่าเสื่อม
 • เมนูผู้ติดต่อ รายงานอายุเจ้าหนี้-ลูกหนี้
 • เมนูสินค้า การเคลื่อนไหวของสินค้า
 • เมนูการเงิน การเคลื่อนไหวรายงานทางการเงิน และกระทบยอดธนาคาร
 • เมนูบัญชี ดูการบันทึกบัญชี สมุดรายวัน และการเรียกดูรายงานต่างๆ

( ราคาที่นั่งละ 856 บาท รวม Vat แล้ว แถม package Pro+ 1 เดือน มูลค่า1,200 บาท ทางทีมงานจะมอบCode ให้ทาง E-mail ที่ลงทะเบียนเข้ามา)

* เหมาะสำหรับผู้ที่เคยมีพื้นฐานใช้โปรแกรมPEAK มาแล้ว

เมื่อสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ววันที่ 22/02/2564 ทางเจ้าหน้าที่ PEAKจะส่ง Link Zoom เพื่อให้ทางผู้เข้าร่วมสัมนากด Join Meeting พร้อมส่ง Code Package Pro plus ฟรี 1 เดือนทาง E-mail ที่ลงทะเบียนมาค่ะ

 

Sales until
23 Feb 2021 11:00

800.00 /Ticket

Sales ended

Sales until: 23 Feb 2021 11:00

Promo Code:


Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Peak Engine

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK เป็น Fintech Startup สัญชาติไทย พัฒนาและก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2014 ในชื่อ ‘PeakEngine’ (พีคเอนจิ้น) หนึ่งใน Startup ของโครงการ True Incube รุ่นที่ 2 ก่อนเปลี่ยนชื่อมาเป็น ‘PEAK’ (พีค) โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยยกระดับธุรกิจ SMEs ไทย ให้มีข้อมูลการเงินที่สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างสะดวกและทันท่วงที โดยการนำข้อมูลไปใช้กับธุรกิจได้อย่างอัตโนมัติด้วย AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายขึ้น